Chính sách Phân nhánh cứng của eToro

Công nghệ chuỗi khối cơ bản của tiền điện tử luôn thay đổi. Các mạng chuỗi khối thường xuyên có các bản cập nhật và nâng cấp để cải thiện hạ tầng hiện có của chúng. Dù hầu hết mọi người không chú ý đến nhiều thay đổi như vậy, nhưng một số thay đổi có ý nghĩa đáng kể đến mức nó tách chuỗi khối thành hai loại tiền tệ điện tử song song.  Thông thường, sự phân tách như vậy là kết quả của một lần phân nhánh cứng.

Phân nhánh cứng là gì?

Nhìn chung, các thay đổi lớn trong mã chuỗi khối có thể được chia thành hai loại phân nhánh: Phân nhánh cứng và phân nhánh mềm. Cả hai loại phân nhánh đều là kết quả cho một thay đổi trong mã, tuy nhiên, một lần phân nhánh cứng sẽ làm cho mạng trở nên “không thể tương thích ngược lại”, nghĩa là tất cả các thành viên của mạng phải điều chỉnh cho phù hợp với mã mới – hoặc sẽ bị loại khỏi phiên bản cập nhật.

Do chuỗi khối hoạt động dưới dạng phi tập trung, nó yêu cầu phải có đủ số thành viên của mạng cho phép thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Nếu đạt được sự nhất trí, sự phân nhánh thường diễn ra thuận lợi, vì số đông thành viên của mạng (thường được gọi là “người khai thác” hoặc “nút”) chấp nhận sự chuyển đổi.

Tuy nhiên, do kiến trúc của mạng chuỗi khối, nếu không đạt được sự nhất trí, chuỗi khối có thể tách ra, dẫn đến tạo ra một phiên bản song song. Sự kiện này đã xảy ra một số lần trong lịch sử ngắn ngủi của tiền điện tử và khai sinh ra những token nổi tiếng, như Bitcoin Cash chẳng hạn.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một chuỗi khối phân tách?

Các thành viên của mạng chuỗi khối có quyền sở hữu trực tiếp đối với tiền điện tử thường được trao một khoản tiền điện tử mới bằng số tiền điện tử gốc khi loại tiền đó được hình thành. Vì vậy, trước kia đã có một số thời điểm mà loại tiền điện tử mới đã ngay lập tức có vốn hóa thị trường đáng kể.

eToro có hỗ trợ các lần phân nhánh cứng không?

Tại eToro đây, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của các lần phân nhánh, chính là một phương thức duy trì và cải thiện mạng chuỗi khối tiền điện tử. Chúng tôi liên tục giám sát các phát triển về giao thức và nỗ lực để đảm bảo tiền của khách hàng được an toàn trong các sự kiện này.

Nếu lần phân nhánh cứng trên chuỗi khối nhất định đó được nhất trí thông qua, thay đổi sẽ diễn ra mà các khách hàng của eToro nắm giữ loại tiền điện tử đó không nhận thấy. Tuy nhiên, nếu một lần phân nhánh cứng sắp diễn ra có khả năng tách chuỗi khối cụ thể, eToro sẽ thực hiện tạm dừng giao dịch cho đến khi các đồng tiền áp dụng đã ổn định.

Khi một lần phân nhánh cứng phân tách chuỗi khối, việc này sẽ dẫn đến tính thanh khoản thấp và đôi khi là sự biến động cực đoan. Vì vậy, tạm dừng giao dịch là cần thiết để giữ an toàn cho tiền của khách hàng eToro. Sau khi phân nhánh cứng diễn ra, nhóm eToro sẽ đánh giá mức độ an toàn của đồng tiền mới và tính thanh khoản của nó, cũng như kiểm tra các lỗ hổng bảo mật trong giao thức hoặc phần mềm khách hàng.

Ngay khi điều kiện cho phép, và nếu đồng tiền mới có giá trị đáng kể so với giá trị của đồng tiền gốc, nhóm sẽ đánh giá xem liệu có thể thêm đồng tiền mới vào danh mục tài sản của eToro không. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi sẽ luôn là đưa đồng tiền mới (nếu nó có giá trị đáng kể) vào danh mục tài sản của mình, tuy nhiên, nếu điều này không khả thi, eToro sẽ bồi thường cho các chủ sở hữu giá trị của đồng tiền mới theo đô-la ngay khi thực hiện được, sau khi eToro thu thập được loại tiền điện tử mới.  

Chúng tôi có tiêu chí hỗ trợ tiền điện tử đã phân nhánh như sau:

  1. Bảo mật: Chúng tôi sẽ không hỗ trợ các đồng tiền có khả năng đặt vấn đề bảo mật người dùng của chúng tôi trước rủi ro.
  2. Công nghệ: Hạ tầng công nghệ của đồng tiền mới phải tương thích với các giới hạn về công nghệ của chúng tôi.
  3. Tính thanh khoản: Để hỗ trợ đồng tiền mới, đồng tiền đó phải có đủ tính thanh khoản trong thị trường.
  4. Tuân thủ: Chúng tôi phải đảm bảo loại tiền điện tử mới phù hợp với các hạn chế về quy định mà eToro đang hoạt động tại đó.

Sự an toàn cho tiền của khách hàng là tối quan trọng và luôn là yếu tố chính để chúng tôi đánh giá. Nếu quyết định rằng chúng tôi có thể hỗ trợ loại tiền điện tử mới một cách an toàn, chúng tôi sẽ theo đó thông báo cho các khách hàng của mình.

eToro là một nền tảng đa tài sản cung cấp dịch vụ đầu tư vào cả cổ phiếu lẫn tiền điện tử, cũng như giao dịch tài sản CFD.

Xin lưu ý CFD là các công cụ phức tạp và có nguy cơ cao gây mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. 65% nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.Bạn nên cân nhắc liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD, và liệu bạn có thể chịu rủi ro mất tiền cao đến như vậy hay không.

Các loại tài sản có thể biến động khá lớn về giá và do vậy không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giao dịch tài sản điện tử không được bất kỳ khung pháp lý nào của Liên minh châu Âu giám sát. Hiệu quả trong quá khứ không chỉ báo cho kết quả tương lai. Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn của bạn đang chịu rủi ro.