Czym są dywidendy i jak można je wykorzystać w swojej strategii inwestycyjnej

Jeśli interesujesz się giełdą, być może znasz termin „dywidendy”. Chociaż koncepcja dywidend jest popularna w świecie finansów, sposoby wykorzystania jej na platformie inwestycyjnej mogą wydawać się trochę niejasne. Ten post pomoże Ci lepiej zrozumieć, czym są dywidendy, które firmy je oferują, kiedy są wypłacane i jak można je wykorzystać.

Warto dbać o akcjonariuszy

Dywidendy są zasadniczo sposobem na wynagrodzenie akcjonariuszy za kapitał zaangażowany w częściową własność spółki. Każdy akcjonariusz posiada określony udział w spółce notowanej na rynku publicznym, a tym samym ma prawo do swojej części zysków. Chociaż niektóre spółki nie wypłacają stałych dywidend i preferują reinwestowanie zysków w nowe przedsięwzięcia, wiele renomowanych firm wypłaca dywidendy co kwartał, co pół roku lub co rok.

Dywidendy są wypłacane w oparciu o udział każdego akcjonariusza w spółce i oferują mu określoną kwotę pieniędzy na każdą posiadaną przez niego akcję. Jeśli np. Apple ogłosi dywidendę w wysokości 0,80 USD na akcję, akcjonariusz posiadający 50 akcji otrzyma dywidendę w wysokości 40 USD.

DividendGrowth do listy obserwowanych

Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

Zarabianie na dywidendach

Z biegiem lat coraz większa liczba inwestorów zwraca uwagę na dywidendy. Ostatecznie inwestowanie w akcje przynoszące dywidendy oferuje dwie ścieżki potencjalnego zysku: zyski kapitałowe ze wzrostu kursu akcji oraz dywidendy. Dlatego wielu inwestorów, którzy nie są skłonni do podejmowania ryzyka i szukają długoterminowego wzrostu, opiera przynajmniej część swojego portfela akcji na spółkach wypłacających dywidendy.

Spółki zwykle ogłaszają wypłaty dywidend w swoich sprawozdaniach finansowych. Spółka określa dokładnie, ile zapłaci w przeliczeniu na jedną akcję, a także określa termin wypłaty dywidendy. Chociaż dywidendy są zazwyczaj wypłacane z zysków spółek, niektóre firmy decydują się wypłacać dywidendy nawet gdy ponoszą straty, aby zatrzymać swoich dotychczasowych inwestorów.

Strategie inwestycyjne oparte na dywidendach

Patrząc na wykres kursu akcji dużej, odnoszącej sukcesy spółki, inwestorzy często sprawdzają procentowe wzrosty takiego kursu. Inwestorzy długoterminowi będą też jednak traktować regularne wypłaty dywidend jako sposób na generowanie stałych dochodów.

Aby dać inwestorom poszukującym dywidend gotowe rozwiązanie, firma eToro stworzyła DividendGrowth Portfolio. Ta strategia inwestycyjna koncentruje się na dojrzałych spółkach, które od co najmniej 20 lat regularnie wypłacają dywidendy. Po utworzeniu puli takich spółek portfel jest optymalizowany w oparciu o następujące kryteria:

  • kapitalizacja rynkowa — poszukiwanie solidnych firm;
  • beta — niska zmienność wartości rynkowej;
  • średni wzrost dywidendy w okresie 5 lat — w celu uwzględnienia spójności wzrostu dywidend w średnim okresie;
  • stopa dywidendy za poprzedni rok — krótkoterminowe wyniki w zakresie dywidend.

Powstały portfel stanowi wszechstronne, długoterminowe i mało ryzykowne rozwiązanie inwestycyjne dla inwestorów, którzy chcą zarabiać na dywidendach. W momencie wprowadzenia Portfolio obejmowało akcje takich spółek, Pepsico, IBM, Coca-Cola, 3M, McDonald’s i wiele innych

Jeśli chcesz śledzić wyniki DividendGrowth Portfolio, już dziś dodaj je do swojej listy obserwowanych.

DividendGrowth do listy obserwowanych

Twój kapitał jest narażony na ryzyko

Smart Portfolios™ to produkt z zakresu zarządzania portfelem. Smart Portfolios nie należy traktować jak funduszy ETF bądź funduszy hedgingowych.