Hva er Smart Portfolios?

Smarte porteføljer er innovative, langsiktige investeringsporteføljer, samlet av eToro-analytikere. Hver med sin egen unike investeringsstrategi, Smart Portfolios er en praktisk og diversifisert måte å få tilgang til store markedstrender som former vår verden i dag, uten å betale porteføljeforvaltningsgebyrer.

Velg Smart

Velg din Tech Smart Portfolio og begynn å investere

Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater.