Verdens lærerdag: Investering i fremtiden

Uansett hvor i verden du vokste opp, kan du sikkert huske en lærer som hadde en positiv innflytelse på livet ditt – en som brukte tid og krefter på å hjelpe deg når du trengte det, eller som påvirket måten du tenker på, noe som fortsatt kan ha innvirkning på hvem du er i dag. Utdannelsen vår bidrar til å forme oss, og lærerne spiller en nøkkelrolle i denne prosessen.

Hva er verdens lærerdag?

Hvert år 5. oktober feirer vi verdens lærerdag en dag viet til lærere og en anledning til å erkjenne hvilken stor innvirkning de har på oss som enkeltpersoner, så vel som på samfunnet som helhet.

  1. oktober 1966 skrev FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco) under «anbefalingen om lærernes status», som fastsatte referansepunkter for lærernes ansvar og deres rettigheter og status. På denne dagen hedres også lærerne ved at tilgang til god utdanning defineres som avgjørende for å oppfylle FNs pedagogiske mål i organisasjonens 2030-agenda.

I år, mens verden fortsetter å navigere seg gjennom covid-19-krisen og dens ettervirkninger, har Unesco utpekt et tema for verdens lærerdag i 2021: «læreres nøkkelrolle i gjeninnhentingen» med et «fokus på å støtte lærernes behov for å kunne bidra fullt ut til gjeninnhentingsprosessen.»

Utdanningsaksjer: investeringer i fremtiden

Teknologi og andre bransjer har hjulpet lærere med å holde undervisningen i gang og opprettholde personlig kontakt med elevene sine gjennom den siste tids utfordringer. Fremskritt i utdanningssektoren vil fortsette å spille en viktig rolle på veien tilbake fra pandemien og videre utover. Vi har valgt å fremheve flere selskaper fra denne viktige sektoren, som investorer kan vurdere å legge til i porteføljene sine.

Zoom
Virtuelle møter ble normen i 2020, både for forretningsrelaterte og personlige formål. I mange land ble skolene stengt av sikkerhetshensyn, og nesten over natten ble det virtuelle klasserommet en del av hverdagen for både lærere og elever. Selv om ingenting kan eller bør erstatte det sosiale samspillet som fysiske utdanningsinstitusjoner gir, ser det ut til å være fordeler ved å legge til virtuelle alternativer i tillegg til tradisjonell undervisning på veien videre. Økt tilgang til utdanning er, som nevnt, et viktig mål, og digitale kommunikasjonsplattformer som Zoom kan ikke overses, siden de bidrar til å øke den tilgangen på en effektiv måte.

Chegg
Siden 2005 har den nettbaserte læreplattformen Chegg gitt elever på videregående skole og høyskoler tilgang til undervisningsressurser, privatundervisning og leksehjelp via en rimelig abonnementstjeneste. Da pandemien begynte, så Chegg at veksten skjøt i været da millioner av elever og studenter begynte med hjemmeundervisning. I år har restriksjonene blitt færre, og elevene har vendt tilbake til skolebenken, noe som har dempet entusiasmen for aksjen. Selv om veksten ikke er på høygir lenger, kan imidlertid løftet som Chegg fikk under pandemien, få langvarige virkninger. Elevers behov for undervisningshjelp er på ingen måte begrenset til pandemier, og det er mer sannsynlig at brukere som har flokket til plattformen, blir værende i stedet for å flytte til en potensiell konkurrent.

Stride
Dette amerikanske utdanningsselskapet driver K12, en virtuell læringsplattform som tilbys som et alternativ og/eller supplement til tradisjonelle skoler. Stride ble opprinnelig grunnlagt for å skape et ensartet pensum for hjemmeundervisning, og selskapet gjorde det enkelt for mange å gå over til fjernbasert undervisning under pandemien. Registreringene og inntektene steg raskt og selv om skolene nå åpner igjen, har foreldre allerede fått opp øynene for fordelene ved nettundervisning, som har vært normen i det siste halvannet året. Enten det brukes til hjemmeskole, hybridundervisning, lærehjelp eller voksenopplæring, kan Strides nylige vekst fortsette å gjøre selskapet til en attraktiv langsiktig investering.