Základy technické analýzy

Od chvíle, kdy jsem  se stal Popular investorem na eToro, se snažím pomoci svým kopírovačům zjistit více o obchodování i investování. Pokud jde o učení se nové dovednosti, mnoho lidí má tendenci se do toho ponořit a občas zapomínají, že se nejprve musí naučit plavat. To platí zejména pro učení se obchodování!

Naučit se obchodovat trvá dlouhou dobu a vyžaduje velkou disciplínu; pevný základ je zcela nepostradatelný. Tento příspěvek na blogu byl napsán s cílem pomoci vám začít s úplnými základy technické analýzy.

Úvod do svíčkových grafů

Když se učíte technickou analýzu, musíte nejprve pochopit, co představuje svíčka na grafu. Když mluvíme o svíčkách, nemyslíme tím typ, který mají mnozí z vás doma.

Určitě jsme si všichni všimli červených a zelených svíček v grafu, ale co nám vlastně ukazují? Zjednodušeně řečeno svíčky nám říkají, jak se cena aktiva pohybovala v daném časovém období. Když je svíčka zelená, znamená to, že se cena cenného papíru uzavřela výše, než byla otevřena na začátku stanoveného časového rozmezí. Když je svíčka červená, znamená to, že se cena uzavřela níže, než byla otevřena ve stanoveném časovém rozmezí.

Časové rámce

Pro obchodníka je důležité analyzovat cenové pohyby ve více časových úsecích. Při otevírání grafu kteréhokoliv aktiva si můžete vybrat z řady různých časových rámců. Ty se pohybují od roku, kdy jedna svíčka představuje cenový posun za celý rok, až po jednu minutu.

Možná jste se dozvěděli o někom, kdo je býkem nebo medvědem v určitém aktivu. Být býkem znamená, že věříte, že cena aktiva poroste, být medvědem znamená, že věříte, že cena aktiva klesne. Když začneme chápat, jak rozluštit ty fantasticky vypadající svíčkové grafy, delší časové rámce budou užitečné pro pochopení, zda je určité aktivum v současné době v býčím nebo medvědím trendu (tržní struktura).

Co nám svíčky říkají?

Otevírací a uzavírací ceny jsou znázorněny na grafu tím, čemu se říká tělo svíčky. Na zelené svíčce je na spodní straně uvedena cena na začátku časového rámce – je označena „open“ (otevírací), a na horní straně je uvedena konečná cena v daném rámci – je označena „close“ (uzavírací). Pro červené svíčky platí pravý opak.

Nad a pod každým tělem červené nebo zelené svíčky vidíte knoty. Knoty udávají nejvyšší a nejnižší ceny zaznamenané v uvedených časových úsecích, kterým se říká „rozpětí“.

Když se například díváte na hodinový časový rámec, aktivum se mohlo otevřít na 10 USD a uzavřít na 20 USD. Během této hodiny však mohla cena stoupnout na 25 USD nebo klesnout na 5 USD. Knoty nám poskytují tyto informace a jsou užitečné při určování úrovně podpory a rezistence (což ještě vysvětlím).

Úvod do úrovně podpory a rezistence

Pro nového obchodníka může být obtížné vědět, na co se zaměřit při používání nástrojů technické analýzy. Podíváte se na lidi, kteří budou mluvit o všech možných ukazatelích jako RSI, MACD a EMA, spolu s přitažlivěji znějícími Elliot Waves, Ichimoku Clouds, Stochastics a Bollinger Bands. To nevyhnutelně vede k tomu, že graf nového obchodníka má tolik linií a ukazatelů, že vypadá jako obraz Jacksona Pollocka.

Úroveň podpory a rezistence

Úroveň podpory a rezistence jsou nástrojem technické analýzy, který může investorům poskytnout informace o tom, kdy by se cena aktiva měla zvyšovat nebo klesat.

Když například uvidíte růst ceny cenného papíru, můžete vás zajímat, jak dlouho bude pokračovat v růstu? Je teď vhodná doba k investování? Tatáž otázka by mohla být položena i při poklesu ceny cenného papíru. Jak dlouho bude pokles pokračovat? Pravdou je, že nikdo nemůže dát definitivní odpověď.

Nicméně úroveň podpory a rezistence jsou cenovými zónami založenými na předchozí výkonnosti cenného papíru, kde by měl cenný papír růst a dosáhnout této zóny a my bychom pak očekávali opačnou odezvu, protože se dostal do zóny rezistence. Totéž platí pro cenný papír, jehož cena klesá. Když klesne do určité zóny nebo oblasti a dosáhne úrovně podpory, očekávali bychom, že se cena cenného papíru obrátí.

Někdy cena cenného papíru nadále roste i za úroveň rezistence. Když k tomu dojde, předchozí úroveň rezistence se stává úrovní podpory a vzniká nová úroveň rezistence. Klesnou-li akcie pod úroveň podpory, bude také stanovena nová úroveň podpory a předchozí úroveň podpory se nyní stane úrovní rezistence.

Pevnost úrovní podpory a rezistence

Úrovně podpory a rezistence, které se tvoří v delších časových úsecích, jako jsou týdenní, denní nebo 4hodinové grafy, mají tendenci vyhovovat při určování potenciálních oblastí zvrácení nebo pokračování trendu. Existuje mnoho způsobů, jak přidat souhru do úrovně podpory a rezistence a její pravděpodobnosti udržení bez ohledu na to, v jakém časovém rámci se nachází.

Představte si, že slon stojí na velmi tlusté ledové kře, která pohodlně nese jeho hmotnost. Led drží slona nahoře a působí jako podpora. Teď si představte, že slon pozve své přátele, aby se k němu jeden po druhém na led přidali. S každým dalším slonem, který vstoupí na led, je pravděpodobnější, že se kra prolomí. Totéž platí pro úrovně podpory. Čím víc klesne cena cenného papíru k úrovni podpory, až se jí dotkne, tím je pravděpodobnější, že se prolomí a povede to k dalšímu poklesu ceny akcií.

Totéž platí pro úrovně rezistence. Čím častěji se cena cenného papíru dotkne úrovně rezistence, tím pravděpodobněji se cena nakonec prolomí a povede k dalšímu zvýšení ceny cenného papíru (analogie se slonem zde ovšem nefunguje, takže musíte vymyslet jinou…).

Příklady reálných grafů

Než dokončím tento příspěvek na blogu, chci se podělit o několik příkladů reálných grafů k ilustraci těchto pojmů. Někdy obrázek usnadní pochopit pojmy!

Příklad s Bitcoinem (denní graf)

V prvním případě jsem použil denní graf Bitcoinu, který ukazuje některé pěkné přemety úrovní podpory a rezistence. Na začátku roku 2021 dosáhl Bitcoin nového vrcholu 42 400 USD a nakonec prolomil tuto úroveň rezistence hned při první výzvě. V průběhu několika příštích týdnů pokračoval Bitcoin ve vzestupu na zhruba 58 000 USD. Poté však přišla korekce přibližně o 30 %, aby znovu otestovala předchozí denní úroveň rezistence na předchozím maximu na úrovni 42 400 USD.

Jak vidíte z níže uvedeného grafu, nakonec to vedlo k tomu, že Bitcoin dosáhl posledního rekordu, v té chvíli kolem 61 500 USD. Na základě velmi zjednodušeného výhledu, že Bitcoin je i nadále na vzestupu, a na základě základní koncepce podpory a rezistence by mohl další pohyb Bitcoinu snadno prolomit nejnovější maximum 61 500 USD a dostat se až do pozice, která by tuto úroveň znovu otestovala a proměnila ji v podporu.

Tento graf také dokonale ukazuje, že na úroveň podpory a rezistence by se mělo pohlížet spíše jako na zóny než jako na přesné hodnoty.

 

Příklad s Ethereem (denní graf)

Tento příklad ilustruje koncepci, o které se již diskutovalo na blogu ve vztahu k pevnosti úrovně podpory nebo rezistence. V níže uvedeném grafu z počátku roku 2021 vidíte, že Ethereum strávilo dlouhou dobu kolem 1 700 USD.

Na grafu vidíte, že je to pro Ethereum důležitá úroveň; v denním grafu působila mnohokrát jako podpora i jako rezistence. Na posledním testu úrovně podpory vidíte, že byla testována přibližně osmkrát, než Ethereum nakonec opět kleslo pod 1 700 USD.

Shrnutí

Doufejme, že aspoň pro někoho z vás byl tento blog užitečný. Naučit se obchodovat se ziskem vyžaduje čas i disciplínu, ale získání solidních základů technické analýzy vám poskytne skvělou výchozí pozici. Vždy rád mluvím o technické analýze, sdílím své názory nebo odpovídám na případné dotazy, takže se mi prosím neváhejte ozvat na eToro!

Andy Cleaver je Popular Investorem na eToro. Dává přednost nízkorizikovému portfoliu a snaží se každoročně překonávat hlavní indexy. Když Andy investuje do dlouhodobých podílů, hledá společnosti, které budou i v budoucnu poskytovat hodnotu. 

Objevte Popular Investory eToro

CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 67 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste uvážit, zda opravdu chápete, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit přijmout tak vysoké riziko ztráty peněz.

Copy trading je služba správy portfolia, kterou poskytuje společnost eToro Europe Ltd, autorizovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy.

Investování do kryptoaktiv není regulováno v některých zemích EU a ve Spojeném království. Bez ochrany spotřebitele. Váš kapitál je vystaven riziku.

Copy Trading není investičním poradenstvím. Hodnota vašich investic může vzrůst i klesnout. Váš kapitál je vystaven riziku.