Krypto er det nye store blant investorer verden over, og sannsynligheten er stor for at du i hvert fall kjenner til noen av de største kryptoene på markedet. Før du starter med investeringer i kryptoverden, er det dog å anbefale at du setter deg bedre inn i historikken og teknologien. På den måten er det lettere å forstå hvorfor noen eksperter har spådd at kryptoen vil bli en stadig større del av vårt digitaliserte samfunn.

I denne artikkelen ser vi nærmere på det som er viktigst å merke seg om krypto og de største kryptovalutaene. Hvor kommer krypto fra, hva er Bitcoin, og hvordan fungerer krypto? Les videre om du vurderer å handle krypto eller vil lære mer.

Innhold

Historien til krypto

Er Bitcoin den første crypto-asset?

Når oppsto Bitcoin?

Globalisering av krypto

Hva er krypto?

Hvordan fungerer krypto?

Hva brukes krypto til?

Hva er krypto mining?

Hvorfor er krypto så populære?

Hvorfor er krypto verdifulle?

Er krypto sikre?

Krypto typer

Er krypto fremtiden?

Betaling med crypto-asset

Hvordan kjøpe og selge krypto?

Konklusjon

Historien til krypto

Mange er av den forståelse at kryptoens historie startet da Bitcoin kom på banen, men sannheten er at historien strekker seg over et tiår lenger tilbake i tid, til 1998. Da dataingeniør Wei Dai som viet mye tid til kryptografi og datavitenskap begynte å snuse på konseptet rundt digitale valutaer og enheter basert på kryptografiteknologi. Med det sagt, skulle det enda ta mange år før begrepet krypto ble noe allmennkjent, men ballen hadde begynt å rulle innad i det lille og begrensede miljøet.

Er Bitcoin den første crypto-asset?

Bitcoin er – og forblir – den største kryptoen på markedet, men mye skjedde i kryptoverden før Bitcoin ble en realitet. Det var nemlig en forgjenger med i bildet, Bit Gold utviklet av Nick Szabo, og selv om den aldri offentlig ble lansert, dannet den grunnlaget for Bitcoin og kryptoen vi kjenner i dag.

Når oppsto Bitcoin?

Sent i 2008 begynte ryktene om Bitcoin å florere, men ingen visste hvem som sto bak. Vedkommendes pseudonym var Satoshi Nakamoto, og enda, den dag i dag, er det uvisst hvem det faktisk er. Det som er sikkert er, at kryptoen ble den første suksessfulle desentraliserte digitale valutaen på markedet da den ble lansert. Ved desentralisert menes det at ingen offentlig myndighet eller tredje part er innblandet i transaksjonene. Kryptotransaksjoner styres av brukerne selv, takket være den unike blokkjedeteknologien som samtidig ble utviklet.

Til tross for stort engasjement innad i dataingeniør- og kryptografimiljøene, skulle det dog enda ta tid før Bitcoin og krypto fikk fotfeste blant folk flest og bedrifter tillot betaling med disse digitale valutaene. Men gradvis skjedde det.

Globalisering av krypto

I takt med at Bitcoin fikk økt oppmerksomhet, dukket flere kryptotyper opp. Mange forsvant nesten like fort som de oppsto, men noen kryptoer, slik som Ethereum, Binance Coin og XRP, greide å etablere seg og vokse. Det stadige større utvalget av krypto gjorde allmennheten engasjert, og å investere i krypto var ikke lenger forbeholdt de spesielt interesserte. Spesielt fra høsten 2017 skjøt populariteten fart. Det ble flere handelsplattformer, kursene økte, og flere bedrifter verden over begynte å akseptere betalinger med krypto. Realiteten var et faktum – krypto var kommet for å bli.

Hva er krypto?

Det er viktig å kjenne til kryptoens historie for å forstå hvordan den fungerer, men desto viktigere er det å vite hva krypto egentlig er. En krypto er helt enkelt en digital enhet som benytter seg av kryptografiteknologi.

På mange måter fungerer krypto som tradisjonelle valutaer, men forskjellene viser seg på flere vis. Der offentlige myndigheter har en finger med i spillet hva gjelder tradisjonelle valutaer, har de ingen styring over krypto. Normalt foreligger det et forhåndsbestemt antall enheter av en krypto, og generering av ny krypto skjer basert på forhåndsbestemte innstillinger. Verdt å nevne er også det faktum at krypto er digitale enheter – altså finnes de ikke i fysisk form. De kjøpes og selges digitalt, de lagres digitalt og bruker du dem, må de også brukes digitalt.

Hvordan fungerer krypto?

Når vi snakker om krypto, snakker vi også om Distributed Ledger-teknologi, eller blokkjede-teknologi. Så hva er blockchain? Blokkjedeteknologien består av blokker, og hver blokk inneholder informasjon om transaksjoner. Informasjonen er tilgjengelig for alle, og det er brukerne selv, såkalte «miners» som verifiserer og behandler transaksjonene, heller enn tredjeparter. For at teknologien skal fungere, betaler alle brukere en minimal avgift ved overføringer, og transaksjonene behandles innen kort tid.

Hva brukes krypto til?

Krypto har gått fra å være noe de spesielt interesserte benyttet seg av til å bli et relativt normalt begrep på verdensbasis. I dag kan krypto brukes til det meste, men noen trender har åpenbart seg.

 • Overføring av penger
 • Kjøp av varer og tjenester
 • Investering

En av grunnene skyldes muligheten du har til å overføre store beløp uten en tredjepart som overvåker eller stiller spørsmål ved transaksjonen din. Dessuten behandles transaksjonene raskt, og avgiftene du må betale er betydelig mindre enn den du måtte betalt ved en tradisjonell overføring av store beløp.

I dag er det dessuten mulig å betale for en rekke varer og tjenester ved bruk av krypto. Spesielt nye selskaper tillater bruk av krypto – i hvert fall de mest populære variantene – når de lanserer selskapene sine, og også flere store, verdenskjente selskaper har åpnet opp for betaling via diverse typer krypto.

Mange har også sett sitt snitt til å investere i krypto. Noen investerer som et slags sikkerhetsnett dersom den tradisjonelle valutaen de benytter seg av skal oppleve nedgangstider, mens andre har et mål om å på sikt få avkastning på kryptoinvesteringene sine.

Hva er krypto mining?

Vi var så vidt inne på begrepet «miners» tidligere i artikkelen. Når vi snakker om krypto og spesielt om blokkjedeteknologi, har «miners» og «mining krypto» en vesentlig rolle. Helt enkelt beskriver ordet mining den belønningen som foreligger når en transaksjon i blokkjeden behandles. Alle transaksjoner som inkluderes i en blokk krypteres, og noen må verifisere dem før nye blokker kan legges til.

What is cryptocurrency mining?

Her kommer miners inn i bildet. De bruker dataferdighetene sine til å verifisere informasjonen, og personen som først klarer det, belønnes med den avgiften den som overførte transaksjonen opprinnelig betalte. Slik går blokkjeden rundt, og denne måten å jobbe på – å sikre blokkjeden og informasjonen i blokkene – går under navnet Proof of Work eller POW.

Hvorfor er krypto så populært?

Det er mange grunner til at krypto har blitt populært, og verdt å trekke frem er alle fordelene de har sammenlignet med andre verdier som tradisjonelle valutaer og gull. Der tradisjonelle valutaer kan oppleve inflasjon og påvirkning fra myndighetene, har krypto forhåndsbestemte retningslinjer å forholde seg til hva gjelder antall tilgjengelige enheter eller årsaker til at flere enheter skal lagres.

Dessuten er krypto digitale enheter. Det gjør det lettere å overføre, bruke eller lagre eiendelene dine. Har du verdier i gull, krever disse fysisk lagringsplass, og du må selv stå til ansvar for sikkerheten. Det slipper du når det gjelder krypto.

Dette er dog bare noen av fordelene ved bruk av krypto. Nedenfor finner du en rekke punkter der krypto scorer bedre enn både tradisjonell valuta og gull. Med andre ord er det liten tvil om at krypto har potensiale og for alvor utfordrer andre former for verdier.

 • Flyttbarhet – hvor raskt en enhet kan flyttes
 • Delelighet – hvordan en enhet kan deles i mindre deler
 • Styring – hvorvidt en myndighet kan styre bruken
 • Utbredelse – hvor utbredt enheten er i samfunnet
 • Sikkerhet – hvor sikker enheten er i bruk
 • Støtte – hvem støtter enhetens legitimitet

Hvorfor er krypto verdifulle?

Frem til kryptoen kom, har alle former for verdier vært styrt av en form for myndighet. Derfor har noen problemer med å se verdien i krypto. Heldigvis er det svært enkelt å forklare hvorfor krypto er verdifull, på lik linje med andre verdier, og alt henger sammen med den felles forståelsen og den felles aksepten av enheten.

En valuta er helt enkelt en verdi både kjøper og selger er enige om å veksle seg imellom, og i dag finnes det så mange tilhengere av krypto at den kan regnes som en egen valuta.

Er krypto sikre?

For å forstå hvor sikre kryptoenheter er, må vi se både på investeringer og lagring av krypto.

Investeringer

Når det gjelder investeringer, foreligger det alltid en risiko. Slik er det også med krypto. Krypto er blant de mest volatile markedene som finnes, og derav er det muligheter for å sitte igjen med stor avkastning på investeringene dine. Det er imidlertid også mulig med større tap enn først anslått grunnet de store svingningene, og derfor bør du ha realistiske mål når du investerer.

Lagring

Fordi krypto er en digital enhet, lagres de også digitalt i digitale lommebøker, slik som eToroWallet. Krypteringsteknologien i disse lommebøkene er svært komplekse, og teknologien er i konstant utvikling for å sikre å ligge minst ett steg foran nettsvindlere og måten de opererer på.

Krypto typer

Så hvor mange kryptoer er det egentlig? Sannheten er at det finnes tusenvis av kryptoer, men et fåtall av dem har fått oppmerksomhet på verdensbasis. Krypto kan hovedsakelig deles inn i tre viktige underkategorier: fiat-penger, stablecoin og Utility Tokens.

Types of cryptocurrency

Fiat-penger

Fiat-penger har ingen verdi i seg selv, men baserer seg heller på at alle som bruker dem vil si deres egentlige verdi, og derav gjøre dem til en verdifull valuta. I Norge bruker vi begrepet kryptovaluta om denne typen kryptoenheter, og målet med denne typen krypto er å gjøre kjøp og salg enklere for deg, tilby en desentralisert betalingsmetode og en mer praktisk og ikke minst rimeligere metode enn de tradisjonelle valutaene.

 • Bitcoin – den første suksessfulle kryptoen
 • Bitcoin Cash – stammer fra Bitcoin, men har fått noen egne teknologiske funksjoner
 • Litecoin – stammer også bra Bitcoin, men tilbyr raskere og rimeligere overføringer
 • Monero – gir ekstra anonymitet under overføringer

Stablecoin

Der fiat-penger ikke har noen verdi utover den verdien de skaper selv, er stablecoin bundet opp mot prisen til andre verdier. Dette gjøres for å redusere volatiliteten, som gjerne er stor hva gjelder andre typer krypto.

 • Tether – verdi bundet opp mot prisen på USD (amerikanske dollar)

Utility Tokens

Utility Tokens brukes ikke på samme måte som andre typer kryptoer. De brukes gjerne til å drive funksjoner og virksomheter med blokkjedeteknologi. Det foreligger dog en etterspørsel etter dem, pg dermed har de tilegnet seg verdi.

 • Ether – betaler for datakraft i Ethereum-blokkjeden
 •  XRP – muliggjør overføringen av digitale andeler i Ripple-blokkjeden

Er krypto fremtiden?

Hvordan kryptoen vil gjøre det i fremtiden er vanskelig å spå. Der tradisjonelle valutaer påvirkes av flere hold, er det hovedsakelig tilbudet og etterspørselen som avgjør hvordan kryptoen vil utvikle seg. Mye kan påvirke etterspørselen – både geopolitiske situasjoner, innblanding fra myndigheter eller hva store selskap beslutter. Vil de involvere seg i krypto eller ikke, og hvordan påvirker det forbrukerne?

Allikevel er et viktig argument blant dem som tror på krypto at vi lever i en teknologisk verden som stadig utvikler seg og digitaliseres. Med kryptoens fordeler tatt i betraktning, både hva gjelder sikkerhet, teknologi og effektivitet, er det naturlig å anta at kryptoen vil fortsette å ha sin rolle – og kanskje få en større rolle – så lenge denne trenden fortsetter i samme spor.

Hovedutfordringen i dag ligger i den komplekse teknologien knyttet til krypto. Selv om de fleste av oss kan investere, krever det datakunnskaper utover det normale å faktisk forstå blokkjedeteknologien fullt ut og å kunne bidra i den. Med det sagt jobbes det stadig med å forenkle prosessene for å gjøre konseptet mer brukervennlig. Greier utviklerne det, er det ingen som vet hvor langt kryptoen kan nå.

Betaling med krypto

I dag er det nokså vanlig å kunne benytte seg av betaling med krypto både ved kjøp av varer og tjenester på nett. Det virker dessuten som trenden er i full fart fremover, noe som betyr at vi i tiden som kommer kan forvente at flere typer kjøp kan gjennomføres med de største kryptoene på markedet. På det internasjonale markedet kan det meste kjøpes – alt fra pizza til gavekort og reiser.

I Norge har dog trenden lagt litt vente på seg, men det er realistisk å anta at vi raskt følger i fotsporene til de større landene og at flere produkter og tjenester også kan kjøpes med krypto her til lands i årene som kommer. For å få til det kreves to ting: etterspørselen etter krypto i Norge må fortsette å øke, og bedriftene må greie å ta i bruk teknologien.

Hvordan kjøpe og selge krypto?

Når du vil kjøpe krypto, kan du gå frem på to måter. Du kan gjennomføre handler privat, gjennom såkalte peer-to-peer-markeder, eller du kan benytte deg av en handelsplattform slik som eToro.

Å handle på eToro er enkelt, og ønsker du å bruke en wallet til krypto, kan du ta i bruk eToro Wallet for enkel oppbevaring av enhetene dine.

Slik går du frem for å gjennomføre en handel:

Sign up for an eToro account. Opprett en konto og verifiser den

Verify your email address.Fullfør investorprofilen din

Complete your investor profile.Sett inn penger og gjennomfør en handel

Deposit Fiat currency and make a trade. Overfør kryptoen til eToro Wallet

Konklusjon

Populariteten rundt krypto har raskt skutt fart de siste årene, og det er naturlig å anta at trenden vil fortsette i samme spor. Som ny investor er det viktig med kunnskap før du gjennomfører din første handel, både hva gjelder teknologien bak, historikken og så vel fremtidsutsiktene. Vi håper du har fått svar på eventuelle spørsmål du har sittet med om krypto i artikkelen vår, og vil du lære mer om krypto og investering generelt, kan du registrere deg på eToro og dra nytte av oppdatert informasjon og verktøy som CopyTraderTM for å gjøre investeringene dine enklere.

Registrer deg på eToro for mer informasjon om krypto, trender og investering.


Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og må ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling, et tilbud om, eller anmodning om å kjøpe eller selge noen finansielle instrumenter.

Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til spesifikke investeringsmål eller økonomisk situasjon, og er ikke utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene for å fremme uavhengig studie. Henvisninger til tidligere resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et sammensatt investeringsprodukt er ikke, og bør ikke, tas som en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

eToro gir ingen representasjon og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne veiledningen. Forsikre deg om at du forstår risikoen ved handel før du plasserer kapital. Aldri risiker mer penger enn du er villig til å tape.