Registrera dig på eToro idag
Skapa ett konto
Registrera dig på eToro idag

Att börja handla med hävstång ses av många investerare som ett naturligt steg att ta. På eToro kan du enkelt välja när, var och hur du vill använda det. Skapa ett konto för att använda vad du har lärt dig redan idag.

Skapa ett konto

Handel med aktier medför finansiella risker. Andra avgifter tillkommer

En av de främsta faktorerna som skiljer nybörjaren från den erfarna investeraren är kunskap. Investeraren med många år på nacken har full koll på koncept som exempelvis marginal och hävstång. Som nybörjare är det därför viktigt att du lär dig så mycket som möjligt innan du sätter igång med det praktiska. 

När man precis börjar investera kan allting verka väldigt komplicerat, men man kommer ganska långt på “bara” att lägga lite tid på att förstå koncepten. I denna artikel får du koll på hur just marginal- och hävstångshandel fungerar.


Hävstångs- och marginalhandel är användbara strategier för investeraren som vill öka sin flexibilitet. I många fall vill man ha en metod varigenom man smidigt kan öka risknivån och därmed också den potentiella avkastningen om det går bra. Detta är sammankopplat med ens risk- och avkastningsprofil

Både marginal- och hävstångshandel ger investeraren möjlighet att göra större investeringar på marknaden, utan att denne har tillräckligt med kapital för att täcka positionen. 

Tips: Rent praktiskt innebär handel med hävstång och marginal att du lånar pengar från mäklaren för att syntetiskt öka investeringen. Detta betyder att både vinster och förluster förstärks. Du tar på dig mer risk för att öka din potentiella vinning. Detta kan leda till känslomässiga beslut, vilket helst bör undvikas.

Vad är hävstång?

Precis som namnet antyder, handlar hävstång inom handel om att öka storleken på en investering utan att du själv behöver ha eget kapital för att helt täcka den. Du häver så att säga upp din investering artificiellt, genom att låna pengar för den. 

Det gör det möjligt för investerare med lite kapital att öppna större positioner på marknaden, vilket självklart också medför en högre risk som man måste ha i åtanke.

Den maximala hävstången du kan använda varierar beroende på mäklare och tillgångsklass. Ju högre volatilitet en given marknad har, desto lägre är hävstången som erbjuds.

Tips: Tänk på att det finns diverse regelverk och förordningar som rättsligt sett begränsar användningen av hävstång.

Vad är marginal?

Marginal och hävstång är relaterade koncept. Båda avser förmågan att kunna investera högre summor än vad man själv har. Skillnaden är att hävstång är en multiplikator på en insättning, medan marginal är summan pengar som krävs för att utföra och behålla köpet. 

Termerna används ofta tillsammans när man pratar om att öka sin exponering så pass mycket att det inte enbart kan täckas av eget kapital. Marginal är pengar som gör det möjligt för handelsplattformen att ha förtroende för att du har kapacitet att täcka eventuella förluster.

Att beräkna marginal blir betydligt svårare i takt med att man samlar på sig aktier, fonder och andra tillgångar. I vissa fall anses dina befintliga investeringar som finansiella säkerheter. Dessa ingår alltså ofta i beräkningen av marginalen. 

Exakta bestämmelser och regler varierar, men marginal kan sägas vara värdet mäklaren sätter på tillgångar kopplade till ditt konto hos dem.

Hur fungerar handel med hävstång?

Handel med hävstång gör det möjligt att öka summan på din investering genom att låna kapital av din börsmäklare. Du bestämmer storleken på hävstången i förväg – precis innan du utför transaktionen. På många handelsplattformar kan du ställa in en standardnivå för hävstång som gäller för samtliga av dina efterföljande köp. 

Tips: På många plattformar kan du också justera hävstången mellan köp manuellt.

Om din investering går bra rullar allt på precis som om du inte använt hävstång – men vinsten blir givetvis större. Om det däremot går dåligt, finns det några saker du måste tänka på. Mäklare vill inte att du sitter på en investering genom vilken du kan förlora mer pengar än vad din marginal kan täcka. 

Om du ändå vill behålla en investering som backar kan din mäklare be dig att öka din marginal genom att sätta in mer pengar. Detta kallas för ett margin call. Sätter du inte in ytterligare kapital kan mäklaren reducera din investering. Detta kallas för en stop-out.

Tips: Investerare som investerar på lång sikt brukar föredra att köpa tillgångar direkt istället för att använda hävstång. Hävstång är mer volatilt och kräver att man lägger större fokus på upp- och nedgångar i realtid.

Exempel på handel med hävstång

För att verkligen förstå vad handel med hävstång innebär kan vi titta på ett exempel. Låt oss anta att du känner dig säker på att Googles aktie kommer öka i pris. Du har 10 000 kronor att investera, men du vill ta en risk och öka din potentiella vinst genom att använda hävstång.

Om vi även säger att din börsmäklare erbjuder en hävstångskvot på 1:5 kan du investera upp till 50 000 kronor med 10 000 kronors marginal. Om Googles aktiepris därefter skulle dubbleras blir din investering värd 100 000, inte bara 20 000 kronor. Skulle priset däremot falla med exempelvis 10 %, hade förlusten blivit mycket större: 5 000 istället för 1 000 kronor.

Om vi istället säger att du enbart har 1 000 kronor att handla för och är intresserad av att köpa aktier i Apple med hävstång, kan du i tabellen nedan se vad som hade hänt i några olika scenarion.

KapitalHävstångResulterande investeringPrisförändringInvestering efter prisförändringKapital efter prisförändring
1 000 kr
-10 %
1:2
1 800 kr
2 000 kr
800 kr
+ 10 %2 200 kr1 200 kr
1 000 kr
-10 %
1:5
4 500 kr
5 000 kr
500 kr
+ 10 %2 200 kr1 500kr
1 000 kr
-10 %
1:10
9 000 kr
10 000 kr
0 kr
+ 10 %11 000 kr2 000 kr

Eftersom detta innebär att du måste låna pengar från börsmäklaren, måste du också tänka på eventuella avgifter. Ju mer du har lånat, desto mer måste du betala i avgifter.

Hävstång är en multiplikator på en investering, medan marginal är summan pengar som krävs för att utföra och behålla köpet

Att handla med hävstång och marginal på eToro sker via CFD:er. Den tillkommande kostnaden kommer i form av spreads och nattavgifter. Läs mer om detta här.

Slutsats

Att investera med hävstång kan ge dig större flexibilitet i dina investeringar, men innebär också ökad risk, eftersom det kan förstärka både förluster och vinster. Hävstång är alltså en multiplikator på en investering, medan marginal är summan pengar som krävs för att utföra och behålla köpet

Vid handel med hävstång hos eToro är det inte möjligt att förlora mer än vad du har investerat för och insatt på kontot, men hävstång kräver noggrann planering och att du är beredd att ta risker.

Du kan lära dig mer om hur hävstång, marginal och andra koncept inom handelsvärlden fungerar genom att gå in på eToro Academy.

FAQ

Vad är skydd mot negativt saldo?

eToro erbjuder skydd mot negativt saldo, vilket säkerställer att du som användare aldrig kan förlora mer än vad du sätter in på ditt konto. Det är ett protokoll för att skydda kunden och se till så att en dålig investering inte kan ruinera någon finansiellt. Detta är anledningen till att börsmäklare använder margin calls.

Hur kan man undvika ett margin call?

Om du helt enkelt väljer att inte använda hävstång, kommer du aldrig att behöva oroa dig över margin calls. Men om du trots allt vill använda hävstång, kan du undvika ett margin call genom att minska riskfyllda investeringar, ha en genomtänkt handelsstrategi eller helt enkelt sätta in mer pengar på kontot.

Hur vet man om man får ett margin call?

Du kan hålla koll på din marginal genom att logga in på ditt konto. Plattformen kommer att meddela dig om ditt konto börjar närma sig nivåerna för ett margin call. Det är viktigt att du ser till att inte missa eller ignorera dessa meddelanden.

Denna information är endast i utbildningssyfte och ska inte ses som investeringsråd, personlig rekommendation eller som ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja några finansiella instrument.

Detta material har tagits fram utan att ta hänsyn till några specifika investeringsmål eller finansiell situation och har inte tagits fram i enlighet med de lagliga och reglerande kraven för att främja oberoende forskning. Alla hänvisningar till tidigare resultat för ett finansiellt instrument, index eller paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

eToro gör ingen representation och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av innehållet i den här guiden. Se till att du förstår riskerna med handel innan du förbinder något kapital. Riskera aldrig mer än du är beredd att förlora.