Giring og margin

Hva er giring?

Meglere ønsker å gi tradere muligheten til å bruke mer penger enn de har når de handler på nett, slik at de kan øke fortjenesten. Megleren vil da låne traderen penger i henhold til en fast ratio (mellom 1:2 og 1:400). Det er viktig å huske på at også tapene blir giret.

Hva er margin?

En margin er det relative beløpet som kreves for å gjennomføre en giret handel, medregnet kontospreader, giring og valutaomregning. Anta at du ønsker å investere $ 1 000 i Apple med en ratio på 1:10. Marginen vil være 10 %, som betyr at du må investere $ 100. Hvis den nåværende prisen for Apple-aksjen er $ 136, vil du motta 7,35 Apple-aksjer.

Hvordan virker giring?

Enkelt fortalt er giring et midlertidig lån som megleren gir til traderen med en fast ratio. Ved hjelp av giring kan du åpne en handel som er større enn beløpet du investerer i den. Giring angis i form av en multiplikator, som viser hvor mye større den åpne posisjonen er i forhold til det investerte beløpet (det faktiske beløpet du investerer i handelen). I tradingmiljøet omtales giring som et tveegget sverd, siden det forsterker både fortjeneste og tap.

På eToro tilbyr vi giring mellom 1:2 og 1:400, avhengig av hvilket aktivum det er. For noen aktiva kan du for eksempel åpne en handel på $ 10 000 ved å investere $ 25, med en giring på 1:400. Du kan også velge å handle uten giring.

Flere eksempler:

Investert beløp Giring Størrelse på handel
$ 50 1:400 $ 20 000
$ 200 1:50 $ 10 000
$ 400 1:50 $ 20 000

 

  • På eToro har hvert instrument et eget minimum og maksimum for tillatt giring, så pass på at du velger et giringsnivå som passer for deg.