Zasady dotyczące hard forków eToro

Technologie bazowe łańcuchów bloków kryptoaktywów ulegają ciągłym zmianom. Sieci łańcuchów bloków są regularnie aktualizowane i modernizowane w celu doskonalenia istniejącej infrastruktury. Mimo iż wiele z tych zmian pozostaje niezauważonych przez większość użytkowników, niektóre mają poważne konsekwencje — zdarzają się nawet podziały łańcucha bloków na dwa równoległe kryptoaktywa. Podział taki następuje zwykle w rezultacie tzw. hard forku.

Co to jest „hard fork”?

Znaczące zmiany w kodzie łańcucha bloków można zasadniczo podzielić na dwa rodzaje tzw. forków: hard forki i soft forki. Obydwa rodzaje forków reprezentują zmianę w kodzie, jednak hard fork skutkuje „wsteczną niezgodnością” sieci, co oznacza, że wszystkie jej elementy muszą być zgodne z nowym kodem lub zostać pominięte w uaktualnionej wersji.

Ponieważ łańcuch bloków działa w sposób zdecentralizowany, wymagane jest zatwierdzenie każdej ze zmian przez wystarczającą liczbę członków. W przypadku osiągnięcia konsensusu hard fork przebiega zwykle bezproblemowo, ponieważ większość członków sieci (zwanych często „górnikami” lub „węzłami”) akceptuje zmianę.

Ze względu na architekturę sieci łańcuchów bloków nieosiągnięcie konsensusu oznacza jednak, że może ona zostać podzielona, w wyniku czego powstanie jej wersja równoległa. W krótkiej historii kryptoaktywów dochodziło już do tego kilkukrotnie, a zdarzenia tego rodzaju dawały początek tak popularnym tokenom, jak Bitcoin Cash.

Co się dzieje po podziale łańcucha bloków?

Członkowie sieci łańcucha bloków z bezpośrednią własnością kryptoaktywów w momencie utworzenia nowych kryptoaktywów otrzymują zwykle taką samą ich ilość. Dlatego właśnie kilkakrotnie zdarzyło się już, że nowe kryptoaktywa rozpoczynały istnienie już ze znaczącą kapitalizacją rynkową.

Czy eToro wspiera hard forki?

W eToro rozumiemy znaczenie forków jako środka umożliwiającego zarządzanie siecią łańcucha bloków i ulepszanie jej. Stale monitorujemy rozwój protokołów i ciężko pracujemy, aby zyskać pewność, że środki naszych klientów będą w trakcie takich wydarzeń bezpieczne.

Jeśli hard fork w określonej sieci łańcucha bloków uzyska konsensus, wprowadzona zmiana pozostanie niezauważalna dla klientów eToro posiadających właściwe kryptoaktywa. Jeśli jednak nadchodzący hard fork będzie mógł podzielić określony łańcuch bloków, eToro wstrzyma transakcje do momentu ustabilizowania się wycen właściwych monet.

Podział łańcucha bloków w rezultacie hard forku prowadzi do spadku płynności, a często również skrajnej zmienności. W rezultacie wstrzymanie obrotu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa środków klientów eToro. Po hard forku zespół eToro oceni bezpieczeństwo nowej monety oraz jej płynność, a ponadto sprawdzi protokół i oprogramowanie klienckie pod kątem luk bezpieczeństwa.

Gdy tylko pozwolą na to warunki i jeśli wartość nowej monety będzie stanowić istotną część wartości monety pierwotnej, zespół oceni, czy możliwe jest dodanie nowej monety do oferty eToro. Naszym priorytetem zawsze będzie dodanie nowej monety (o ile jej wartość będzie znacząca) do oferty, jednak w przypadku gdy nie będzie to możliwe, eToro zrekompensuje właścicielom wyrażoną w dolarach wartość nowej monety w najwcześniejszym możliwym terminie po otrzymaniu nowych kryptoaktywów.  

Stosujemy następujące kryteria wprowadzania do oferty kryptoaktywów po forku:

  1. Bezpieczeństwo: nie będziemy oferować monet, które mogą zagrozić bezpieczeństwu naszych użytkowników.
  2. Technologia: infrastruktura technologiczna nowej monety musi być zgodna z naszymi własnymi ograniczeniami technologicznymi.
  3. Płynność: warunkiem wprowadzenia nowej monety do oferty jest występowanie na jej rynku wystarczającej płynności.
  4. Zgodność: musimy upewnić się, że nowe kryptoaktywa są zgodne z ograniczeniami regulacyjnymi, którymi objęta jest firma eToro.

Bezpieczeństwo środków naszych klientów jest najważniejsze i zawsze jest głównym czynnikiem, który uwzględniamy w przeprowadzanej ocenie. Jeśli zdecydujemy, że jesteśmy w stanie bezpiecznie obsługiwać nowe kryptoaktywa, powiadomimy o tym naszych klientów.

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptoaktywa, a także w kontrakty na różnice kursowe (CFD).

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi, a korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. 65% rachunków inwestorów detalicznych u tego dostawcy przynosi straty pieniężne z inwestycji w kontrakty CFD. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Ceny kryptoaktywów mogą ulegać wysokim wahaniom i w związku z tym instrumenty te nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestowanie w kryptoaktywa nie podlega ramom regulacyjnym UE. Wyniki historyczne nie mają wpływu na przyszły zwrot z inwestycji. Niniejsza treść nie stanowi porady inwestycyjnej. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.