Verdens lærerdag: Investering i vores fremtid

Uanset hvor i verden du voksede op, kan du sandsynligvis huske en lærer, der havde en positiv indflydelse i dit liv – en person, der tog sig tid til og brugte kræfter på at hjælpe dig, når du havde brug for det, eller påvirkede din måde at tænke på, og som stadig har indvirkning på, hvem du er den dag i dag. Vores uddannelse former, hvem vi er bestemt til at blive, præget af lærerenes måde at undervise på.

Hvad er verdens lærerdag?

Hvert år den 5. oktober fejrer vi verdens lærerdag en dag dedikeret til undervisere og en mulighed for at anerkende deres store indvirkning på os som enkeltpersoner såvel som samfundet som helhed.

Den 5. oktober 1966 vedtog FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO) “Anbefalingen vedrørende lærernes status”, som fastlagde referencenormer for lærernes ansvarsområder samt anerkendelse og beskyttelse af deres rettigheder og status. Denne dag ærer også lærerne ved at definere adgang til uddannelse af høj kvalitet som afgørende for opfyldelsen af FN’s uddannelsesmål for sin dagsorden 2030.

I år, mens verden fortsat navigerer gennem COVID-19-krisen og dens efterdønninger, har UNESCO udpeget et tema for Verdens lærerdag 2021: “Lærere som kernen i genoprettelse af uddannelse” med “fokus på den støtte, lærerne har brug for til fuldt ud at bidrage til genoprettelsesprocessen.”

Uddannelsesaktier: Investeringer i vores fremtid

Der er mange måder, hvorpå teknologi og andre brancher har hjulpet lærerne med at opretholde uddannelseskontinuitet og personlig kontakt med deres studenter under de seneste udfordrende begivenheder. Fremskridt inden for uddannelsessektoren vil fortsat være af betydning under og efter pandemien. Vi har valgt at fremhæve flere virksomheder fra denne vigtige sektor, som investorerne kunne overveje at tilføje til deres porteføljer.

Zoom
Virtuelle møder blev normen i 2020, hvad enten det var til forretningsmæssige eller personlige formål. Mange lande pålagde skolerne at lukke af sikkerhedshensyn, og næsten fra den ene dag til den anden blev det virtuelle klasseværelse en realitet for både lærere og studerende. Selv om intet kan eller bør erstatte den sociale interaktion, som fysiske uddannelsesinstitutioner giver, synes der at være fordele ved at tilføje virtuelle muligheder i tillæg til personlig læring, i takt med at vi bevæger os fremad. Øget adgang til uddannelse er som sagt et vigtigt mål, og digitale kommunikationsplatforme som Zoom kan ikke ignoreres, da de fremmer denne adgang på effektiv vis.

Chegg
Siden 2005 har den internetbaserede læringsplatform Chegg givet studerende på gymnasier og universiteter uddannelsesmæssige ressourcer, vejledning og hjælp til hjemmearbejde via sin overkommelige abonnementstjeneste. I starten af pandemien oplevede Chegg skyhøje vækstrater, da millioner af studerende begyndte ekstern undervisning. I år blev restriktionerne lempet, og de studerende vendte tilbage til campus, hvilket dæmpede begejstringen for aktien. Selv om væksten ikke længere er skyhøj, kan det forretningsmæssige løft, som Chegg oplevede under pandemien, dog stadig have langvarige virkninger. De studerenes behov for læringsstøtte er på ingen måde begrænset til en pandemi, og brugere, der strømmede til platformen dengang, er mere tilbøjelige til at blive hængende end at flytte til en potentiel konkurrent.

Stride
Dette amerikanske selskab inden for uddannelsesressourcer driver K12, en virtuel læringsplatform, der tilbydes som et alternativ og/eller supplement til fysiske skoler. Stride, der oprindeligt blev grundlagt for at skabe et ensartet pensum for hjemmeundervisning, havde let ved at gå over til et fjernbaseret uddannelsesalternativ for mange under pandemien. Tilmeldinger og indtægter steg og selv om skoler nu genåbner, har forældrene allerede oplevet fordelene ved onlineuddannelse, som har været normen i det sidste halvandet år. Uanset om det bruges til hjemmeundervisning, hybridlæring, supplerende støtte eller endda voksenuddannelse, kan Strides nylige vækst fortsætte med at gøre det til en attraktiv langsigtet investering.