Å sikre en bærekraftig fremtid er et sentralt tema i dag. ESG-scoringer gir meningsfull innsikt for å hjelpe investorer med å vurdere miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer og muligheter

what is ESG

Hva er ESG?

Initialene ESG står for miljø, sosial og styring (environmental, social, governance) – — aspekter som selskapers resultater kan evalueres etter og gis en numerisk vurdering.

Finn ut mer om ESG

Hvorfor er ESG-score viktig for investorer?

ESG-poeng, også kalt ESG-vurderinger, gir deg tilgang til ytterligere opplysninger om et selskap som vanligvis ikke tas hensyn til i tradisjonell finansanalyse. Faktorer som bl.a. selskapets eksponering for klimaendringer og menneskerettigheter kan for eksempel ha betydelig påvirkning på aksjeresultatene. Et selskap som står godt rustet til å møte ESG-utfordringer, har bedre sjanse til å stå sterkt i et lengre tidsperspektiv, og derfor anses som mer bærekraftige.

ESG hos eToro

eToro gir investorer ESG-scoringer på over 2 700 aktivaer med et brukervennlig “trafikklys”-system:

  • En grønn score viser at selskapet er ledende i sin sektor når det gjelder ESG.
  • En gul score viser at selskapet er gjennomsnittlig i sin sektor når det gjelder ESG.
  • En rød score viser at selskapet har en dårlig score når det gjelder ESG, i forhold til sin sektor.

eToro har inngått et samarbeid med ESG Book, en global leder innen ESG-dataanalyse, for å gi deg markedsledende bærekraftsdata om verdens største selskaper. ESG-resultatene som vises på eToros plattform justeres daglig for å gjenspeile de mest oppdaterte markedsnyhetene og bedriftsrapportert informasjon.

*Noen av elementene du ser i bildet vil bli integrert inn i plattformen i fremtiden.

How can you use ESG scores

Hvordan kan du bruke ESG -score i dine investeringsbeslutninger?

Som investor er det flere måter du kan velge å inkludere ESG-scoringer i din investeringsbeslutningsprosess:

  • ESG-scoringer kan gi supplerende innsikt i et selskap utover tradisjonell økonomisk analyse.
  • ESG-scoringer kan brukes som filter for å bestemme hvilke aksjer som skal legges til i porteføljen din. En investor kan for eksempel velge å investere bare i selskaper som har høy ESG-score og/eller ekskludere selskaper med lavere score.
  • ESG-scoringer kan fungere som et signal eller et overvåkingsverktøy. For eksempel kan en nedgang i et selskaps ESG-score være et signal om å undersøke hva som har forårsaket endringen.

Oppdag ESG-investering

Hvorfor ESG? Oppdag ESG-investering

Rundt en av tre dollar globalt er investert i ESG-relaterte eiendeler, noe som gjør ESG til en av de største investeringstrendene i dag. Investorer ser på ESG som en måte å unngå risiko og som en potensiell kilde til bedre langsiktig avkastning. Oppdag selv hvordan du kan bruke ESG-scoringer når du tar investeringsbeslutninger.

Oppdag ESG på eToro