Wat zijn ETF’s? In 1993 werd er voor het eerst gewerkt met Exchange Traded Funds (ETF’s). ETF’s zijn een goedkoop alternatief voor beleggingsfondsen, omdat ze niet actief worden beheerd. Ze zijn ontwikkeld om belangrijke indices, zoals de S&P 500 en de FTSE, na te bootsen. Handelaren gebruiken ze als een goedkope manier om te diversifiëren in een breed scala aan activa. Sinds de eerste ETF zijn deze activa verveelvoudigd. Er zijn nu honderden ETF’s in tientallen activaklassen.

Hoe worden ETF’s gecreëerd? ETF’s voor aandelen zonder hefboom worden meestal gevormd door institutionele beleggers. Ze creëren vaak een ETF door grote aandelenblokken (25.000 tot 200.000 aandelen41) van een pensioenfonds te lenen. Het activablok in deze ‘creation unit’ heeft exact dezelfde verhouding als de index die ze willen dupliceren. De ETF-trust geeft vervolgens aandelen uit die een wettelijke vordering op de aandelen in de trust hebben.

Als er fusies of overnames plaatsvinden tussen bedrijven in de index, moeten de fondsen herschikt worden. Als bepaalde activa te goed of niet goed genoeg presteren in de ETF, worden deze verkocht of gekocht om te zorgen dat het fonds dezelfde verhouding blijft houden als de index die het volgt. Beheerde ETF’s kunnen elk kwartaal worden herschikt. Traditionele ETF’s worden soms maar één of twee keer per jaar herschikt.

Belastingvoordelen: ETF’s hebben meer belastingvoordelen dan open beleggingsfondsen. Als een handelaar zijn of haar aandelen in een beleggingsfonds verkoopt, worden de onderliggende aandelen verkocht en krijgt de eigenaar het geld. Dit kan voor elke bezitter van dat beleggingsfonds leiden tot vermogenswinst. Bij ETF’s leidt de aankoop of verkoop van het aandeel niet tot een verandering in eigendom van de onderliggende activa.

ETF’s verkopen meestal voor bijna de totale waarde van de index die ze volgen. Als u de waarde per aandeel van alle bedrijven in het fonds bij elkaar optelt, dan zou de prijs van het fonds heel dicht bij dat getal moeten liggen. Als de prijs met meer dan een klein bedrag stijgt (premium) of daalt (ondergewaardeerd) stappen institutionele beleggers in. Ze profiteren van dat kleine verschil. Het kopen of verkopen middels arbitrage brengt de prijs weer in lijn.

Lagere kosten: ETF’s hebben meestal lagere bijbehorende kosten dan soortgelijke beleggingsfondsen. U profiteert niet alleen van de hierboven vermelde belastingbesparingen, maar u bespaart ook op:

  • Beheerkosten: Er gelden geen onderzoekskosten en ze worden niet beheerd.
  •  Commissies: Er worden minder aandelen verhandeld.
  •  Instapkosten: U kunt ook één aandeel kopen in plaats van een minimumorder voor beleggingsfondsen.

 Volledig geïnvesteerd. ETF’s gebruiken al het geld. Ze hoeven geen reserve aan te houden om teruggekochte aandelen te betalen.

10.1 Soorten ETF’s

Obligaties: Beleggers kunnen een breed scala aan obligatiefondsen kopen. Ze kunnen fondsen kiezen op basis van de obligatielooptijd: kort, gemiddeld of lang. Andere ETF’s voor obligaties beleggen in obligaties van verschillende landen, van China en Australië, tot gemeentelijke obligaties van Californië en internationale bedrijfsobligaties. Er zijn obligaties op basis van geldmarkten, vervaldatums en door hypotheken gedekte leningen. Ook is er een ETF voor beleggers die in een bredere markt willen diversifiëren.

Valuta’s: ETF’s voor valuta’s bieden beleggers een gemakkelijke manier om de valutamarkt te betreden. Ze kunnen een ETF kiezen die termijncontracten aanhoudt voor een bepaalde valuta of ETF’s die direct in een valuta of een groep valuta’s beleggen. Beide hebben als doel om net zo goed te presteren als een bepaalde valuta, niet beter. Als u denkt dat een valuta zal stijgen of dalen, kan een ETF een eenvoudige manier zijn om van de prijsbeweging gebruik te maken.

Grondstoffen: ETF’s voor grondstoffen bieden beleggers blootstelling aan landbouwproducten, energiebronnen en edelmetalen. Een belegging in koper, ruwe olie of gas is anders dan een investering in een bedrijf dat de grondstof produceert of beheert. In tegenstelling tot equity-ETF’s bezitten ETF’s voor grondstoffen zelden het onderliggende activum, met uitzondering van goud en zilver. Sommige fondsen bezitten de in kluizen opgeslagen edelmetalen.

Meestal kopen de ETF’s futurescontracten voor olie, sojabonen of welke grondstof of index deze dan ook volgt. De futures verliezen premiumwaarde naarmate ze dichter bij de vervaldatum komen. Dit premiumverlies kan in de loop van de tijd oplopen, waardoor deze ETF’s het meest geschikt zijn voor kortetermijnbeleggingen. Als u olie of andere grondstoffen voor de lange termijn wilt aanhouden, kunt u beter kiezen voor een equity-ETF voor vermogen.

Equity: Veel beleggers gebruiken ETF’s om te diversifiëren in verschillende activasectoren, van energie en financiën tot gezondheidszorg en industrie. Controleer uw beleggingsstrategie en vind ETF’s die u blootstelling geven aan verschillende sectoren. Het loont om de aandelen in de index van uw ETF te bekijken om doublures te voorkomen. Sommige ETF’s beleggen op basis van grootte, zoals een small, mid of large cap, of richten zich op waardebeleggen of nieuwe technologie.

Regio: Kies ETF’s die zich bevinden waar de markten volgens u beter kunnen presteren: Europa, China, India of misschien het Midden-Oosten. U kunt beleggen in landspecifieke ETF’s of in een mandje van ontwikkelingslanden of opkomende markten. U kunt uw portefeuille uitbreiden door wereldwijd te diversificeren en in te spelen op verschillende trends. Met ETF’s is het makkelijker om aandelen uit andere landen aan te houden, vooral als het aandeel niet op de beurs van uw eigen land wordt verhandeld.

Onroerend goed: Met ETF’s voor onroerend goed krijgt u een goede blootstelling aan onroerend goed. Met deze methode hoeft u zich geen zorgen te maken over een aanbetaling of hypotheekbetalingen. Veel ETF’s voor onroerend goed proberen de prestaties van bepaalde indices na te bootsen. De meeste ETF’s doen dit door REIT’s (vastgoedbeleggingsfondsen) te kopen.

Deze bedrijven bezitten vastgoed of hypotheken op vastgoed. Vastgoed in een ETF kan worden aangehouden op basis van locatie, bedrijfsactiviteiten of grootte. Sommige richten zich op ziekenhuizen, andere op winkelcentra in New York of appartementen in Londen. Het kunnen ook vastgoedbeheerbedrijven zijn. ETF’s voor onroerend goed kunnen streven naar hoge rendementen, potentiële groei of overnames. Onthoud dat alle beleggingen risico’s met zich meebrengen en dat er geen garanties zijn.

Volatiliteit: Deze ETF’s proberen de volatiliteit van de Volatility Index (VIX) of andere volatiliteitsmetingen na te bootsen. Omdat ze vaak in tegengestelde richting van de belangrijkste marktindicatoren bewegen, kunnen ze aantrekkelijk zijn voor daghandel. Als de markten bijvoorbeeld stijgen, daalt de volatiliteit vaak. De meeste van deze ETF’s zijn gebaseerd op Exchange Traded Notes (ETN’s), die niet worden gedekt door onderpand. Deze ETF’s zijn niet perfect in het volgen van hun indices en kunnen een groot risico met zich meebrengen. Als gevolg van een prijsdaling van futures worden deze fondsen niet aanbevolen om voor de lange termijn aan te houden.

Actief beheerd: Deze ETF’s hebben portefeuillebeheerders die de ETF actief in balans brengen door te kopen en verkopen. Hiermee proberen ze een bepaalde doelstelling te bereiken. In dit geval proberen ze beter te presteren dan de markt of index. Hoewel ze nog steeds profiteren van de voordelen van ETF’s zijn de beheerkosten wel wat hoger. ETF’s werden in het leven geroepen omdat de indices vaak beter presteren dan beheerde fondsen. Het is mogelijk dat beheerde ETF’s meer kosten en slechter presteren.

U kunt kiezen uit honderden ETF’s, die passen bij uw risiconiveau, uw portefeuille en uw diversificatiestrategie. U kunt de verschillende ETF’s bekijken op de ETF-pagina van etoro.com. Vergeet niet dat handelen altijd risico’s met zich meebrengt. Zet niet meer vermogen op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

10.2 ETF’s met hefboom

Terwijl traditionele ETF’s ernaar streven de indices die ze volgen na te bootsen, doen inverse ETF’s juist het tegenovergestelde. Als de index daalt, zal de ETF met hetzelfde bedrag stijgen. En een ETF met een hefboom zal dit maal twee of drie doen. Deze fondsen gebruiken hefbomen en hedges om hun doelen te bereiken. Ze zijn anders ontworpen en samengesteld dan standaard ETF’s voor aandelen.

Inverse ETF’s: Een inverse ETF is ontworpen om u winst te geven als het onderliggende activum daalt. Beleggers kunnen dit als een afdekkingsinstrument gebruiken tegen marktcorrecties. Als de FTSE bijvoorbeeld £ 10 daalt, zal het inverse FTSE-fonds, zoals XUKS, hopelijk met £ 10 stijgen. Dubbele (SUK2) of driedubbele (UK3S) inverse ETF’s hopen de daling te vermenigvuldigen door u £ 20 of £ 30 uit te keren voor elke daling van £ 10.

Deze fondsen worden soms ‘short’ of bear ETF’s genoemd. Zij houden de FTSE of de onderliggende activa niet aan. In plaats daarvan gebruiken ze overdraagbare effecten, derivaten en swapovereenkomsten. Deze ETF’s moeten dagelijks actief beheerd worden. De kosten ervan zijn daardoor veel hoger, vaak 1% of meer. De fondsen herschikken hun activa dagelijks om de inverse relatie met de indexbewegingen van die dag te behouden.

Deze dagelijkse herschikking betekent dat elke dagelijkse beweging een afzonderlijke gebeurtenis is. Het kan leiden tot een extra percentage of meer in een daling van een paar dagen. De ETF zal echter langzamer herstellen, wat tot slechtere prestaties leidt. Het is een zeer geavanceerde tool die het best voor zeer korte termijn gebruikt kan worden of beter overgelaten kan worden aan professionals. Er zijn andere manieren om een markt te shorten. Statistisch gezien presteren ze heel slecht op de lange termijn.42

ETF’s met hefboom: Een ETF met hefboom is ontworpen om u twee of drie keer het rendement van het onderliggende activum te geven. Deze ETF’s kunnen ‘Ultra 2x’ of een ‘double long’ worden genoemd. De fondsen werken zowel door een deel van de activa aan te houden als door middel van swapcontracten. Deze creëren een ‘nominale blootstelling’ die twee of drie keer het dagelijkse rendement van de index of het activum bedraagt. Aan het einde van elke dag wordt het fonds herschikt om deze nominale blootstelling in stand te houden.

Deze hefboom kan zowel werken voor ETF’s die de markt willen volgen als voor ETF’s die de markt willen shorten. De belofte van een dubbel of driedubbel rendement kan werken voor een dag of in een zeer sterke op- of neerwaartse beweging voor een paar dagen. Maar hoe langer u de ETF aanhoudt, hoe minder waarschijnlijk het is dat u de resultaten krijgt die u wilt.

Dit zijn bijvoorbeeld twee fondsen die de MSCI Emerging Market Index volgen:

  • Short MSCI Emerging Markets ProShares (EUM)
  • Ultrashort MSCI Emerging Markets ProShares (EEV)

Ze zijn ontworpen om te stijgen als de index daalt. Maar toen de index in 2008 52% verloor, steeg de short EUM maar 20%. Ondertussen steeg de UltraShort geen 100%, maar verloor 25%! 43Dit is niet ongebruikelijk. Het is eerder typisch voor ETF’s met hefboom.

Een deel van het probleem is te danken aan het feit dat de fondsen zijn ontworpen voor gebruik van één dag, en dit is een jaarlijks rendement. De reden dat ze tekortschieten is dat het rendement dagelijks wordt samengesteld op basis van marktschommelingen. De grafiek in hoofdstuk 2 herinnert ons eraan hoeveel activa na een verlies moeten stijgen om terug op hetzelfde niveau te komen. Een verlies van 30% vereist een winst van 43% om het verlies goed te maken. Als het onderliggende activum over een periode van dagen terugkomt op break-even, kan de ETF het verschil niet goedmaken.

Paul Justice schrijft voor de Morningstar en zegt:

Ik kan u zeggen dat bijna alle fondsen met hefboom en inverse fondsen niet geschikt zijn voor ruim 99% van de beleggers. Toch zien we dat alleen al in het afgelopen jaar miljarden dollars zijn belegd in deze fondsen. Dit betekent dat te veel mensen ze verkeerd gebruiken.

…[W]anneer u deze ETF’s langer aanhoudt dan de aangegeven looptijd (meestal een dag voor ETF’s voor aandelen, soms maandelijks voor grondstoffen), kunt u er statistisch gezien bijna zeker van zijn dat uw rendement niet het dubbele van de index zal zijn. Hoe langer u een van deze fondsen aanhoudt, hoe groter de kans dat u niet eens in de buurt komt van een dubbel rendement.44

10.3 Handelen in ETF’s

Een eenvoudige manier om te profiteren van ETF’s is om ze op de aandelenmarkt te kopen en verkopen. Een voordeel van deze methode is dat u ETF’s met hefboom en short-posities kunt gebruiken in afboekingsrekeningen waar shortverkopen op andere manieren wellicht niet toegestaan is. En door ETF’s met hefboom te kopen wordt u alleen blootgesteld aan het potentiële verlies van uw investering. Dit in tegenstelling tot opties of CFD’s met hefboom die een verlies kunnen creëren dat veel groter is dan uw investering.

CFD’s bieden echter een alternatieve manier om in ETF’s te handelen. Met deze Contract for Differences kunt u handelen op basis van de prijswijziging van de index of ETF’s. Omdat u een contract tegen een vaste prijs kunt regelen, is het eenvoudig om de indices of ETF’s te verkopen (shorten). Daarnaast heeft u met CFD’s toegang tot veel fondsen die normaal gesproken buiten het bereik van uw lokale effectenbeurs vallen.

Dankzij het goedkope, transparante karakter van ETF’s zijn ze een goede keuze voor diversificatie. De instapkosten zijn laag en het is gemakkelijk om te zien wat voor soort activa u koopt. Als u echter belegt in ETF’s met een hefboom en inverse ETF’s wordt het risico groter. De beloningen en risico’s worden verveelvoudigd. Hoewel ETF’s met hefboom beleggers duidelijk uitleggen dat ze dagelijks worden herschikt, begrijpen maar weinig beleggers dat dit soort hefbomen waarschijnlijk niet op de lange termijn zullen werken.

Beschouw ETF’s als slechts één aspect van een gebalanceerde, voor risico gecorrigeerde portefeuille.

Dit is marketingcommunicatie en mag niet beschouwd worden als beleggings- of persoonlijk advies of als een aanbod of verzoek om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met een bepaalde beleggingsdoelstelling of financiële situatie en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten om onafhankelijk onderzoek te bevorderen. Verwijzingen naar in het verleden behaalde resultaten van een financieel instrument, index of beleggingsproduct zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie, die is opgesteld met behulp van openbare informatie.

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel aandelen als cryptovaluta’s kunt beleggen. Ook kunt u in CFD’s handelen.