Politika hard forku eToro

Základní technologie blockchainu kryptoaktiv se neustále mění. Blockchainové sítě podléhají běžným aktualizacím a upgradům, aby se vylepšila jejich stávající infrastruktura. Zatímco většina těchto změn proběhne nepozorovaně, některé změny mají závažné důsledky, které mohou vést až k rozdělení blockchainu na dvě paralelní kryptoaktiva. Takovéto rozdělení je obvykle důsledkem hard forku.

Co je to hard fork?

Závažné změny v kódu blockchainu mohou být obecně rozděleny na dva typy: Hard fork a soft fork. Oba typy dělení představují změnu kódu, avšak v důsledku hard forku je síť „zpětně nekompatibilní“, což znamená, že všichni členové sítě musí přejít na nový kód – nebo zůstanou mimo aktualizovanou síť.

Blockchain funguje decentralizovaným způsobem, a proto vyžaduje dostatečný počet členů sítě ke schválení jakékoliv změny. Jakmile je dosaženo konsensu, postupuje již hard fork obvykle hladce, protože většina členů sítě (často označovaných jako „těžaři“ nebo „nody“) přijme tento přechod.

Avšak pokud konsensu není dosaženo, blockchain se může v důsledku architektury blockchainových sítí rozštěpit za vzniku paralelní verze. V krátké historii kryptoaktiv k tomu došlo už několikrát, přičemž se zrodily tak oblíbené tokeny jako například Bitcoin Cash.

Co se odehrává při štěpení blockchainu?

Členové blockchainové sítě s přímým vlastnictvím kryptoaktiv obvykle obdrží nové kryptoaktivum ve srovnatelné hodnotě, jakmile dojde k jeho zformování. Proto se v minulosti několikrát stalo, že nové kryptoaktivum dosáhlo okamžitě solidní tržní kapitalizace.

Podporuje eToro hard forky?

U eToro chápeme důležitost forků jako prostředku údržby a vylepšování blockchainových sítí kryptoaktiv. Neustále monitorujeme vývoj protokolů a usilovně pracujeme na tom, abychom v průběhu těchto událostí zajistili bezpečnost zákaznických fondů.

Jestliže se hard fork určitého blockchainu odehraje konsensuálně, klienti eToro, kteří drží jeho kryptoaktivum, si uskutečněné změny ani nepovšimnou. Pokud však může nadcházející hard fork potenciálně rozštěpit určitý blockchain, eToro přeruší obchodování až do doby, dokud nezíská příslušná měna stabilitu.

Jestliže hard fork rozštěpí blockchain, vyústí to ve snížení likvidity a někdy i v extrémní volatilitu. Proto má přerušení obchodování tak zásadní význam pro zabezpečení finančních prostředků klientů eToro. Když začne probíhat hard fork, tým eToro začne vyhodnocovat bezpečnost nové měny a její likviditu a prověří bezpečnostní zranitelnost protokolu nebo klientského software.

Jakmile to podmínky umožní a za předpokladu, že hodnota nové měny tvoří podstatnou část hodnoty původní měny, tým ověří, zda je možno přidat novou měnu do nabídky eToro. Naší prioritou je přidat novou měnu (za předpokladu, že má solidní hodnotu) do naší nabídky, avšak není-li to možné, eToro provede kompenzaci dolarové hodnoty nové měny, jakmile to bude prakticky proveditelné vzhledem k novému výběru kryptoaktiv eToro.  

Podporujeme kryptoaktiva po forku podle následujících kritérií:

  1. Bezpečnost: Nepodporujeme měny, které mohou být potenciálním rizikem pro bezpečnost našich uživatelů.
  2. Technologie: Technologická infrastruktura nové měny musí být kompatibilní s s našimi technologickými omezeními.
  3. Likvidita: Abychom mohli podporovat novu měnu, musí nabízet dostatečnou tržní likviditu.
  4. Shoda: Musíme zajistit, aby nové kryptoaktivum odpovídalo zákonným omezením, jimž podléhá eToro.

Bezpečnost finančních prostředků našich klientů je prvořadá a je vždy hlavním faktorem našeho hodnocení. Jestliže rozhodneme, že jsme schopni bezpečně podporovat nové kryptoaktivum, uvědomíme o tom své klienty.

eToro je platformou obchodování s mnoha aktivy, která nabízí jak investování do cenných papírů a kryptoaktiv, tak také obchodování formou CFD.

Uvědomte si prosím, že CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 65 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.Měli byste uvážit, zda opravdu chápete, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit přijmout tak vysoké riziko ztráty peněz.

Kryptoaktiva mohou kolísat v širokém rozsahu, a proto nejsou vhodná pro všechny investory. Na obchodování s kryptoaktivy nedohlíží žádný regulační orgán EU. Výsledky dosažené v minulosti nejsou ukazatelem budoucích výsledků. Toto není investiční poradenství. Váš kapitál je vystaven riziku.