Cztery powody, dla których funkcje społecznościowe przynoszą korzyści inwestorom online

Jeśli myślisz o zaangażowaniu się w inwestycje online lub już jesteś internetowym inwestorem, możesz rozważyć skorzystanie z funkcji społecznościowych — z tego artykułu dowiesz się, dlaczego warto to zrobić.

Internetowa rewolucja przyniosła naszemu społeczeństwu wiele dobrego, umożliwiając ludziom z całego świata uzyskiwanie dostępu do informacji i narzędzi, które były wcześniej nieosiągalne. Co więcej, zamazała ona granice pomiędzy know-how profesjonalistów a umiejętnościami zdobywanymi online, umożliwiając wszystkim zdobywanie wiedzy i stawanie się adeptami dziedzin, które wcześniej były zarezerwowane dla zawodowców. Jednym z takich obszarów jest rynek akcji, na którym kiedyś mogli handlować wyłącznie zawodowi maklerzy — dziś jednak jest on otwarty dla każdego.

>>Dołącz do eToro już dziś!<<

Mimo iż do bezpośredniej gry na rynku akcji nadal niezbędna jest licencja maklerska, inwestowanie online odbywa się za pośrednictwem kontraktów na różnice kursowe (CFD), które zasadniczo umożliwiają inwestorom zawieranie transakcji w oparciu o zmiany cen, bez konieczności faktycznego kupowania lub sprzedawania akcji. Internet ma jednak do zaoferowania coś więcej niż tylko dostęp. Potęga mediów społecznościowych oraz zbiorowa mądrość uzupełniły inwestowanie o całkowicie nowy aspekt, związany z możliwością dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i praktykami inwestycyjnymi przez zróżnicowanych inwestorów. Oto cztery powody, aby korzystać z funkcji społecznościowych w inwestowaniu online:

1 – Edukacja

Zdobywanie dobrych informacji ma kluczowe znaczenie dla podejmowania rozsądnych decyzji inwestycyjnych. Mimo iż informacje w postaci wykresów, tabel i profesjonalnych analiz istnieją na rynku od dawna, aspekt społecznościowy uzupełnia je o nowy rodzaj wiedzy istotnej dla inwestorów online. W ostatnich kilku latach coraz więcej platform inwestycyjnych wprowadzało elementy społecznościowe, takie jak kanały informacyjne czy możliwość bezpośredniego kontaktu między inwestorami.

W rezultacie inwestorzy zyskują możliwość zarówno dzielenia się przemyśleniami i doświadczeniem, jak i wzajemnego uczenia się w oparciu o posiadaną wiedzę. Mimo iż rozwiązania takie z pewnością nie mogą zastąpić „standardowych” danych, aspekt społecznościowy umożliwia członkom każdej z platform uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji od innych inwestorów, zaś wrażenie osobistego kontaktu może przyczyniać się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa towarzyszącego podejmowanym decyzjom inwestycyjnym.

2 – Przejrzystość

Kolejnym sposobem na uzyskiwanie istotnych informacji jest obserwowanie zwyczajów innych inwestorów. Na niektórych platformach portfel, historia inwestycji oraz współczynnik ryzyka każdego z inwestorów są dostępne dla wszystkich. Oznacza to, że inni inwestorzy pragnący doskonalić swój styl inwestycyjny mogą przyglądać się działaniom wybranych użytkowników, aby znajdować pomysły na zróżnicowanie posiadanego portfela, a także poznawać popularne aktywa czy taktyki inwestycyjne.

Ponadto czynnik psychologiczny, jakim jest przejrzystość, może skłaniać inwestorów do bardziej ostrożnego działania i ograniczania ryzyka dokonywanych inwestycji. Ponieważ niektóre platformy oferują inwestorom możliwość kopiowania innych użytkowników i nagradzają tych, którzy mają wielu naśladowców, inwestorzy chcący, by ich kopiowano, mogą stosować strategie obarczone niskim ryzykiem, aby zdobywać więcej kopiujących, jednocześnie ciągle zarabiając.

3 – Zróżnicowanie

Stare jak świat porzekadło o niewkładaniu wszystkich jajek do jednego koszyka dotyczy również inwestowania online. Wielu inwestorów twierdzi, że zróżnicowanie (dywersyfikacja) portfela ma kluczowe znaczenie dla ograniczania ryzyka. Logika jest prosta: gdy inwestuje się w kilka aktywów, strata na jednym lub dwóch nie oznacza utraty całości środków. Różnicowanie inwestycji wymaga jednak również wiedzy, a wielu inwestorów nie ma czasu, by przyglądać się wykresom i tabelom dla każdego z aktywów z osobna.

Gdy jednak zyskują dostęp do portfela innego inwestora i mogą zapoznawać się z jego postami dotyczącymi powodów podjęcia konkretnych decyzji inwestycyjnych, mogą łatwiej wybierać aktywa, w które chcą zainwestować — w tym te, na których znają się trochę mniej.

4 – Oszczędność czasu

Automatyzacja nie jest niczym nowym w świecie inwestycji, a zlecenia takie jak „stop loss” („strata stop”) i „take profit” („realizuj zysk”) istniały na długo przed internetową rewolucją. Nie można jednak zautomatyzować podejmowania decyzji — tym zawsze zajmowali się ludzie. Mimo to jednak, jak już wspomnieliśmy, niektóre platformy umożliwiają użytkownikom kopiowanie innych inwestorów poprzez przeznaczenie określonej kwoty na odwzorowanie portfela innego inwestora. To rozwiązanie jest dobre dla osób, którym brakuje doświadczenia lub po prostu czasu na ciągłe sprawdzanie, jak wygląda sytuacja rynkowa.

W połączeniu ze wspomnianymi korzyściami wynikającymi z przejrzystości i zróżnicowania, kopiowanie innych inwestorów staje się bardziej dostępne, ponieważ historia inwestycji poszczególnych inwestorów oraz ich portfele mogą być przeglądane przez wszystkich. W rezultacie niedoświadczeni inwestorzy wiedzą, że część ich środków znajduje się w rękach osób, które mają więcej doświadczenia oraz sprawdzoną historię.

>>Dołącz do eToro już dziś!<<

* Każda transakcja oznacza ryzyko. Ryzykuj tylko tyle kapitału, ile możesz stracić.

* Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.

321 Widoki