Mitä osingot ovat ja miten voit hyödyntää niitä sijoitusstrategiassasi

Jos olet seurannut osakemarkkinoita, olet saattanut kuulla puhuttavan osingoista. Vaikka osingot ovatkin varsin yleisiä rahoitusalalla, niiden käsite ja käyttö sijoittamiseen kaupankäyntialustalla ei ole välttämättä selvää. Tässä blogijulkaisussa autamme sinua ymmärtämään paremmin, mitä osingot ovat, mitkä yritykset tarjoavat niitä, milloin ne maksetaan ja miten voit käyttää niitä eduksesi.

Jakaminen on välittämistä

Osingot ovat pohjimmiltaan keino palkita osakkeenomistajia siitä, että he omistavat osan yrityksestä. Kullakin osakkeenomistajalla on tietty osuus julkisesti noteeratusta yhtiöstä, joten hänellä on oikeus saada osa sen voitoista. Vaikka jotkin yritykset eivät maksa aina osinkoja ja sijoittavat mieluiten voittoja yrityksen muihin hankkeisiin, vakiintuneet yritykset maksavat osinkoja yleensä neljännesvuosittain, kahdesti vuodessa tai vuosittain.

Osinkoa maksetaan sen mukaan, minkä verran kukin osakas omistaa yrityksestä. Kutakin omistettua osaketta kohden maksetaan tietty summa rahaa tai osakkeita. Jos esimerkiksi Apple ilmoittaa maksavansa osinkoa 0,80 $ osakkeelta, 50 osaketta omistava osakas saa 40 $ osinkoa.

Pääomasi on vaarassa.

Osingon lunastaminen

Vuosien mittaan yhä useammat sijoittajat ovat kiinnittäneet huomiota osinkoihin. Osinkoja tuottaviin osakkeisiin sijoittaminen tarjoaa potentiaaliselle tuotolle kaksi vaihtoehtoa: pääomavoitto osakkeen hinnan nousun kautta ja osingon tuotto. Näin ollen monet sijoittajat, joilla on alhainen riskinottohalu ja jotka etsivät pitkän aikavälin kasvua, perustavat ainakin osan osakesalkustaan osinkoa tuottaviin osakkeisiin.

Yritykset ilmoittavat tavallisesti osingot osana tulosraporttiaan. Yhtiö määrittää tarkasti, paljonko se maksaa osakkeelta, ja päivämäärän, jona osingot realisoituvat. Vaikka osingot ovat yleensä peräisin yrityksen voitoista, jotkin yritykset päättävät maksaa osinkoja jopa tappiollisina aikoina säilyttääkseen nykyiset sijoittajansa.

Osinkopohjaiset sijoitusstrategiat

Kun tarkastellaan suuren ja menestyvän yrityksen kaaviota, sijoittajat tarkistavat usein osakkeiden hinnan prosentuaalisen kasvun. Pitkän aikavälin sijoittajat tarkastelevat kuitenkin myös säännöllisiä osinkojen maksuja vakaan tuoton luomiseksi.

eToro on luonut DividendGrowth-salkun tarjotakseen valmiin ratkaisun osinkoon tähtääville sijoittajille. Tämä sijoitusstrategia keskittyy kypsiin yrityksiin, jotka ovat maksaneet säännöllisesti osinkoa vähintään 20 vuoden ajan. Tällaisten yritysten joukon muodostamisen jälkeen salkku optimoidaan edelleen seuraavin kriteerein:

  • Markkinapääoma – etsitään vakaita yrityksiä.
  • Beta – vähäinen markkinavaihtelu.
  • 5 vuoden osinkojen keskimääräinen kasvu – tarkastellaan yhdenmukaisuutta keskipitkällä aikavälillä.
  • Edellisen vuoden osinkotuotto – osinkojen lyhyen ajan tuotto.

Tulokseksi saatava salkku tarjoaa monipuolisen, pitkän aikavälin ja matalan riskin sijoitusratkaisun osinkoa metsästäville sijoittajille. Lanseeraushetkellä salkkuun kuuluu esimerkiksi seuraavien yritysten osakkeita: Pepsico, IBM, Coca-Cola, 3M ja McDonald’s

Jos haluat seurata DividendGrowth-salkun kehitystä, lisää se seurantaluetteloosi jo tänään.

Pääomasi on vaarassa

CopyPortfolios™ on salkunhallintatuote. CopyPortfolioita™ ei tule pitää pörssinoteerattuina rahastoina eikä riskirahastoina.

11342 katselukertaa