eToros retningslinjer ved hard gaffel

Den underliggende blokkjedeteknologien for kryptoaktiva er alltid i endring. Blokkjedenettverk oppdateres og oppgraderes regelmessig for å forbedre eksisterende infrastruktur. Mange av disse endringene gjennomføres uten at de fleste merker noe, men noen endringer har store konsekvenser. I noen tilfeller går det så langt at blokkjeden splittes opp i to parallelle kryptoaktiva. Denne splittingen skyldes vanligvis en hard gaffel.

Hva er en hard gaffel?

Store endringer i koden til en blokkjede kan generelt deles opp i to typer gafler: hard gaffel og myk gaffel. Begge typer gafler representerer endringer i koden, men en hard gaffel gjør at nettverket ikke lenger er bakoverkompatibelt, noe som innebærer at alle medlemmene av nettveket må tilpasse seg den nye koden – eller havne utenfor den oppdaterte versjonen.

Siden blokkjeden drives på en desentralisert måte, krever dette at tilstrekkelig mange medlemmer av nettverket godkjenner endringen. Hvis det oppnås konsensus, blir hard gaffel-prosessen vanligvis smidig gjennomført, ettersom flertallet av nettverkets medlemmer (ofte kalt «miners» eller «nodes») aksepterer overgangen.

På bakgrunn av blokkjedenettverkenes arkitektur, kan manglende konsensus imidlertid føre til at blokkjeden splittes, slik at det oppstår en parallell versjon. I kryptovalutaenes korte historie har dette allerede forekommet flere ganger. Dette har gitt opphav til populære enheter, som for eksempel Bitcoin Cash.

Hva skjer når en blokkjede splittes?

Medlemmer av blokkjedenettverket som eier kryptoaktiva direkte, får vanligvis en tilsvarende mengde av det nye kryptoaktivumet når det dannes. Tidligere har det derfor ofte forekommet at nye kryptoaktiva umiddelbart har fått en betydelig markedsverdi.

Støtter eToro harde gafler?

Her hos eToro forstår vi hvor viktige harde gafler er for å vedlikeholde og forbedre blokkjedenettverkene for kryptovaluta. Vi overvåker protokollutviklingen kontinuerlig for å sørge for at kundenes midler er trygge under disse hendelsene.

Hvis en hard gaffel av en bestemt blokkjede gjennomføres med konsensus, vil endringen gjennomføres ubemerket for eToros kunder som eier kryptoaktivumet. Hvis en planlagt hard gaffel muligens vil splitte den bestemte blokkjeden, vil eToro imidlertid innføre handelsstopp frem til de aktuelle myntene er stabile.

Når en hard gaffel splitter blokkjeden, fører dette til lavere likviditet og noen ganger ekstrem volatilitet. Det er derfor nødvendig å stoppe handelen av sikkerhetsmessige årsaker for eToro-kundenes midler. Etter at en hard gaffel er gjennomført, vil eToro vurdere sikkerheten til den nye mynten og dens likviditet og undersøke svakheter i sikkerheten til den nye protokollen eller klientprogramvaren.

Så snart forholdene tillater det, og hvis verdien av den nye mynten utgjør en betydelig del av den opprinnelige myntens verdi, vil eToro vurdere om det er mulig å legge til den nye mynten i eToros tilbud. Vi vil alltid prioritere å legge til den nye mynten (forutsatt at den har betydelig verdi) i tilbudet vårt, men hvis dette ikke er mulig, vil eToro kompensere eierne for dollarverdien til den nye mynten så snart det er praktisk mulig, etter at eToro har mottatt det nye kryptoaktivumet.  

Dette er våre kriterier for å støtte det utskilte kryptoaktivumet:

  1. Sikkerhet: Vi vil ikke støtte mynter som potensielt kan utsette brukerne våre for sikkerhetsrisiko.
  2. Teknologi: Den teknologiske infrastrukturen til den nye mynten må være kompatibel med våre egne teknologiske begrensninger.
  3. Likviditet: For at vi skal kunne støtte en ny mynt, må den ha tilstrekkelig likviditet i markedet.
  4. Samsvar: Vi må påse at det nye kryptoaktivumet samsvarer med reguleringene virksomheten vår er underlagt.

Sikkerheten til kundene våre er det viktigste og er alltid hovedfaktoren i vurderingene våre. Hvis vi kommer frem til at vi ikke kan støtte det nye kryptoaktivumet på en trygg måte, vil vi varsle kundene våre om dette.

eToro er en plattform for mange aktiva, som tilbyr både investering i aksjer og kryptovaluta og trading med CFD-er.

CFD-er er komplekse aktiva og medfører stor risiko for å tape penger raskt gjennom giring. 65 % av privatkundene taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

Kryptoaktiva kan svinge betydelig i verdi og passer derfor ikke for alle investorer. Handel i kryptoaktiva er ikke underlagt EU-direktiver. Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidige resultater. Dette er ikke et investeringsråd. Kapitalen din er utsatt for risiko.