Sosial trading

Hvordan virker sosial trading?

eToro har bygget på kunnskapen og erfaringen til millioner av brukere fra over 140 land og anvendt denne til å skape praktiske tradingverktøy. CopyTrader™-teknologien vår gir for eksempel kundene våre muligheten til å kopiere andres porteføljer automatisk. Den sosiale tradingplattformen vår gjør at alle kan bli ledere og følgere, og selv om du bare ønsker å trade på egen hånd, sørger vi fortsatt for at tradingopplevelsen din blir best mulig.

Hvorfor sosial trading?

 • Enkelt: Det er intuitivt å bruke sosiale funksjoner for trading på nettet, og det er lett tilgjengelig både for nye og erfarne brukere.

 • Diversifisering: Diversifisering er nøkkelen til lavere risiko når du trader. På eToro kan du fordele investeringskapitalen på tvers av en rekke markeder ved å kopiere ulike tradere.

 • Lønnsomhet: Siden vi lanserte copy trading i 2010, har 78 % av alle kopierte handler blitt avsluttet med fortjeneste (data uthentet i august 2017).

 • Pålitelighet: eToro sosiale tradingnettverk drives i henhold til et strengt regelverk og har derfor vunnet tilliten til over 6 millioner brukere over hele verden.

 • Åpenhet: Ved å se på hver traders portefølje, risikovurdering og historikk kan alle kundene gjøre klokere valg når de velger hvem de vil kopiere.

Nyhetsstrøm for sosial trading

Akkurat som andre sosiale nettverk har eToros sosiale tradingnettverk en nyhetsstrøm som gir kundene oppdateringer fra andre tradere. Andre tradere kan poste relevant informasjon, forklare et investeringsvalg eller dele annen kunnskap med eToro-fellesskapet. Ved å følge vellykkede tradere kan kundene våre få mer kunnskap og foreta bedre investeringsvalg.

Noen råd om sosial trading:

 • Velg en strategi: Skal du fokusere på én bestemt Popular Investor, eller vil du fordele kapitalen din over flere? Ta hver traders risikovurdering i betraktning før du bestemmer deg. For å gjøre dette kan du bruke siden Kopier andres handler og filtrere etter blant annet risikovurdering, aktivaklasser og suksessrate.
 • Velg en tidshorisont: Tradere har ulik stil. Noen foretrekker å være dagtradere og åpner og lukker flere posisjoner i løpet av en enkelt dag. Andre foretrekker å holde posisjoner i flere uker eller måneder. eToros CopyPortfolios™ er et utmerket alternativ for deg som er interessert i langsiktige investeringer.
 • Hold deg oppdatert: Følg traderne du kopierer nøye, så kan du forstå logikken bak valgene de tar, lese innleggene deres og om nødvendig stille spørsmål.
 • Eksperimenter: Du får $ 100 000 i virtuelle penger når du åpner en konto på eToro. Bruke disse til å prøve ut ulike strategier, finne ditt risikonivå og øve på ferdighetene dine i sosial trading.

Våre verktøy for sosial trading og investering

Gjennom årene har vi på eToro hele tiden jobbet med å utvikle nye verktøy som gjør at hvert medlem av nettfellesskapet vårt både kan bli en vellykket trader på egen hånd og siden bidra med kunnskap og erfaring til nytte for andre tradere. Våre revolusjonerende produkter, deriblant CopyTrader-systemet, Popular Investor-programmet og CopyPortfolios, har gjort oss til det ledende sosiale tradingnettverket. I fremtiden vil vi fortsette utviklingen og bygge videre på denne statusen.

CopyTrader™

CopyTrader gjør det mulig for kundene å automatisere tradingen ved å sette av noe av kapitalen til å kopiere en annen investors aktivitet og kopiere alt han/hun gjør i sanntid. Denne ideen fikk vi da vi forsto at noen tradere ikke har tid eller erfaring nok til å bruke de vanlige metodene for trading på nett. Vi tror på full åpenhet, og hver brukers portefølje, historikk, risikovurdering og suksessrate er tilgjengelig slik at alle kan se den. Kundene våre får på denne måten all informasjon de trenger for å velge hvilken trader de vil kopiere.

CopyPortfolios™

CopyPortfolios lager grupper av vellykkede investorer på eToro eller flere aktiva i henhold til en forhåndsbestemt strategi (også kalt en temainvestering) og endrer denne rutinemessig for å optimere CopyPortfolio-ets resultater. Det finnes tre typer CopyPortfolios: Top Trader CopyPortfolios, Market CopyPortfolios og Partner CopyPortfolios.

 • Top Trader CopyPortfolios er basert på kunnskapen til noen få, utvalgte investorer, som er hyppig aktive og har oppnådd vedvarende resultater.
 • Market CopyPortfolios består av en gruppe av flere aktiva med et lignende tema.
 • Partner CopyPortfolios er laget av eToros partnere, som setter sammen sine CopyPortfolios på eToro bygget på sin kunnskap og ekspertise.

Akkurat som for andre fond, oppnår CopyPortfolios en redusert risiko som finansinstrument ved at de er satt sammen av flere ulike elementer. CopyPortfolios er eToros neste generasjons investeringsprodukt.

Popular Investor-programmet

eToros forretningsmodell er bygget på kundenes finansielle suksess, så når de lykkes, lykkes vi. Derfor oppfordrer vi våre beste tradere til å dele kunnskapen sin og belønner dem når flere personer kopierer dem. Hver Popular Investor kan få månedlige betalinger, en spreadrabatt på opptil 100 % og opptil 2 % årlig betaling av midlene de forvalter (AUM). Våre Popular Investors tjener ekte penger på å være vellykkede tradere og på å la andre ta del i deres kunnskap, erfaring og suksess.