En kort guide til short selling på eToro

Du har måske hørt udtrykket “short selling” eller “at gå kort”, og der er en god chance for, at du også ved, hvad det betyder. Short selling er trods alt en af de bedste metoder til at forsøge at opnå fortjeneste, når markederne er nede. Kort sagt er “short selling” eller “going short” en praksis, der giver handlere mulighed for at åbne en position, der vil stige i værdi, hvis et finansielt instruments pris/kurs går ned. Dette anvendes, enten når markederne falder, eller som et redskab til risikoafdækning.

Sådan fungerer short selling

Short selling er en aftale mellem en handler og en mægler, og aftalen kan udføres i forskellige former. Det mest simple scenarie er, hvor mægleren låner handleren et bestemt aktiv, såsom et antal aktier i en bestemt virksomhed. Handleren sælger derefter straks aktierne, og efter at deres kurs går ned, køber vedkommende dem tilbage til en lavere kurs. Han returnerer derefter aktiverne til mægleren og beholder differencen.

Dette er naturligvis det optimale scenarie for handleren, og ofte kan transaktionen vise sig at være mindre gunstig. Udtrykket “kort” henviser til, at handleren efter at have lånt aktierne og solgt dem, nu mangler et vist antal aktier.

På eToro-platformen foretages short selling ved hjælp af en handel med differencekontrakt (CFD). Ved brug af en CFD accepterer mægleren og handleren vilkårene på forhånd og afregner differencen mellem dem ved afslutningen af transaktionen, uden at det underliggende aktiv skifter hænder. Hvis mægleren er licenseret og reguleret, er denne forpligtet til at give sin kunde markedsforhold, der afspejler det faktiske marked så vidt som muligt, og det er grunden til, at brug af en CFD til short selling under disse omstændigheder ikke udgør en interessekonflikt.

Åbning af en SÆLG-position på eToro

eToro bestræber sig på at give sine kunder en intuitiv grænseflade og en problemfri handelsoplevelse, hvilket er grunden til, at man ganske enkelt kan åbne en kort position på handelsplatformen. Alt du skal gøre, er blot at åbne en handel og skifte fra “KØB” til “SÆLG”:

Så snart du skifter til SÆLG og åbner din handel, åbnes positionen som en short selling-position, og den vil så stige i værdi, når aktivets kurs går ned. Husk: SÆLG-funktionen betyder ikke, at du sælger aktiver fra din portefølje, men snarere at du åbner en ny position, der er “kort”.

Som alle andre handelsplatforme har priserne på eToro en spredning, hvilket betyder at KØB- og SÆLG-priserne er forskellige (KØB-prisen er altid højere). Ved lukning af en kort position skal du derfor sørge for at kontrollere KØB-kursen på platformen, da det er den kurs, du vil modtage ved lukning.

Når du åbner positionen, bliver den vist i din portefølje som en “SÆLG”-position:

Short selling er et kraftfuldt værktøj, og handlere bør gøre sig bekendt med det. Når du tilføjer short selling til din handels-og investeringsværktøjskasse, åbnes der op for en række nye muligheder for dig, da du så kan opnå fortjeneste, selv når markederne er nede. Desuden kan short selling bruges som et risikoafdækningsværktøj til at beskytte dig selv mod tab, hvis der opstår positioner, der ikke går som håbet.

Nu, hvor du har en bedre forståelse af short selling, anbefaler vi, at du eksperimenterer med funktionen ved at åbne nogle få korte positioner ved hjælp af din virtuelle eToro-konto.

Din kapital er i fare. Dette er ikke investeringsråd. CFD-handel.