Vad är temainvestering? Ordlista och introduktion

Vad är temainvestering?

Temainvestering är en term som refererar till en top-down-strategi för investeringar, där investerare försöker identifiera teman och trender baserat på deras förutsägelser om framtida resultat snarare än att fatta investeringsbeslut baserat på tidigare prestationer på vissa marknader eller tillgångar. Ett exempel på temainvestering kan vara tekniska trender, där en investerare kan förutsäga ökningen av förarlösa bilar eller den globala nedgången i användningen av surfplattor vid ett visst datum. Temainvesteringar, som har blivit väldigt populära på senare tid, är uppdelade i ekonomiska, politiska, teknologiska, sociala grupper samt jordbruksgrupper. Temainvesteringarnas popularitet har mer än fördubblats sedan 2016, med över 400 börshandlade fonder med teman.

Nedan följer några av de vanligaste termerna inom temainvesteringar:

Temainvestering – Ordlista

A–D

 • Alfa

En oregelbunden avkastning på en investerares övervärderade eller undervärderade investering.

 • Asymmetrisk

Förhållandet mellan dominerande naturresursleverantörer och deras kunder.

 

 • Befolkningstillväxt

Den beräknade befolkningstillväxten som utövar tryck på den globala livsmedelsförsörjningen, mark och global uppvärmning.

 • Benchmark Unaware

En investeringsstrategi som baserar sin investering på förväntad avkastning, oavsett indexvikt.

 • BRIC-ekonomier

Avser de kombinerade ekonomierna i: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Dessa länder har grupperats av ekonomer på grund av deras potentiella ekonomiska tillväxt och inflytande.

 • BNP

Bruttonationalprodukten är måttstocken för ett lands övergripande ekonomi, som kombinerar varor och tjänster och beräknas vanligtvis årsvis eller kvartalsvis.

 • CopyFunds

CopyFunds™ är en produkt som utvecklats av eToro för hantering av investeringsportföljer med teman. Med hjälp av eToros CopyFunds kan investerare kopiera handlare eller marknader. CopyFunds samlar ihop investerarens finansiella tillgångar på ett diversifierat sätt i linje med en fördefinierad strategi för att minimera långsiktig risk.

 • DCA (Dollar Cost Averaging)

En investeringsstrategi där investeraren regelbundet placerar ett fast belopp i dollar på en viss investering varje månad. Investeraren köper mer när priset sjunker och mindre när priset stiger.

E–I

 • Egenvärde

Representerar det beräknade värdet av företag, aktier eller värdepapper, med hänsyn till materiella och immateriella faktorer. Det representerar inte alltid marknadsvärdet.

 • Gorillor

Stora företag eller bolag som dominerar sina respektive områden, och styr priset och tillgången på sina produkter.

 • Hedging

Att skydda en investering från en värdeminskning genom att göra ytterligare en investering.

J–L

 

 • Jordbruksindustrin

Tillverkning och distribution av jordbruksmaskiner, maskiner, lagring etc. på industriell nivå

 • Köpkraft bland äldre

Representerar den ekonomiska köpkraften hos den demografiska åldersgruppen över 50 år, vars ekonomi nu är cirka 7 biljoner dollar och förväntas öka till cirka 13,5 biljoner dollar år 2030.

 • Låg korrelation

Temainvestering kan erbjuda en låg korrelation av relativ avkastning till traditionella tillväxtstrategier och negativ korrelation av relativ avkastning till traditionella värdestrategier, vilket ger diversifiering för investerare.

M–T

 • Makroekonomi

Ett område inom ekonomi som studerar ekonomins övergripande prestanda och beteende, och omfattar förändringar i alla aspekter av ekonomin, inklusive sysselsättningsgrad, inflation, tillväxt etc.

 • Megatrender

Globala ekonomiska styrkor (såsom ökningen av e-handel eller sociala förändringar (generation Y), som påverkar företag och ekonomier, samhällen, kulturer och liv.

 • MSCI-världsindex

Ett centralt globalt index som täcker tusentals aktier och råvaror i olika kategorier. Används av fondförvaltare världen över som måttstock för hur portföljer presterar.

 • Möjlighetsuppsättningar

Alla tänkbara förväntade avkastningar, liksom standardavvikelser, som härrör från byggandet av portföljer.

 • Portföljkonstruktion

Val av teman, segment eller områden baserade på marknadstrender.

 • Produkter med låga teman

Teknologier, tjänster och lösningar som saknar globala intäkter och/eller tillväxt men som är en faktor, bland andra, för ett företags affärsmodell, strategi samt forskning och utveckling (FoU).

 • Sharpekvot

Ett mått på den riskjusterade avkastningen på ett tema. Man kan analysera riskavkastningsegenskaperna för varje tema med sharpekvoten. Den förklarar om avkastningen som uppnås i ett tema beror på för stor risk eller smarta investeringsbeslut. På vår plattform har vi en rankning mellan 1–3, där 3 är den högsta riskrankningen.

 • Skuldreducering

När en person eller ett företag sänker skuldnivån genom att sälja av tillgångar om tillväxten inte följer prognosen.

 • Snabb förändring

Det ständiga fokuset på sekulära förändringar och störande innovation kan erbjuda portföljskydd i en snabbt föränderlig värld och komplettera traditionella indexbaserade strategier.

 • Supercykel för kredit

Den kontinuerliga cykeln för finansiell kredit, som slutade i den globala finanskrisen 2007.

 • Tillgångsallokering

En investeringsstrategi där investeraren balanserar risken mot belöningsgraden, enligt investerarens mål, investeringens tidslinje och risktolerans.

 

 • Tillväxtmarknader

Länder som har samma potential och infrastruktur för fullt utvecklade marknader men som ännu inte har nått dessa länders ekonomiska mognad. Tenderar att vara volatila.

 • Top-down/Bottom-up-investering

 

Top-down-investeringar analyserar först och främst ekonomiska och globala trender, då utvecklingen påverkar vissa branscher, och slutligen vilka företag som förväntas överträffa dessa branscher och investerar på den grunden. Bottom-up investeringar är främst inriktade på företag för att avgöra var man ska investera, med liten tonvikt på den ekonomiska utvecklingen.

U–Z

 • Urbanisering

Förflyttningen av befolkningen från stadskärnor eller landsbygden till förorterna.

 • Wrapp-konto

En metod för att konsolidera en investerares portfölj, mot en avgift. Avgiften täcker alla administrationskostnader och provisioner för kontot och anses kosta mindre än avgiften för ett mäklarkonto.

Sammanfattning

Då temainvesteringar snabbt fortsätter att växa i popularitet bland investerare är efterfrågan på pålitliga och mångsidiga investeringsmöjligheter större än någonsin. Med eToros Top Trader CopyFunds och Market CopyFunds har långsiktiga, lågriskinvesterare möjligheten att hantera sina långsiktiga tematiska investeringsportföljer med olika teman och fördelning av tillgångar som är anpassade till varje investerares föredragna investeringsstrategi.

48 Visningar