Handelsmarkeder på eToro

På eToro finner du tusenvis av ulike aktiva å handle i, fordelt på mange ulike kategorier. Hver aktivaklasse har sine egne egenskaper og kan handles med mange ulike investeringsstrategier.

Aksjer

Aksjemarkedet er dynamisk og gir tradere mange muligheter. Aksjer regnes vanligvis som egnet for investeringer på middels og lang sikt. Hver aksje påvirkes av ulike hendelser i markedet og kan gå opp eller ned i verdi etter kunngjøringer om resultater, lansering av nye produkter og endringer i konkurrentenes aksjepriser. Hvis en produsent av smarttelefoner får negativ omtale i pressen på grunn av en feil i en av dennes produktserier, kan konkurrentenes aksjekurser stige. Selskaper som tjener penger betaler ofte utbytte til aksjonærene med et fast beløp per aksje.

På eToro handler du aksjer via CFD-er, som muliggjør både «Selg»-posisjoner (shortsalg) og brøkvis aksjehandel – også for aktiva som ikke gir denne muligheten i vanlig handel. Selv om en aksje koster $ 1 000, kan du investere i den på eToro med så lite som $ 50.

Du kan blant annet investere i følgende populære aksjer:

Her kan du se hele aksjeutvalget hos eToro:

https://www.etoro.com/nb-no/discover/markets/stocks

Råvarer

Råvarehandel er en av de de eldste formene for handel i verden og har foregått i tusenvis av år. Det unike med råvarer er at de representerer noe fysisk i verden. Enten det er en energikilde som olje eller metaller som gull eller platina, finnes råvarene ute i verden og påvirkes derfor av hendelser ute i verden. Hvis det for eksempel er et overskudd på oljereserver, vil prisene sannsynligvis falle tilsvarende. Noen råvarer er også regnet for å være trygge aktiva, som betyr at de kan bidra med stabilitet til en portefølje med svært volatile aktiva. Mange valutatradere velger for eksempel gull når markedene blir for volatile, siden gullprisene stort sett er mer stabile, samtidig som de fortsatt er knyttet til valutamarkedet.

Du kan blant annet investere i følgende populære råvarer:

Her er alle råvarene som tilbys på eToro:

https://www.etoro.com/nb-no/discover/markets/commodities

Valutaer

Valutamarkedet er det største markedet i verden. Det har en handelsomsetning på over $ 5 billioner hver dag. Det er også et utrolig volatilt marked, hvor endringer skjer på sekunder. Siden det er et så dynamisk marked, er valutatradere vanligvis veldig aktive og kan ofte åpne og lukke handler på bare noen minutter. Bevegelser i valutakurser måles vanligvis i veldig små enheter som kalles «pips» (0,0001), og det kreves mye kapital for å generere en merkbar fortjeneste. Derfor tilbyr de fleste tradingplattformer girede transaksjoner med en fast ratio. Med en ratio på 1:100 investerer du for eksempel $ 1, mens plattformen låner deg ytterligere $ 99. Giring regnes som et tveegget sverd, siden tapene også er giret, noe som kan føre til at du fort går tom for kapital. Hver valuta er påvirket av ulike faktorer, deriblant sentralbankenes rentebeslutninger, et bestemt lands eksporttall og andre økonomiske hendelser.

Du kan blant annet handle i følgende populære valutaer:

Mange valutaer er tilgjengelig for handel på eToro:

https://www.etoro.com/nb-no/discover/markets/currencies

Børsnoterte fond (ETF-er)

Et børsnotert fond (ETF) er et finansinstrument som består av flere aktiva samlet som ett aktivum du kan handle. Hvert fond følger en bestemt markedsstrategi eller indeks som er utformet for å passe enten for en bestemt finansinstitusjon sine hedgingbehov eller som et alternativ med lav risiko for investorer. ETF-er skapes av finansselskaper ved hjelp av en gruppe eksperter som skreddersyr hvert fond for å oppnå et bestemt mål. Aktivaene i fondet eies av de som skaper det, og akkurat som med aksjer, kan fondet noen ganger betale utbytte til investorene. ETF-er regnes vanligvis som verktøy for langsiktige investeringer, siden de er utformet for å ha lav risiko og gi stabil fortjeneste over tid.

Du kan blant annet investere i følgende populære ETF-er:

Her er alle ETF-ene som tilbys på eToro:

https://www.etoro.com/nb-no/discover/markets/etf

Indekser

Alle de største børsene i verden har en indeks eller flere, som gjenspeiler statusen for et bestemt segment av det aktuelle markedet. Indekser regnes som mer stabile enn enkeltaksjer siden de inneholder mange ulike aktiva, som til sammen jevner ut svingningene. NASDAQ-indeksen på Wall Street omfatter for eksempel store selskaper fra teknologisektoren, deriblant Apple og Google. Siden den inneholder konkurrerende selskaper, vil den ene aksjen noen ganger stige når den andre faller, slik at indeksen holder seg stabil. Selskaper varierer i størrelse og markedsverdi. Derfor har hver aksje ulik innvirkning på indeksen, og noen selskaper utgjør en større andel enn andre. Apple utgjør for eksempel en større andel enn mindre selskaper i NASDAQ-indeksen, så hvis Apple-aksjen stiger kraftig, kan det løfte hele indeksens verdi.

Du kan blant annet investere i følgende populære indekser:

Mange indekser er tilgjengelig for handel på eToro:

https://www.etoro.com/nb-no/discover/markets/indices

Kryptovalutaer

Kryptovalutaer, deriblant Bitcoin og Ethereum, har vokst utrolig i popularitet de siste årene og har blitt en foretrukket investering for mange tradere. eToro tilbyr mange muligheter for deg som vil trade og investere på kryptomarkedet. Vi legger stadig til flere kryptovalutaer på plattformen. Vårt unike Crypto CopyFund forvaltes av eToros investeringskomité og gir deg eksponering mot dette markedet. Kryptovalutaer har ekstremt høy volatilitet, og tosifrede prosentvise endringer i løpet av dagen er vanlig. Bitcoin er den første og største kryptovalutaen og regnes som referansen for dette markedet. De andre valutaene beveger seg ofte i samme retning som Bitcoin.

Vi tilbyr blant annet følgende kryptovalutaer: