Co jsou to dividendy a jak je můžete zapojit do své investiční strategie

Máte-li zájem o trh cenných papírů, mohli jste narazit na termín dividendy. I když je pojem dividend ve finančním světě poměrně běžný, jejich koncepce a způsob, jak je využít k investování na obchodní platformě, by mohly být poněkud neuchopitelné. Tento příspěvek na blogu Vám pomůže lépe pochopit, co jsou to dividendy, které společnosti je nabízejí, kdy jsou vypláceny a jak je využít ve svůj prospěch.

Sdílení je péče

Dividendy jsou v podstatě způsobem, jak odměnit akcionáře za jejich částečné vlastnictví společnosti. Každý akcionář má ve veřejně obchodované společnosti určitý podíl, a proto má nárok na část jejího zisku. I když některé společnosti nevyplácejí stabilní dividendy a dávají přednost reinvestování zisků do svých dalších podniků, zavedené společnosti obvykle vyplácejí dividendy čtvrtletně, dvakrát ročně nebo ročně.

Dividendy jsou vypláceny na základě podílu každého z akcionářů ve společnosti a nabízejí jim určitou sumu v penězích nebo v cenných papírech za každou akcii, kterou vlastní. Jestliže například Apple oznámí výši dividendy 0,8 USD na akcii, akcionář s 50 akciemi obdrží dividendu ve výši 40 USD.

Přidejte si DividendGrowth na Watchlist

Váš kapitál je vystaven riziku.

Inkaso z dividend

V posledních letech zaměřil rostoucí počet investorů svou pozornost na dividendy. Investice do cenných papírů s dividendou nabízejí konec konců dvě možnosti potenciálního zisku: Kapitálové zisky prostřednictvím zvýšení ceny akcií a výnosy z dividend. Proto mnozí investoři, kteří nemají právě chuť jít do velkého rizika a přitom hledají dlouhodobý růst, zakládají alespoň některé ze svých akciových portfolií na cenných papírech vynášejících dividendy.

Společnosti obvykle oznamují výplaty dividend v rámci svých zpráv o hospodářských výsledcích. Společnost přesně určí, kolik vyplatí na akcii, a datum, kdy budou dividendy realizovány. Zatímco dividendy obvykle bývají odvozeny od zisku společnosti, některé společnosti se rozhodnou vyplácet dividendy i v době ztráty, aby si udržely své stávající investory.

Investiční strategie založené na dividendách

Při pohledu na graf velké a úspěšné společnosti investoři často kontrolují procentuální růst cen akcií. Dlouhodobí investoři se však budou také zabývat pravidelnými výplatami dividend jako prostředkem generování stabilních příjmů.

Aby společnost eToro poskytla investorům, kteří vyhovují profilu usilujícímu o dividendu, připravené řešení, vytvořila portfolio DividendGrowth. Tato investiční strategie se zaměřuje na vyspělé společnosti, které vykazují nejméně 20 let pravidelné výplaty dividend. Po vytvoření poolu těchto společností je toto portfolio nadále optimalizováno podle následujících kritérií:

  • Tržní kapitalizace – hledání solidních společností.
  • Beta – nízká volatilita trhu.
  • Průměrný růst dividend za 5 let – sledování střednědobé konzistentnosti.
  • Výnosy z dividend za předchozí rok – krátkodobá výkonnost dividend.

Výsledné portfolio představuje ucelené, dlouhodobé a nízkorizikové investiční řešení pro investory bažící po dividendách. Mezi akcie v rámci tohoto portfolia při jeho uvedení patří Pepsico, IBM, Coca-Cola, 3M, McDonald’s a mnoho dalších

Přejete-li si sledovat výkonnost portfolia DividendGrowth, přidejte si je na watchlist ještě dnes.

Přidejte si DividendGrowth na Watchlist

Váš kapitál je vystaven riziku

Smart Portfolios™ jsou produktem řízení portfolia. Smart Portfolios by neměla být považována za fondy obchodovatelné na burze ani za zajišťovací fondy.