Den store ordlisten for kryptovaluta og blokkjede-teknologi

The blockchain revolution has introduced many new practices into today’s world, most notably, cryptocurrencies. As with most new technologies, the blockchain and crypto terminology is evolving and changing, with new phrases being coined constantly. Therefore, we’ve put together this handy glossary of technical terms that will give you a better understanding of the language of blockchain and help you master the jargon.

Blokkjede-revolusjonen har ført til mange nye praksiser i dagens verden, spesielt kryptovaluta. Som med de fleste nye teknologier, utvikler og endrer blokkkjeden og kryptoterminologien seg, og nye uttrykk oppstår hele tiden. Derfor har vi satt sammen denne praktiske ordlisten med tekniske utrykk. Den vil gi deg en bedre forståelse av språket i blokkkjeden og hjelpe deg med å mestre sjargongen.

#

51% Attack Dette uttrykket beskriver en situasjon hvor for mye av blokkkjedenettverkets makt er konsentrert på ett sted. En bruker eller en gruppe brukere som kontrollerer 51 % av systemet, kan manipulere det med vilje, eller utilsiktet utføre motstridende transaksjoner som kan kompromittere systemet.

A-C

Airdrop  En distribusjon av sjetonger, utført av operatørene av et kryptovaluta-nettverk. Sjetongene blir enten gitt bort til alle innehavere av kryptovalutaen gratis eller i bytte mot en type aktivitet, for eksempel å markedsføre krypto på et sosialt nettverk.

Altcoin Kryptovalutaer som ikke er Bitcoin kalles altcoin (forkortelse for alternative coin). Hundrevis av altcoins handles over hele verden, inkludert XRP, NEO, Stellar og mange andre.

ASIC ASIC er en chip som er ment for én særskilt oppgave, og uttrykket er en forkortelse for «Application Specific Integrated Circuit». I blokkjede-miljøet refererer det vanligvis til databrikker som er utviklet for bruk på datamaskiner for utvinning (mining) og betraktes som bedre enn CPU-er og GPU-er.

Bitcoin Den første og største kryptovalutaen (etter markedsstørrelse). Bitcoin ble lansert i 2009 som en desentralisert valuta, bygget på blokkjede-teknologi. Det er den første virkelige bruken av blokkjede. Bitcoin ble opprettet av en person eller gruppe personer som skjuler seg under pseudonymet Satoshi Nakamoto.

Blokkjede Et desentralisert nettverk, bygget på en kontinuerlig kjede av kodesegmenter av forutbestemt størrelse (blokker). Alle transaksjoner på nettverket er lagret i en offentlig hovedbok som eksisterer over hele nettverket, noe som betyr at det ikke er behov for en sentral server for å godkjenne transaksjoner på nettverket.

Cold storage En sikkerhetsmåte for lagring av kryptovalutaer i et frakoblet miljø. Det kan bety en lagringsenhet (for eksempel en USB-minnepinne) eller en papirlommebok.

D-H

DAO En forkortelse for Decentralized Autonomous Organization. Dette beskriver en organisasjon som bruker blokkjede-praksis, for eksempel smarte kontrakter, til å styre seg selv uten behov for en sentral styringsmyndighet.

Dapps Forkortelse for Desentraliserte apper. I hovedsak er det programmer som bruker blokkjede til å lage en form for applikasjon som kjører på et desentralisert nettverk.

Digital signatur Et vanlig begrep som brukes til å identifisere et enkelt individ eller en handling på Internett. I blokkjeden refererer det vanligvis til en unik identifikator som gis til en bestemt bruker, sjetong eller transaksjon.

Fork Siden blokkjedene er desentraliserte, må hver endring i nettverket aksepteres av brukerne for å kunne iverksettes. Hvis nok brukere godtar en oppgradering eller kodeendring, blir den rullet ut over nettverket. En endring som fremdeles støtter eldre versjoner av nettverket kalles en Soft Fork, mens en som gjør nettverket ukompatibelt bakover i tid kalles Hard Fork. Noen ganger, hvis det er en splittelse i nettverket rundt en Hard Fork, kan det føre til at et helt nytt, parallelt blokkjede-nettverk opprettes. Det var utgangspunktet for starten på Bitcoin Cash og Ethereum Classic.

Genesis-blokk Den første kodeblokken som opprettes på et blokkkjedenettverk.

Hash Praksisen med å bruke en algoritme for å gi ethvert stykke data et digitalt fingeravtrykk. Ved lagring av informasjon på blokkjeden, brukes hashing til å lage et enhetlig skjema for å identifisere blokker av kode, ved å konvertere dem til rader av tall og bokstaver med en fast størrelse.

I-M

ICO Initial Coin Offering. Dette begrepet beskriver en situasjon der et selskap skaffer kapital ved å utstede kryptovalutasjetonger, som selges til fast pris til de første investorene.

Konsensus Siden så mye av dataene i et offentlig blokkjedenettverk lagres samtidig på flere områder av nettverket, får medlemmene samme kopi av disse kodesegmentene (for eksempel en offentlig hovedbok) over nettverket.

Kryptovaluta Den første store bruken av blokkjeden. En kryptovaluta er en valuta som er utformet for å ikke ha noe sentralt eierskap. Hver sjetong og transaksjon får unik kryptering. Blokkjede-teknologi er infrastrukturen som gjør det mulig å lagre kryptovalutaer og at sjetonger kan bytte eier på nettverket.

Ledger (hovedbok) En digital logg over alle transaksjonene som har funnet sted på et bestemt blokkjedenettverk. Kopier av hovedboken lagres over nettverket og oppdateres kontinuerlig for å tilpasses hverandre, slik at transaksjonene kan verifiseres av alle på nettverket.

Lightning Network  En «neste nivå»-løsning, designet for å øke hastigheten på transaksjonsbehandlingstiden i et blokkjedenettverk. Lightning Network fører til at et P2P-nettverk utfører transaksjoner, før de annonseres og kan føres opp i den underliggende blokkjedehovedboken.

Likviditet Hvor enkelt en bestemt kryptovaluta kan selges mot kontanter. Likviditet er avhengig av mange faktorer, herunder tilbud og etterspørsel og behandlingstider for transaksjoner.

Mining (Gruvedrift) Praksisen for å tilordne datakraft til å utføre transaksjoner på nettverket og bli belønnet med sjetonger. Hver transaksjon er kryptert med en ligning som krever omfattende databehandling. Gruvedrivere som løser likningen først, og dermed muliggjør transaksjonen, belønnes med en liten utbetaling.

Mining pool (Gruvenettverk) En konstruksjon som en gruppe gruvedrivere har laget for å behandle flere transaksjoner og motta flere utbetalinger. Midlene deles mellom gruvenettverkets medlemmer.

N-P

Node En datamaskin på nettverket som driver en kopi av blokkjedehovedboken. Noder er spredt rundt nettverket, og bidrar til å beholde desentraliseringen.

Papirlommebok En «kald oppbevaringsløsning», regnes som en av de sikreste måtene å lagre kryptovalutaer på. Papirlommeboken kan skrives ut på en hvilken som helst skriver og inkluderer brukerens unike offentlige og private nøkkel, i form av QR-koder. Hvis en bruker ønsker å få tilgang til midlene, trenger de bare å skanne papirlommeboken.

Peer-to-peer (P2P) (bruker til bruker) Praksisen for å dele informasjon på et bestemt nettverk direkte mellom to parter, uten at det er behov for en server som skal overføre dataene.

Privat nøkkel Hver bruker på nettverket har en privat nøkkel. Den private nøkkelen er kun kjent for brukeren, og kan likestilles med et passord.

Proof of Stake En metode som bestemmer hvilke brukere som er kvalifisert til å legge til nye blokker i blokkjeden, og dermed få en gruveutbetaling. Ved hjelp av denne metoden blir brukerne som deltar i gruveprosessen og har flere sjetonger favorisert over de som har færre.

Proof of Work Forløperen til proof of stake er proof of work. Det er et lignende konsept, da det brukes til å bestemme hvilken bruker som kan opprette en blokk. Men med Proof of Work-metoden bestemmes berettigelsen av datakraft, og ikke av gruvedriverens digitale rikdom.

Public Key (offentlig nøkkel) Hvis den nevnte private nøkkelen kan sammenlignes med et passord, er den offentlige nøkkelen en type brukernavn som alle kan se i den offentlige hovedboken.

S-W

SegWit Forkortelse for «Segregated Witness», dette refererer til en løsning som gjør et blokkjedenettverk raskere. SegWit kan potensielt bli implementert som en «soft fork» på et blokkjedenettverk, og forbedrer funksjonene uten å måtte opprette en ny valuta eller gjøre nettverket ukompatibelt.

Smartkontrakt En algoritme som bruker blokkjedeteknologi til automatisk å utføre en bestemt kontrakt. Når betingelsene i en smartkontrakt er oppfylt, blir den utført. Deltagende parter belønnes i henhold til kontraktens vilkår. Smartkontrakter ble populære som følge av blokkjedenettverket Ethereum.

Token (sjetong) En individuell mynt knyttet til et bestemt blokkjedenettverk. Den representerer gjeldende valuta, og setter en verdi på transaksjonene i nettverket. For eksempel heter Litecoin-nettverkets sjetong LTC.

Transaksjonsgebyr Siden transaksjoner på et blokkjedenettverk krever betydelig databehandlingskraft, konkurrerer gruvedrivere på nettverket om retten til å behandle transaksjonen ved å allokere sin datakraft. Gruvedriveren som først behandler transaksjonen, mottar transaksjonsgebyret.

Wallet Et nettprogram, eller et native client-program, som gjør at brukerne kan lagre, overføre og vise saldoen. Forskjellige lommebøker støtter forskjellige kryptovalutaer. Mange lommebøker støtter forskjellige kryptovalutaer på en enkelt plattform.

Whitepaper (informasjonsskriv) Et dokument som fungerer som en rapport eller veiledning til et komplekst problem. I kryptovalutaverdenen brukes informasjonsskriv som et middel til å formidle planen og/eller visjonen til et blokkjedenettverk eller kryptostruktur.

Kryptovalutaer kan svinge betydelig i verdi og passer derfor ikke for alle investorer. Handel i kryptovalutaer er ikke underlagt EU-direktiver. Kapitalen din er utsatt for risiko. Dette innholdet er kun ment til opplæring, og bør derfor ikke regnes som investeringsråd.

1134 Visninger