Zajištění udržitelné budoucnosti je dnes klíčovým tématem. ESG skóre poskytuje důležitý náhled, který investorům pomáhá zvážit environmentální, sociální a správní rizika a příležitosti.

what is ESG

Co je ESG?

Iniciály ESG jsou zkratkou anglických výrazů Environmental, Social a Governance, což v překladu znamená enviromentální, sociální a správní záležitosti, podle kterých lze hodnotit působení společností a následně jim přidělit číselnou klasifikaci.

Zjistěte více o ESG

Proč je ESG hodnocení pro investory důležité?

1Hodnocení ESG, známé také jako rating ESG, vám poskytuje přístup k dalším informacím o společnosti, které se v tradiční finanční analýze obvykle nezohledňují. Na výkonnost jejich akcií by mohly mít významný dopad faktory, jako je například jejich rizikovost v oblasti změny klimatu a lidských práv. Společnost, která se správně zabývá záležitostmi okolo ESG, je dlouhodobě odolnější, a tudíž považována za udržitelnější.

ESG na eToro

eToro poskytuje investorům ESG skóre pro více než 2 700 aktiv v uživatelsky přívětivém barevném schématu typu semafor:

  • Zelené skóre ukazuje, že společnost je lídrem ve svém odvětví z hlediska ESG.
  • Žluté skóre ukazuje, že společnost je ve svém odvětví z hlediska ESG průměrná.
  • Červené skóre ukazuje, že společnost má v porovnání s ostatními v daném odvětvím špatné ESG hodnocení.

Společnost eToro spolupracuje se společností ESG Book, globálním lídrem v oblasti analýzy ESG dat, aby vám poskytla prvotřídní údaje o udržitelnosti největších světových společností. ESG skóre zobrazované na platformě eToro se denně upravuje tak, aby odráželo nejaktuálnější zprávy z trhu a informace uváděné společnostmi.

*Některé prvky, které vidíte na obrázku, budou do platformy integrovány v budoucnu.

How can you use ESG scores

Jak můžete využít ESG skóre při rozhodování o investicích?

Jako investor můžete do svého investičního rozhodování zahrnout hodnocení ESG několika způsoby:

  • ESG skóre může poskytnout doplňující informace o společnosti nad rámec tradiční finanční analýzy.
  • ESG skóre lze použít jako filtr při rozhodování, které akcie zařadit do portfolia. Investor se například může rozhodnout investovat pouze do společností, které mají vysoké ESG skóre, a/nebo vyloučit společnosti s nízkým skóre.
  • ESG skóre může sloužit jako varování nebo monitorovací nástroj. Například snížení ESG skóre společnosti může být signálem ke zkoumání, co tuto změnu vyvolalo.

Objevte ESG investování

Proč ESG? Objevte ESG investování

Přibližně každý třetí dolar na světě je investován do aktiv souvisejících s ESG, což z ESG činí jeden z největších investičních trendů současnosti. Investoři se na ESG dívají jako na způsob, jak se vyhnout rizikům, a jako na potenciální zdroj lepších dlouhodobých výnosů. Zjistěte sami, jak využít hodnocení ESG při rozhodování o investicích.

Objevte ESG na eToro