Tezos kommer till eToro

Med hundratals kryptovalutor tillgängliga och nya som dyker upp varje dag, råder det ingen brist på alternativ för personer som vill börja handla kryptovalutor. Som i alla branscher kan förändringar som verkligen är revolutionerande inträffa, förändringar som inte bara är en marknadsföringshype för att locka personer som är lättlurade, felinformerade och känslostyrda. Tezos har potential att bli en sådan revolution.

Tezos pekas ut som världens första självförbättrande bokföringssystem för kryptovalutor. Tezos delas inte (även kallat fork i kryptotermer) i olika blockkedjor. Varför är det viktigt? En fork är en delning av blockkedjan för en specifik grupp av kryptovalutahandlare. Detta kan uppstå på grund av olika ideologier i kryptovalutavärlden som orsakar en spricka i uppfattningen bland dess medlemmar. Problemet med forks är att de ofta inte tillåter transaktioner mellan den gamla och den nya blockkedjan på grund av programmeringsrelaterade problem.

Och det är här Tezos kommer in i bilden. Ett självförbättrande bokföringssystem som förväntas att aldrig komma att kräva att blockkedjan separeras. Tezos bokföringssystem är kompatibelt med stora kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. Bokföringssystemet är en ren demokrati, där Tezos implementerar ett protokoll som gör det möjligt för användare att rösta om förändringar, inklusive själva protokollet.

Köp och sälj Tezos

Kryptovalutatillgångar är oreglerade investeringsprodukter som är mycket volatila. Inget EU-investerarskydd. Ditt kapital löper risk.

Tezos kontra Bitcoin

  1. Tezos skapades av en före detta Morgan Stanley-analytiker. Den har de yttre tecknen på en ordentlig finansiell tjänst, inklusive ett namn bakom företaget, en webbplats, en adress och ett rimligt pappersspår. Bitcoin har inget av detta.
  2. Tezos är mer isolerad än Bitcoin och styrs av centraliserade regler. Bitcoin anses fortfarande vara vilda västernversionen av finansiella tillgångar, och är känslig för volatilitet enligt dess handelshistorik.
  3. På gott och ont har Bitcoin en lång och expansiv historia, medan Tezos befinner sig i sin linda. Finansiella tillgångar utan dokumenterade meriter skapar ofta spekulationer om bedrägeri och ökad misstro. Detta innebär inte att Tezos är olaglig, utan snarare en okänd ”vara”.

Vad driver priset på Tezos?

Det finns flera faktorer som kan påverka värdet på en kryptovaluta. I likhet med andra kryptovalutor kan Tezos pris stiga eller falla på grund av förändringar och händelser i dess blockkedja. Om Tezos hackas kan värdet falla. Fast om Tezos implementerar en ny plattformsuppgradering, kan värdet stiga.

Tezos är inte immunt mot den dagliga handelns toppar och dalar, och drar ofta nytta av eller påverkas negativt av samma externa påverkan som alla andra finansiella tillgångar. Bitcoins volatilitet gör handlare oroliga? De kan välja att säkra sina insatser med guld. Europeiska centralbanken inför ovänliga handelsregler? Handlare kan välja att överge euron för kryptovalutor.

Konkurrens mellan kryptovalutor kan också ha effekter på värdet. Det måste antas att alla handlare har ett högsta belopp som de kan spendera på kryptovalutor. Med fler tillgängliga kryptovalutor kanske handlare inte kan allokera de pengar som krävs och måste vara mer selektiva med vilket virtuellt mynt de handlar.

Handel med Tezos

Tezos är perfekt för handlare som letar efter sin första väg in på kryptovalutamarknaden. Den ger ökad stabilitet tack vare företagets regler och riktlinjer, vilket begränsar risken för bedrägeri och ger skydd mot illasinnade handlare.

Tezos ger fortfarande tillräckligt med prisfluktuationer för att erbjuda dagshandlare kortsiktiga vinstmöjligheter. Långsiktig handel är också möjlig med Tezos och handlare uppmuntras starkt att följa börsens resultat under de närmaste månaderna, eftersom det kan ta tid för en ny kryptovaluta att få fart.

Köp och sälj Tezos

Kryptovalutatillgångar är flyktiga instrument som kan fluktuera kraftigt i pris inom korta tidsramar och lämpar sig därför inte för alla investerare. Handel med kryptovalutatillgångar, med undantag för om det görs via CFD:er, är oreglerad och övervakas inte av något EU-regelverk. Ditt kapital löper risk.

Detta är marknadsföringsmaterial och bör inte tolkas som att det innehåller investeringsrådgivning, personliga rekommendationer och är inte heller ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Detta material har utarbetats utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller ekonomiska situation och har inte utarbetats i enlighet med lagstadgade krav och föreskrifter om att främja oberoende forskning. Hänvisningar till tidigare eller framtida resultat för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och ska inte betraktas som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro företräder inte och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i denna publikation, som har utarbetats med hjälp av offentligt tillgänglig information.