Vad är utdelningar och hur kan du implementera dem i din investeringsstrategi

Om du är intresserad av aktiemarknaden kan du ha stött på termen utdelning. Även om det är ganska vanligt i finansvärlden, kan begreppet utdelningar och hur man använder dem för investeringar på en handelsplattform vara ganska komplicerat. Detta blogginlägg hjälper dig att bättre förstå vad utdelning är, vilka företag som erbjuder dem, när de betalas ut och hur du potentiellt använder dem till din fördel.

Att dela med sig

Utdelning är i huvudsak ett sätt att belöna aktieägare för deras delägarskap i ett företag. Varje aktieägare äger en viss andel av det börsnoterade företaget och har därför rätt till en del av vinsten. Vissa företag betalar inte ut utdelningar och föredrar att återinvestera vinsterna i andra företagssatsningar, men väletablerade företag betalar vanligtvis ut utdelningar kvartalsvis, vartannat år eller årligen.

Utdelning betalas ut baserat på varje aktieägares andel i företaget, vilket ger dem en viss summa pengar eller aktier per andel de äger. Om Apple till exempel tillkännager en utdelning på 0,8 dollar per aktie, kommer en aktieägare med 50 aktier att få en utdelning på 40 dollar.

Lägg till DividendGrowth på bevakningslistan

Ditt kapital löper risk.

Tjäna på utdelningar

Under åren har ett växande antal investerare uppmärksammat utdelningar. Att investera i aktier som ger utdelning erbjuder två vägar för potentiell vinst: kapitalvinster via ökad aktiekurs och utdelning. Därför baserar många investerare som har en låg riskvillighet och letar efter långsiktig tillväxt minst en del av sin aktieportfölj på aktier som ger utdelning.

Företag brukar tillkännage utdelningar som en del av sina resultatrapporter. Företaget anger exakt hur mycket det kommer att betala per aktie och det datum då utdelningen ska realiseras. Även om utdelning vanligtvis härrör från företagsvinster, väljer vissa företag att betala utdelning även under tider när de går med förlust, för att behålla sina befintliga investerare.

Utdelningsdrivna investeringsstrategier

När investerare tittar på stora, framgångsrika företags diagram kontrollerar de ofta den procentuella ökningen av aktiekursen. Men långsiktiga investerare tittar också på regelbundna utbetalningar av utdelning som ett sätt att generera en stabil inkomst.

För att ge investerare med en utdelningssökande profil en färdig lösning har eToro skapat portföljen DividendGrowth Portfolio. Denna investeringsstrategi fokuserar på mogna företag som har en historia med minst 20 års regelbunden utdelning. Efter att ha skapat en pool av sådana företag optimeras portföljen ytterligare med hjälp av följande kriterier:

  • Börsvärde – letar efter solida företag.
  • Beta – låg volatilitet på marknaden.
  • Genomsnittlig utdelningstillväxt under fem år – tittar på kontinuitet på medellång sikt.
  • Föregående års utdelning – kortsiktigt utdelningsresultat.

Som ett resultat erbjuder portföljen en välbalanserad, långsiktig investeringslösning med låg risk för utdelningssugna investerare. Några av aktierna i portföljen vid lanseringen inkluderar Pepsico, IBM, Coca-Cola, 3M, McDonald’s och många andra

Om du vill följa resultatet för DividendGrowth Portfolio kan du lägga till portföljen i din bevakningslista idag.

Lägg till DividendGrowth på bevakningslistan

Ditt kapital löper risk

Smart Portfolios™ är en portföljhanteringsprodukt. Smart Portfolios ska inte betraktas som börshandlade fonder, inte heller som hedgefonder.