eToro Hard Fork-politik

Den underliggende blockchain-teknologi for kryptoaktiver er i stadig forandring. Blockchain-netværk udsættes for rutinemæssige opdateringer og opgraderinger for at forbedre deres eksisterende infrastruktur. Mens mange af disse ændringer for det meste overhovedet ikke bliver bemærket, har nogle ændringer betydelige konsekvenser, der kan gå så langt som til at opdele blockchain i to parallelle kryptoaktiver. Normalt er en sådan splittelse resultatet af en hard fork.

Hvad er en hard fork?

Større ændringer i blockchain’s kode kan generelt opdeles i to typer af forks: Hard forks og soft forks. Begge fork-typer repræsenterer en ændring i koden, men en hard fork gør netværket “bagud inkompatibelt”, hvilket betyder, at alle medlemmer af netværket skal tilpasse sig den nye kode – eller blive udelukket fra den opdaterede version.

Da en blockchain fungerer decentralt, kræver det tilstrækkelig mange medlemmer af netværket til at godkende enhver ændring. Hvis der opnås enighed, går hard forken normalt glat igennem, da flertallet af netværksmedlemmerne (ofte kaldet “minearbejdere” eller “noder”) accepterer overgangen.

På grund af blockchain-netværkets arkitektur kan en blockchain splitte, hvis en konsensus ikke opnås, hvilket resulterer i oprettelsen af en parallelversion. Dette er sket flere gange i kryptoaktivernes korte historie, hvilket har skabt populære symboler såsom Bitcoin-penge.

Hvad sker der, når en blockchain splittes?

Medlemmer af blockchain-netværket med direkte ejerskab af kryptoaktiver bliver normalt givet en lige stor mængde af det nye kryptoaktiv, når det dannes. Derfor har den nye kryptoaktiv flere gange tidligere øjeblikkeligt haft en betydelig markedsdækning.

Støtter eToro hard forks?

Her på eToro forstår vi vigtigheden af forks som et middel til at opretholde og forbedre kryptoaktiv-blockchain-netværket. Vi overvåger løbende protokoludviklingen og arbejder hårdt for at sikre, at vores kundemidler er sikre ved disse begivenheder.

Hvis en hard fork på en bestemt blockchain går igennem med konsensus, vil ændringen foregå ubemærket af eToro-klienter, der ejer dette kryptoaktiv. Men hvis en kommende hard fork har potentialet til at splitte den specifikke blockchain, vil eToro pålægge et handelsstop, indtil de gældende mønter er stabile.

Når en hard fork splitter en blockchain, resulterer dette i formindsket likviditet og undertiden ekstrem volatilitet. Derfor er handelsophør afgørende, for at sikre eToro-kundernes midler. Efter at hard forken har fundet sted, vil eToro-teamet evaluere sikkerheden af den nye mønt og dens likviditet og undersøge sikkerhedsproblemer i protokollen eller klientsoftwaren.

Så snart vilkårene tillader det, og hvis værdien af den nye mønt er en væsentlig del af værdien af den oprindelige mønt, vurderer holdet, om det er muligt at føje den nye mønt til eToros tilbud. Vores første prioritet vil altid være at føje den nye mønt til vores tilbud (hvis den har en substantiel værdi), men hvis dette ikke er muligt, vil eToro kompensere ejerne for dollar-værdien af den nye mønt så hurtigt som praktisk muligt efter eToro’s samling af det nye kryptoaktiv.  

Vores kriterier for at støtte det splittede kryptoaktiv er som følger:

  1. Sikkerhed: Vi støtter ikke mønter, der potentielt kan sætte vores brugeres sikkerhed i fare.
  2. Teknologi: Den nye mønts teknologiske infrastruktur skal være forenelig med vores egne teknologiske begrænsninger.
  3. Likviditet: For at understøtte en ny mønt skal den tilbyde tilstrækkelig likviditet på markedet.
  4. Overensstemmelse: Vi skal sikre, at det nye kryptoaktiv er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige begrænsninger, som eToro virker under.

Sikkerheden af vores kunders midler er afgørende og er altid den vigtigste faktor i vores vurdering. Hvis vi beslutter, at vi er i stand til at understøtte det nye kryptoaktiv på en sikker måde, vil vi underrette vores kunder herom.

eToro er en multiplatform med aktiver, der tilbyder både investering i aktier og kryptovalutaer såvel som handel med CFD-aktiver.

Bemærk, at CFD’er er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 65 % af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder.Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

Kryptoaktiver har stærke kursudsving og er derfor ikke egnede for alle investorer. Handel med kryptoaktiver er ikke underlagt noget EU-regelsæt. Tidligere afkast er ikke en indikator for fremtidige resultater. Dette er ikke investeringsråd. Din kapital er i fare.