Zo investeert u in chip-tech-aandelen

Als u dit leest, maakt u gebruik van een halfgeleider, ook wel bekend als een “computerchip”. De kleine verwerkingseenheid is een van de meest gebruikte elementen in hedendaagse technologie en bevindt zich in niet alleen uw polshorloge of uw wasmachine, maar ook in ruimtestations van miljarden dollars. Met zo’n dominante aanwezigheid in ons dagelijks leven is het geen wonder dat de halfgeleiderindustrie een aanzienlijk potentieel voor beleggers inhoudt. Om beleggers kennis te laten maken met de halfgeleiderindustrie heeft eToro de portfolio Chip-tech gecreëerd.

Verken Chip-tech

Uw kapitaal loopt risico.

Hier volgen wat cijfers die u inzicht geven in het financiële belang van deze markt:

  • In 2020 werden er wereldwijd meer dan een biljoen chips verscheept
  • De wereldwijde verkoop van chips bedroeg in 2020 meer dan 440 miljard dollar
  • Het wordt verwacht dat de markt jaarlijks 8,6% zal groeien, tot 800 miljard dollar in 2028

De halfgeleiderindustie

Een wereld zonder halfgeleiders is tegenwoordig moeilijk voor te stellen. Veel van wat wij doen, berust op deze chips, die zowel worden gebruikt om digitale processen uit te voeren als om informatie op te slaan. De chips zijn gemaakt van silicium, dat zowel vanwege de overvloed ervan als de geleidende eigenschappen ervan wordt gebruikt. Omdat het stroom geleidt, maar niet zo snel en efficiënt als bijvoorbeeld koper, wordt het gebruikt om nauwkeurige elektrische signalen te geleiden, die essentieel zijn voor computerprocessen. Vandaar de naam “halfgeleider”.

In 2020 had de industrie een waarde van ongeveer 400 miljard dollar. Hoe indrukwekkend dat cijfer ook is, verwacht wordt dat de markt in de komende zeven jaar zal verdubbelen. Het is dan ook geen wonder dat veel beleggers de industrie als groeimogelijkheid zien.

Verken Chip-tech

Uw kapitaal loopt risico.

Het tekort aan chips in 2020

De coronapandemie van 2020 viel de halfgeleiderindustrie van beide kanten aan. Enerzijds werden veel chipfabrikanten door de lockdowns gedwongen hun activiteiten te vertragen of helemaal stop te zetten, waardoor het wereldwijde aanbod daalde.

Tegelijkertijd schakelden veel bedrijven over op thuiswerken, waarbij een beroep gedaan werd op technologieën zoals telewerken waarvoor processorkracht benodigd is. De vraag naar chips steeg dus. De combinatie van verminderd aanbod en verhoogde vraag was de perfecte storm.

De wereldwijde schaarste verstoorde de activiteit van talrijke ondernemingen in uiteenlopende sectoren. De automobielindustrie werd het eerst getroffen, waardoor verschillende autofabrikanten hun activiteiten tijdelijk moesten stopzetten. Later werden ook andere sectoren getroffen, waaronder fabrikanten van smartphones, tv-bedrijven, producenten van videogameconsoles en vele andere.

Verken Chip-tech

Uw kapitaal loopt risico.

Wat is de drijvende kracht achter de groei van de chipindustrie?

De wereld wordt steeds digitaler en afhankelijker van computers. Vroeger hadden een auto, wasmachine of polshorloge weinig of geen digitale onderdelen; vandaag de dag bevatten ze allemaal krachtige computerchips. Bovendien zullen er in de komende jaren verschillende groeibevorderende factoren zijn die de sector naar nieuwe hoogten kunnen stuwen.

5G-technologie

Het cellulaire datanetwerk van de volgende generatie is in sommige delen van de wereld al actief en wordt in andere delen geleidelijk in gebruik genomen. 5G belooft aanzienlijk hogere snelheden voor cellulaire dataoverdracht, mogelijk gemaakt door een groot aantal kleine antennes en, uiteraard, computerchips. In de nabije toekomst zullen veel meer apparaten verbonden en “slim” worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van “Internet of Things” (IoT)-technologie en 5G, die beide het gebruik van halfgeleiders vereisen.

Technologie van de automobielindustrie

In de automobielindustrie zijn er twee grote verschuivingen. Eén daarvan, de verschuiving naar elektrische voertuigen, is al in gang gezet, aangezien innovatieve bedrijven zoals Tesla de sector domineren, terwijl ook traditionelere bedrijven zoals Ford hun productiecapaciteiten reorganiseren, zodat ze elektrische auto’s kunnen maken. De tweede verschuiving is de invoering van auto’s zonder bestuurder. Autonome voertuigen zouden wel eens de belangrijkste revolutie in het verkeer kunnen betekenen sinds de uitvinding van de stoommachine. Ze zouden een einde kunnen maken aan files en zelfs aan het bezitten van een eigen auto. Hoe dan ook, zowel de overschakeling naar elektrische auto’s als naar auto’s zonder bestuurder zijn processen die veel technologie vergen en waarvoor een aanzienlijke hoeveelheid processors nodig zal zijn.

Slimme steden

Een andere belangrijke verandering die al in de pijplijn zit, is de totstandbrenging van slimme steden. Met behulp van 5G, machinaal leren, beeldherkenning en vele andere technologieën worden steden over de hele wereld slimmer. Dankzij de mogelijkheden van slimme steden kunnen gemeenten het openbaar vervoer beter organiseren, toezicht houden op de infrastructuur van de stad, criminaliteit voorkomen en nog veel meer. Slimme steden vereisen een combinatie van verschillende technologieën, hardware en software, waardoor ook de behoefte aan meer halfgeleiders zal toenemen.

In chipaandelen beleggen

Om beleggers verder kennis te kunnen laten maken met de halfgeleiderindustrie en chipaandelen heeft eToro de portfolio Chip-tech gecreëerd. Deze kant-en-klare thematische beleggingsstrategie biedt beleggers een portfolio die volledig is toegewezen op de toeleveringsketen voor chips: chipontwerpers, gieterijen, fabrikanten van geïntegreerde apparatuur, producenten van siliciumplakjes, en meer. De portfolio biedt beleggers ook geografische spreiding, omdat er kapitaal wordt toegewezen aan chipbedrijven in de VS, Europa en Azië.

Investeer in Chip-tech

Uw kapitaal loopt risico.

Bronnen:

  1. https://www.statista.com/statistics/802632/world-semiconductor-shipments/
  2. https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-6-5-to-439-billion-in-2020/
  3. https://www.fortunebusinessinsights.com/semiconductor-market-102365

Het investeren in Crypto-activa is in sommige EU-landen en in het VK niet gereguleerd. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico.

Copy Trading is geen beleggingsadvies. De waarde van je beleggingen kan stijgen of dalen. Je vermogen loopt risico.