Handle markedene på eToro

På eToro finner du hundrevis av ulike aktiva å handle i, fordelt på mange ulike kategorier: råvarer, kryptoaktiva, valutaer, indekser og ETF-er. Hver aktivaklasse har sine egne egenskaper og kan handles med mange ulike investeringsstrategier. Enkelte posisjoner på eToro involverer eierskap av underliggende aktiva, som ikke-girede, lange posisjoner (KJØP) på aksjer og kryptoer. Andre velger CFD-er, som muliggjør en lang rekke alternativer, som girede handler, korte posisjoner (SELG), fraksjonseierskap og mye mer.

Aksjer

Aksjemarkedet er dynamisk og gir tradere mange muligheter. Aksjer regnes vanligvis som velegnet for investeringer på middels og lang sikt. Hver aksje påvirkes av ulike hendelser i markedet og kan gå opp eller ned i verdi etter kunngjøringer om resultater, lansering av nye produkter og endringer i konkurrentenes aksjepriser.

Hvis for eksempel en produsent av smarttelefoner får negativ omtale i pressen på grunn av en feil i en av dennes produktserier, kan konkurrentenes aksjekurser stige. Selskaper som tjener penger betaler ofte utbytte til aksjonærene, med et fast beløp per aksje.

Når du kjøper en aksje på eToro ved å åpne en KJØP-posisjon (lang) uten giring, innebærer det at du investerer i det underliggende aktivumet*, og aksjen kjøpes og eies i ditt navn.

eToro tilbyr imidlertid også flere funksjoner ved hjelp av CFD-handel. Ved hjelp av CFD-er kan du åpne SELG-posisjoner (kort), bruke giring og kjøpe fraksjonsaksjer. På eToro kan du for eksempel investere så lite som 100 dollar i en aksje som egentlig koster 500 dollar.

Du kan blant annet investere i følgende populære aksjer:

Apple | Tesla | Google | Facebook | Amazon

 

Kryptoaktiva

Kryptoaktiva, deriblant Bitcoin og Ethereum, har vokst utrolig i popularitet de siste årene og har blitt en foretrukket investering for mange tradere. eToro legger stadig til nye kryptovalutaer på plattformen og tilbyr en unik CryptoPortfolio-investeringsstrategi, som forvaltes av eToros investeringskomité. Det gir deg eksponering mot dette markedet. eToro tilbyr mange muligheter for de som vil handle og investere i kryptomarkedet.

Kryptoaktiva har ekstremt høy volatilitet, og tosifrede prosentvise endringer i løpet av dagen er vanlig. Bitcoin er den første og største kryptovalutaen og regnes som referansen for dette markedet. De andre aktivaene beveger seg ofte i samme retning som Bitcoin.

Når du kjøper kryptovalutaer på eToro, investerer du i det underliggende aktivumet*, og eToro kjøper og oppbevarer kryptoen på dine vegne. Disse handlene er ikke giret. Kjøp og salg av de underliggende aktivaene er ikke regulert og er ikke underlagt investorbeskyttelse.

Vi tilbyr blant annet følgende kryptovalutaer:

Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) | Bitcoin Cash (BCH) | Cardano (ADA) | XRP

 

Lange posisjoner (KJØP) i kryptovaluta er uregulerte produkter uten investorbeskyttelse. Men korte posisjoner (SELG) i kryptovalutaer på eToro gjennomføres som CFD-er og er derfor underlagt regulering av CySec og FCA.

Råvarer

Råvarehandel er en av de de eldste formene for handel i verden og har foregått i tusenvis av år. Det unike med råvarer er at de representerer noe fysisk i verden. Enten det er en energikilde som olje eller metaller som gull eller platina, finnes råvarene ute i verden og påvirkes derfor av hendelser ute i verden.

Hvis det for eksempel er et overskudd på oljereserver, vil prisene sannsynligvis falle tilsvarende. I tillegg er noen råvarer regnet for å være trygge aktiva, som betyr at de kan bidra med stabilitet til en portefølje med svært volatile aktiva. Mange valutatradere velger for eksempel gull når markedene blir for volatile, siden gullprisene stort sett er mer stabile, samtidig som de fortsatt er knyttet til valutamarkedet.

Råvarer handles bare som CFD-er på eToro, så du trenger ikke å kjøpe det underliggende aktivumet for å handle dem. CFD-er muliggjør også selg-posisjoner (short), girede handler og frakasjonseierskap – også for aktiva der dette ikke er mulig i ordinær handel. På eToro kan du for eksempel investere så lite som 100 dollar i gull, selv om den minste enheten koster 1000 dollar.

Du kan blant annet investere i følgende populære råvarer:

Gull | Olje | Naturgass | Sølv | Platina

Valutaer

Valutamarkedet er det største markedet i verden. Det har en handelsomsetning på over 5 billioner USD hver dag. Det er også et utrolig volatilt marked, hvor endringer skjer på sekunder.

Siden det er et så dynamisk marked, er valutatradere vanligvis veldig aktive og kan ofte åpne og lukke handler på bare noen minutter. Bevegelser i valutakurser måles vanligvis i veldig små enheter som kalles «pips» (0,0001), og det kreves mye kapital for å generere en merkbar fortjeneste.

Derfor tilbyr de fleste tradingplattformer girede transaksjoner med en fast ratio. Med en ratio på 1:100 investerer du for eksempel $ 1, mens plattformen låner deg ytterligere $ 99. Giring regnes som et tveegget sverd, siden tapene også er giret, noe som kan føre til at du fort går tom for kapital.

Hver valuta påvirkes av ulike faktorer, deriblant sentralbankenes rentebeslutninger, et bestemt lands eksporttall og andre økonomiske hendelser.

Valutaer handles bare som CFD-er på eToro, så du trenger ikke å kjøpe det underliggende aktivumet for å handle dem. CFD-er muliggjør også SELG-posisjoner (kort) og girede handler – også for aktiva der dette ikke er mulig i ordinær handel.

Du kan blant annet handle i følgende populære valutaer:

EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CAD |

Børsnoterte fond (ETF-er)

Et børsnotert fond (ETF) er et finansinstrument som består av flere aktiva samlet som ett aktivum du kan handle. Hver ETF følger en bestemt markedsstrategi eller indeks, som er utformet for å passe enten for et bestemt hedgingbehov i en finansinstitusjon eller som et alternativ med lav risiko for investorer.

ETF-er skapes av finansselskaper ved hjelp av en gruppe eksperter som skreddersyr hvert fond for å oppnå et mål. Aktivaene i fondet eies av de som skaper det, og akkurat som med aksjer, kan fondet noen ganger betale utbytte til investorene. ETF-er regnes vanligvis som verktøy for langsiktige investeringer, siden de er utformet for å ha lav risiko og gi stabil fortjeneste over tid.

Når du kjøper et børsfond på eToro ved å åpne en KJØP-posisjon (lang) uten giring, innebærer det at du investerer i det underliggende aktivumet, og børsfondet kjøpes og eies i ditt navn*. eToro tilbyr imidlertid også flere funksjoner ved hjelp av CFD-handel. Ved hjelp av CFD-er kan du åpne SELG-posisjoner (kort), bruke giring og kjøpe fraksjonsaksjer. På eToro kan du for eksempel investere så lite som 250 dollar i en ETF som egentlig koster 500 USD.

Du kan blant annet investere i følgende populære ETF-er:

SPY | VXXB | TLT | HMMJ | QQQ

*Alle girede ETF-posisjoner i Storbritannia, regulert av FCA, og alle posisjoner i Australia, regulert av ASIC, utføres som CFD-er.

Indekser

Alle de største børsene i verden har en indeks eller flere, som gjenspeiler statusen for et bestemt segment av det aktuelle markedet. Indekser regnes som mer stabile enn enkeltaksjer siden de inneholder mange ulike aktiva, som til sammen jevner ut svingningene.

NASDAQ-indeksen på Wall Street omfatter for eksempel store selskaper fra teknologisektoren, deriblant Apple og Google. Siden den inneholder konkurrerende selskaper, vil den ene aksjen noen ganger stige når den andre faller, slik at indeksen holder seg stabil.

Selskaper varierer i størrelse og markedsverdi. Derfor har hver aksje ulik innvirkning på indeksen, og noen selskaper utgjør en større andel enn andre. Apple utgjør for eksempel en større andel enn mindre selskaper i NASDAQ-indeksen, så hvis Apple-aksjen stiger kraftig, kan det løfte hele indeksens verdi.

Indekser handles som CFD-er på eToro, ettersom de ikke er finansaktiva som man kan investere direkte i. Ved hjelp av en CFD kan du åpne KJØP-posisjoner (lang) eller SELG- posisjoner (kort) og åpne girede posisjoner.

Du kan blant annet investere i følgende populære indekser:

GER30 | NSDQ100 | DJ30 | SPX500 | FRA40

Du kan lese mer om handel på eToro i vilkårene og nøkkelinformasjonsdokumentene våre.