Zostań uczestnikiem programu Popular Investor na eToro

eToro jest wiodącą platformą inwestycyjną online dla następnej generacji inwestorów krótko- i długoterminowych. Uczestnicy naszego programu Popular Investor to nowa generacja menedżerów portfeli: inwestorzy z niepowtarzalnymi strategiami inwestycyjnymi, którzy zyskują drugi dochód ponieważ są obserwowani i kopiowani przez innych klientów platformy eToro. Jeśli uważasz, że możesz uczestniczyć w programie Popular Investor, dołącz i zarabiaj, gdy inni użytkownicy skopiują Twoje inwestycje.

Dołącz do eToroZgłoś się teraz

Twój kapitał jest narażony na ryzyko

PRZEWIŃ W DÓŁ,
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 75% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Rozumiem
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Dowiedz się więcej

Stwórz swój własny biznes finansowy online

Zostań uczestnikiem programu Popular Investor na eToro i zdobądź 2% rocznie
Przykład: jeśli 1000 osób będzie Cię kopiować łącznie na sumę 10 mln USD, zarobisz dodatkowo 200 000 USD rocznie.

Gdy zdobędziesz kopiujących Cię użytkowników, możesz zarobić na stałych wypłatach w wysokości do 2% wartości aktywów, którymi zarządzasz (AUM). Zarządzany przez Ciebie kapitał AUM jest łączną kwotą, jaką inni inwestorzy przeznaczyli na skopiowanie Twoich transakcji. Płatności z tego tytułu stanowią uzupełnienie Twoich własnych zysków z inwestowania.

Wszystkie płatności na rzecz uczestników programu Popular Investor są zapisywane na rachunku jako realne środki, które można natychmiast wypłacić.

Inwestuj na innowacyjnej platformie inwestycyjnej eToro, dołącz do programu Popular Investor eToro i uzyskaj dostęp do Pulpitu Lidera eToro, aby na bieżąco zapoznawać się z najnowszymi danymi analitycznymi dotyczącymi Twoich wyników finansowych.

Uczestnictwo w programie Popular Investor to wspaniała okazja, ale jednocześnie duża odpowiedzialność. Świadomość tego, że tysiące ludzi śledzi moje działania i pokłada we mnie zaufanie, jest naprawdę niewiarygodna. Inspiruje mnie to do stawania się coraz lepszym i świadczy o wielkim uznaniu dla ciężkiej pracy, którą wykonuję.

Fabian Gerspacher
z Niemiec

Uczestnictwo w programie Popular Investor tworzy głębokie poczucie odpowiedzialności i troski o ludzi, którzy zdecydowali się przy mnie pozostać. Moim celem jest ciągłe doskonalenie stosowanej strategii, tak by przynosiła ona zyski niezależnie od cykli koniunkturalnych, zapewniając inwestorom trwałą pomyślność.

Sergejs Kovalonoks
z Łotwy

Zacznij zarabiać, dołączając do programu Popular Investor!Program cechuje się prostotą i jasną strukturą, a jego celem jest zapewnienie czyniącym postępy i zarabiającym coraz więcej użytkownikom narzędzi z zakresu rozwoju zawodowego. Im bardziej wzrośnie wartość aktywów, którymi zarządzasz, tym wyższą prowizję otrzymasz od eToro.

POZIOM KADET CZEMPION ELITA ELITE PRO
Płatność miesięczna* --- 400 $ or 800 $* 1,5% lub 2%* rocznej kwoty AUM 2% lub 2.5%* rocznej kwoty AUM
Wyróżnione w dziale eToro Marketing
Menedżer Klienta Platynowego --- ---
Prenumerata Financial Times ---
Bezpłatne wypłaty ---
WYMAGANIA
Minimalna średnia wartość aktywów 1000 USD 5000 $ 25 000 $ 50 000$
Odpowiedzialne inwestowanie
Minimalna liczba kopiujących 1 10 10 10
Minimalny poziom AUM 500 USD 50 000$ 500 000 USD 10 mln
Minimalny okres na poziomie 2 MIESIĄCE 4 MIESIĄCE 2 MIESIĄCE ---

*Płatności są dokonywane na Twój rachunek eToro (lub drugi rachunek w zależności od poziomu) do 10 dnia miesiąca.

*Płatność otrzymywana w przypadku wzrostu kwoty AUM o ponad 1% w poprzednim miesiącu

*W przypadku wypłat Elite i Elite Pro płatności dzielone są przez 12 i wypłacane co miesiąc w celu odzwierciedlenia rocznej kwoty AUM

Dołącz do eToroZgłoś się teraz

Twój kapitał jest narażony na ryzyko

Skontaktuj się z nami: popularinvestor@etoro.com

* Jak zacząć: załóż i zasil rachunek na eToro, a także uzupełnij swój profil, przesyłając swoje zdjęcie, opisując swoją strategię inwestycyjną w biogramie oraz podając swoją nazwę użytkownika. Zacznij inwestować i komunikować się z innymi inwestorami, aby zwrócić ich uwagę. Gdy zdobędziesz pierwszego kopiującego Cię użytkownika i spełnisz kryteria wstępne, zyskasz możliwość ubiegania się o udział w programie Popular Investor.

Program Popular Investor podlega temu Regulaminowi oprócz obowiązującego na eToro Regulaminu

* Comiesięczne Płatności będą dokonywane wyłącznie na rzecz tych uczestników programu Popular Investor, którzy łącznie spełnią wszystkie wymagania wyszczególnione w zamieszczonej powyżej tabeli korzyści. Wymagania te obejmują: utrzymywanie co najmniej minimalnego średniego stanu kapitału na rachunku, minimalną liczbę zweryfikowanych kopiujących, minimalną liczbę miesięcy kalendarzowych na określonym poziomie oraz godzinowy współczynnik ryzyka nie wyższy niż 6 we właściwym miesiącu kalendarzowym.

Nie umniejszając znaczenia Warunków Promocji Programu eToro Popular Investor, w przypadku naruszenia powyższych zasad, eToro według własnego uznania i bez wcześniejszego zawiadomienia zastrzega sobie prawo do natychmiastowego:

  1. zdyskwalifikowania dowolnego użytkownika jako uczestnika programu Popular Investor, w tym wstrzymania i/lub zablokowania wszelkich przyszłych możliwości kopiowania;

  2. zablokowania, zamknięcia lub zawieszenia rachunku uczestnika Popular Investor;

  3. wstrzymania lub cofnięcia wszelkich płatności i/lub innych korzyści, do których uczestnik programu Popular Investor jest uprawniony.

* Termin „Minimalna Wartość Zarządzanych Aktywów” (AUM) oznacza dzienną kwotę kapitału wykorzystywaną do finansowania kopiowania określonego uczestnika programu Popular Investor (w tym niezrealizowane zyski i straty), która odnotowywana będzie codziennie o godzinie 00:00 czasu GMT przez cały właściwy miesiąc.

* Termin „Minimalny Średni Kapitał” oznacza minimalną kwotę kapitału na rachunku członka programu Popular Investor (w tym niezrealizowany zysk i stratę), która jako średnia dzienna będzie odnotowywana o godzinie 24:00 GMT codziennie przez cały właściwy miesiąc kalendarzowy.

* Termin „Polityka odpowiedzialnego inwestowania” oznacza, że maksymalny dopuszczalny wynik oceny ryzyka nie może być wyższy niż 6.

* Dostęp do AUM oznacza maksymalną dopuszczalną liczbę kopiujących dla danego poziomu. eToro zastrzega sobie prawo do zablokowania klientom możliwości przyjmowania nowych kopiujących po osiągnięciu przez nich maksymalnej wartości AUM dla uzyskanego poziomu programu.

* Klienci inwestujący w ramach eToro US mogą kopiować i być kopiowani tylko przez innych klientów ze Stanów Zjednoczonych.

Gotów, by dołączyć do światowego lidera rozwoju wśród sieci inwestowania społecznościowego?

Dołącz do eToro

Już inwestujesz na eToro i chcesz zostać „Popularnym inwestorem”?

Zgłoś się teraz