Investujte na peněžních i kapitálových trzích s eToro
Přidejte se nyní
Investujte na peněžních i kapitálových trzích s eToro

Zaregistrujte se na eToro a získejte přístup k tisícům různých aktiv.

Přidejte se nyní

Váš kapitál je ohrožen. Platí se další poplatky.

Peněžní a kapitálové trhy mají sice podobné, ale ne totožné funkce. Pokud pochopíte rozdíly mezi nimi, může vám to pomoci při rozhodování, které by vám mohlo pomoci dosáhnout vašich osobních investičních cílů. Zjistěte, co jsou peněžní a kapitálové trhy, jak fungují a jak na nich investovat.


Jedním z hlavních důvodů pro vznik finančních trhů bylo zajistit propojení investorů, kteří mají volný kapitál, se společnostmi, které potřebují prostředky na financování svých projektů a rozvoje. 

Vzhledem k rozdílným situacím a možnostem každého subjektu se u každé transakce liší míra návratnosti, doba trvání i použitý finanční nástroj.

Proto má proces přesunu kapitálu od investorů ke společnostem mnoho forem. Obecně se ale rozdělují do dvou trhů: kapitálového a peněžního.

Co je peněžní trh?

Na peněžním trhu se obchodují krátkodobé, likvidní cenné papíry, obvykle s nižším rizikem. Jejich splatnost je v rozmezí od jednoho dne po jeden rok. Jedná se o tzv. nástroje krátkodobého financování. 

Co je krátkodobý dluh?

Jakýkoli závazek, který má být splacen za méně než dvanáct měsíců, se považuje za krátkodobý dluh. Mezi nástroje používané na peněžním trhu patří:

 • Fondy peněžního trhu
 • Vkladové certifikáty (certificate of deposit, CD)
 • Dohody o zpětném odkupu (repurchase agreement, Repo)
 • Státní pokladniční poukázky (treasury bills, T-Bill)
 • Komerční směnky
 • Měnové swapy
 • Krátkodobé úvěry a financování bank a centrálních bank

Kdo využívá peněžní trh?

Většinu obchodů s krátkodobým dluhem provádějí velké instituce, jako jsou vlády, banky a podniky. Jejich cílem může být snaha získat výnos z přebytečné hotovosti, kterou mají, nebo si mohou chtít půjčit, aby zmírnily nedostatek krátkodobé likvidity.

Tip: Vykročte do investičního světa pravou nohou a implementujte pět zlatých pravidel investování.

Jak mohou investoři využívat peněžní trh?

Drobní investoři v minulosti peněžní trh opomíjeli, protože sazby jsou zde obvykle jen nepatrně vyšší než sazby nabízené na běžných spořicích účtech. Pokud chcete optimalizovat výnosy a zvýšit výnosovou marži vašeho volného kapitálu, můžete se o to pokusit pomocí následujících nástrojů peněžního trhu.

 • Fondy peněžního trhu
 • Podílové fondy
 • Municipální fondy
 • Dluhopisy
 • Vkladové certifikáty
 • Účty peněžního trhu

Peněžní trh a kapitálový trh se do jisté míry překrývají, což je pochopitelné, protože oba mají stejný cíl: poskytnout prostředí pro převod kapitálu od investorů k podnikům.

Peněžní trhy vám mohou pomoci, pokud chcete snížit celkovou míru rizika ve vašem investičním portfoliu.

Sledování peněžních trhů vám navíc může pomoci identifikovat kritická místa ve finančním systému. Pokud dojde k vyčerpání likvidity nebo k pohybu úrokových sazeb na peněžním trhu, naznačuje to, že se dlužníci a věřitelé více obávají úvěrového rizika protistrany.

To může být jeden ze signálů, který označuje potenciální začátek hospodářského poklesu. Ten může následně ovlivnit ceny i ostatních tříd aktiv. 

Co je kapitálový trh?

Na kapitálovém trhu se obchoduje obrovské množství finančních aktiv na širokém spektru trhů. Mezi obchodované nástroje patří akcie a dlouhodobé dluhopisy, ETF, měny a kryptoaktiva.

Co je dlouhodobý dluh?

Mezi nástroje dlouhodobého dluhu patří dluhopisy, přímé půjčky a aktiva krytá vlastním kapitálem. Charakteristickým rysem těchto nástrojů je, že se očekává, že dohoda mezi dlužníkem a investory bude trvat déle než dvanáct měsíců

Pokud dojde ke zhodnocení těchto nástrojů v kratším horizontu a investor se rozhodne prodat je dříve, tento prodej již probíhá na sekundárním trhu. V současné době vyznává většina investorů strategii ,,kup a drž” a drží aktiva po delší dobu.

Tip: V dnešní době začíná být populární také etické investování, jehož cílem je kromě zhodnocení peněz i pozitivní společenský dopad.

Kdo využívá kapitálový trh?

Drobní a institucionální investoři vstupují na kapitálové trhy proto, aby si zajistili kapitálové výnosy. Na druhé straně kapitálového trhu stojí podniky, banky a vlády, které se snaží získat finanční prostředky na realizaci středně a dlouhodobých projektů.

Jak mohou investoři využívat kapitálový trh?

Pokud chcete vstoupit na kapitálové trhy, máte k dispozici širokou paletu aktiv, které můžete využít. Stačí vám zaregistrovat si účet u nějakého online brokera a můžete se rychle a snadno dostat k různým nástrojům.

S jejich pomocí můžete získat pravidelný příjem (např. prostřednictvím dividend) a kapitálový zisk. Výnos ovšem není zaručený a můžete o peníze i přijít. Vždy berte v úvahu poměr rizika a výnosu v porovnání s vaší tolerancí k riziku.

Tip: Pokud chcete vyzkoušet novou třídu aktiv, se kterou zatím nemáte zkušenosti, doporučujeme nejdříve investovat bez rizika prostřednictvím demo účtu

Vzhledem k obrovské škále nástrojů může kapitálový trh poskytnout různé alternativy pro investory. Můžete využít nespočet investičních strategií a analýz, které vám pomohou najít správný mix aktiv do vašeho portfolia. 

Peněžní trh vs. kapitálový trh

Peněžní trh a kapitálový trh se do jisté míry překrývají, což je pochopitelné, protože oba mají stejný cíl: poskytnout prostředí pro převod kapitálu od investorů k podnikům.

Kapitálové trhy bývají méně likvidní a investice jsou dlouhodobějšího charakteru. To je však vyváženo tím, že potenciální výnosy jsou vyšší. Jako drobní investoři budete mít na kapitálové trhy pravděpodobně snazší přístup díky brokerům, kteří zřizují platformy, které nabízejí trhy s akciemi, dluhopisy, forexem, indexy, ETF a kryptoaktivy.

Peněžní trhKapitálový trh
Investice se splatností kratší než dvanáct měsíců (krátkodobý dluh)Investice se splatností delší než dvanáct měsíců (dlouhodobý dluh)
Nástroje mohou zahrnovat fondy peněžního trhu, podílové fondy, komunální fondy, dluhopisy, depozitní certifikáty a účty peněžního trhuNástroje mohou zahrnovat akcie a podíly, dluhopisy, akcie, kryptoměny a ETF
Mezi účastníky mohou patřit vlády, komerční banky, investiční banky, hedgeové fondy, repo trh a centrální bankyMezi účastníky mohou patřit vlády, makléři, investiční banky, komerční banky, podílové fondy, hedgeové fondy, institucionální a retailoví investoři
Méně formální povaha, mnoho transakcí probíhá mimo burzu (OTC) a jsou sjednávány mezi zúčastněnými stranamiFormálnější, používané nástroje mohou být regulovány a obchodovány na burzách
Nízký poměr rizika a výnosuStřední až vysoký poměr rizika a výnosu

Shrnutí

Většina drobných investorů preferuje kapitálové trhy. Láká je zde vyšší potenciální zhodnocení, i když jsou s tím spojeny vyšší rizika. Proto je zásadní zde dodržovat zásady řízení rizik

Na druhou stranu i peněžní trhy mohou vhodně doplnit vaše portfolio, pomoci diverzifikaci a snížit celkovou rizikovost portfolia. Zároveň vám monitorování událostí na peněžním trhu může pomoci včas odhalit události, které mají potenciál ovlivnit i ostatní aktiva.

Finální rozhodnutí je ale vždy na vás. Každý investor se nachází v unikátní situaci a má jiné podmínky. Nikdy ovšem neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit.

Navštivte Akademii eToro a dozvíte se více o peněžním a kapitálovém trhu.

Časté dotazy

Proč se sazby peněžního trhu liší?

Sazby v jednotlivých zemích se liší podle jejich makroekonomických podmínek. Jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje peněžní trhy, je základní úroková sazba dané země. Sazby peněžního trhu se obvykle od této základní sazby příliš neliší, i když berou v potaz rating dlužníka a geopolitická rizika v regionu. Zpravidla platí, že čím vyšší riziko, tím vyšší úroková sazba.

Co jsou primární a sekundární trhy?

Na primárním trhu spolu investoři a dlužníci (například firmy) obchodují napřímo. V případě akciového trhu se primárního trhu účastníte, pokud nakupujete akcie přímo při IPO. Na sekundárním trhu již investoři obchodují cenné papíry mezi sebou. Většina objemu obchodů probíhá na sekundárních trzích, obzvlášť, když se bavíme o drobných investorech, kteří se k prvotnímu úpisu akcií ani nemusí dostat.

Proč jsou kapitálové trhy pro investory důležité?

Kapitálové trhy jsou rozmanitým polem, kde mohou investoři najít různé obchodní příležitosti. Pokud věnujete dostatek času jejich studiu, můžete včas identifikovat nastávající trendy a využít je ke zhodnocení svých prostředků. Dalším přínosem může být pasivní dividendový příjem. Pokud budete dodržovat zásady zodpovědného investování, mohou vám kapitálové trhy pomoci na vaší cestě k finanční nezávislosti. Vždy ale mějte na paměti rizika, která nelze zcela eliminovat.

Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.