Vi præsenterer: Ensartede dag-til-dag-gebyrer på tværs af alle kategorier

Vær opmærksom på, at gebyrændringer altid omhandler åbne positioner. Gebyrer kan blive opdateret når som helst i henhold til markedsvilkår. Vi opfordrer dig til at besøge eToros gebyrside med jævne mellemrum for at holde dig opdateret om aktuelle gebyrer.

Her hos eToro forsøger vi hele tiden at forbedre din handelsoplevelse ved at give dig en handelsplads, der drives gennemsigtigt, men samtidig opretholder en brugervenlig grænseflade. En måde at gøre dette på er ved at samle mange af vores dag-til-dag-gebyrer og weekendforlængelsesgebyrer for forskellige aktiver med en enkel formel brugt til hver sin aktivklasse. På den måde kan du nemt fastslå, nøjagtigt hvilke gebyrer du betaler, og have en klar forståelse af dine finanser på platformen.

Mens aktier, ETF’er og kryptovalutaer købes og sælges på eToro i forbindelse med den handler, der ejer de underliggende aktiver (til lange, ikke-gearede positioner), handles andre aktiver og gearede eller korte positioner for aktier og ETF’er som CFD’er, der udløser forlængelsesgebyrer.

Bemærk: De nye gebyrer træder i kraft den 8. juli 2018.

Hvad er det, eToro gør?

Vi samler gebyrer på tværs af forskellige aktivklasser ved hjælp af en enkel formel til bestemte grupper. På denne måde kan handlere i stedet for at slå op, hvordan man beregner forlængelsesgebyrer for hvert aktiv, nu bruge én enkel formel for en meget større gruppe af instrumenter.
TIP: Når du åbner en CFD-handel, bliver natgebyret og forlængelsesgebyret vist nederst på pop-op-vinduet “Åbn Handel”

Overnight Fee

Hvordan beregnes gebyrer?

Formlen vil være forskellig for hver aktivklasse. Gebyrerne bliver beregnet i henhold til markedsvilkår og kan ændre sig dagligt, og kursen gælder indtil tidspunktet for den næste beregning. Her er der en oversigt over de nye formler:

Indekser
For KØB (lange positioner): (Enheder * kurs) * (3 % + LIBOR)/365
For SALG (korte postioner): (Enheder * kurs) * (3 % – LIBOR)/365

Grundlæggende tager vi for lange positioner antallet af købte enheder, ganger det med kursen for hver enhed, så ganger vi det med eToros fortjenstmargin tilføjet til den månedlige LIBOR (en international rentesats, som banker bruger til lån) samtidig som beregningen. Resultatet bliver divideret med 365 for at afspejle det daglige gebyr. For korte positioner bliver LIBOR trukket fra eToros fortjenstmargin.

Eksempel: Annie køber 1 enhed af SPX500 (kurssat til $ 2.500), og den aktuelle LIBOR er 1.9597 %.
Ligningen vil være: (1 * $ 2500) * (3 % + 1,9597 %)/365 = $ 0,3397

Derfor vil det natlige forlængelsesgebyr være $ 0,3397 pr. nat.

Spotmetaller og valutaer
For KØB (lange positioner): (Enheder * kurs) * (MU /365) + (enheder * Tom-Næste sats)
For SÆLG (korte positioner): (Enheder * kurs) * (MU /365) – (Enheder * Tom-Næste sats)

For lange positioner bliver antallet af enheder ganget med kursen pr. enhed og så gange med det daglige udtryk for for den årlige eToro fortjenstmargin (MU), der er 1,5 % for spotmetaller og 1 % for valutaer. Antallet af enheder bliver derefter ganget med i-morgen-næste-dag-satsen for spotmetaller og handel med udenlandsk valuta. For korte positioner bliver ‘enhedspris ganget med Tom-Næste sats’-delen af ligningen trukket fra gebyret.

Eksempel: Bob køber 1 enhed guld (kurssat til $ 1.300), og den aktuelle Tom-næste er $ 0,07.
Ligningen vil være: (1 * $ 1300)*(1,5 %)/365 + (1 * $ 0,07) = $ 0,1234

Det resulterer i en forlængelsesgebyr på $ 0,1234 for den position.

Spotenergi

eToro tilbyder Spot CFD-kursfastsættelse på Oil and Natural Gas (olie og naturgas) for at give dig mulighed for at åbne positioner, som ikke er underlagt en kontrakt, der udløber.

Kursfastsættelsen af Spot CFD’en kommer fra de to kommende futureskontrakter på den underliggende råvare. Futurekontrakten med den nærmeste udløbsdato kaldes Front. Futurekontrakten med den anden nærmeste udløbsdato kaldes Next. Så snart den forrige kontrakt udløber, svarer kursen, vi tilbyder, til Front-månedens kontrakt. Når Front-månedens kontrakt udløber, bliver Next-månedens kontrakt Front-månedens kontrakt.

Mellem disse to udløbstidspunkter bevæger kursen sig gradvist langs en kurve fra Front-kursen til Next-kursen, uanset markedskræfter. For at udligne overskuddet eller tabet fra denne bevægelse indeholder eToros dag-til-dag-gebyr på Oil and Natural Gas (olie og naturgas) en justering, der krediterer eller debiterer en dags bevægelse langs kurven.

For KØB (lang position): -{[(Fortjenstmargin % * kurs) / 365] + [1/AntalDage * (Næste – Front)]} * enheder

For SÆLG (korte positioner): -{[(Fortjenstmargin % * kurs) / 365] – [1/AntalDage * (Næste – Front)]} * enheder

En årlig fortjenstmargin på 3 % bliver tilføjet til den aktuelle kurs for instrumentet (som f.eks. olie) og bliver derefter divideret med 365 for at afspejle den daglige kurs. Hvad angår lange positioner, tilføjer vi resultatet af en ligning, hvor 1 divideres med antallet af dage mellem udløbsdatoerne for den aktuelle (front) og den næste kontrakt for det relevante spotenergiinstrument ganget med forskellen på kursen på begge kontrakter. Det fremkomne tal bliver derefter ganget med antallet af enheder i positionen for at afspejle dag-til-dag-satsen. Alle negative tal henviser til et gebyr. Alle positive tal viser en kredit.

Catherine køber en enhed olie. Den aktuelle kurs er $ 65, og den aktuelle fortjenstmargin er 2,5 %. Frontkontrakten udløber om 22 dage, og olien er kurssat til $ 64 på den. Næste kontrakt udløber om 52 dage, og olien er kurssat til $ 67 på den.

Ligningen bliver: -{[(0,025 * 65) / 365] + [1/30 * (67-64)]} * 1

Dette betyder, at dag-til-dag-gebyret for positioner bliver – $ 0,1044

Bemærk: Ovenstående forklaring svarer til en opadgående futures-kurve. På en nedadgående kurve byttes der om på gebyrer for køb og salg.

Hvordan påvirker det dig?

Gebyrerne gælder for alle dine valuta-, indeks- og råvarepositioner opretholdt fra dag til dag eller over weekenden. Dag-til-dag-gebyret for hver position bliver vist tydeligt ved åbning af en ny position.

Vi er klar over, at ikke alle vores handlere kan foretage manuel beregning af dag-til-dag-gebyrer for hver enkelt af deres positioner. Men da en af vores centrale værdier er gennemsigtighed, ønsker vi, at du kan forstå, hvordan vores gebyrer bliver beregnet. Vi håber, at du nu bedre forstår vores gebyrer, og gør dig klart, at det ikke drejer sig om et arbitrært tal tilføjet til dine positioner, men derimod et gebyr beregnet ved brug af standardsatser inden for branchen.

Din kapital er i fare. Dette er ikke investeringsråd. CFD-handel.