Hva er tematisk investering? Ordbok og introduksjon

Hva er tematisk investering?

Tematisk investering er et begrep som refererer til en investeringstilnærming der investorene forsøker å identifisere temaer og trender basert på spådommer om fremtidige resultater, i stedet for å ta investeringsbeslutninger basert på tidligere resultater i utvalgte markeder eller aktiva. Et eksempel på tematisk investering kan være teknologiske trender, der en investor kan forsøke å forutsi veksten av selvkjørende biler eller den globale nedgangen i bruken av nettbrett på en bestemt dato. Tematiske investeringer som er blitt veldig populære i nyere tid er delt inn i økonomi, politikk, teknologi, sosiale plattformer og landbruk. Populariteten til tematiske investeringer er mer enn fordoblet siden 2016, med over 400 tematiske ETF-er (Exchange Trade Funds).

Nedenfor er noen av de mer vanlige investeringsrelaterte tematiske begrepene:

Tematisk investering – ordbok

A-D

 • Aktivafordeling

En investeringsstrategi hvor investoren balanserer risikoen mot belønningsgrad, i henhold til investorens mål, investeringstidslinje og risikotoleranse.

 • Aldringsøkonomi

Representerer den økonomiske kraften til den demografiske aldersgruppen over 50 år, og den økonomiske aktiviteten, som nå er rundt 7 milliarder dollar, forventes å bli doblet til rundt 13,5 milliarder dollar innen 2030.

 • Alfa

En uregelmessig avkastning på en investors overvurderte eller undervurderte investering.

 • Asymmetrisk

Forholdet mellom dominerende naturressursleverandører og deres kunder.

 • Befolkningsvekst

Den forventede veksten i befolkningen som utøver press på globale matforsyninger, land og global oppvarming.

 • BNP

Bruttonasjonalproduktet er målepinnen til landets samlede økonomiske aktivitet, som kombinerer varer og tjenester, vanligvis beregnet årlig eller kvartalsvis.

 • BRIC-økonomier

Viser til den felles økonomien i Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Disse nasjonene ble gruppert av økonomer på grunn av deres potensielle økonomiske vekst og innflytelse.

 • CopyFunds

CopyFunds er et tematisk investeringsprodukt for porteføljeforvaltning, utviklet av eToro. Ved hjelp av eToros CopyFunds kan du kopiere andre brukere eller markeder. CopyFunds kombinerer investorens finansielle eiendeler på en diversifisert måte, i tråd med en forhåndsdefinert strategi for å minimere langsiktig risiko.

 

E-I

 • Egenverdi

Representerer den beregnede verdien av et selskap, en aksje eller en sikkerhet, med tanke på materielle og immaterielle faktorer. Det er ikke nødvendigvis det samme som markedsverdien.

 • Gjeldsreduksjon

Når en person eller et selskap reduserer gjeldsnivået ved å selge eiendeler dersom veksten ikke går etter planen.

 • Gorillas

Store selskaper eller selskaper som dominerer sine respektive felt, og kontrollerer prisen og tilgjengeligheten til sine produkter.

 • Hedging

Å beskytte en investering fra verdifall ved å mot-investere, i hovedsak ved å åpne en ekstra investering.

 • Hurtig endring

Det konstante fokuset på omfattende forandringer og forstyrrende innovasjon kan tilby en porteføljesikring i en verden med rask forandring og utfylle tradisjonelle, indeksbaserte strategier.

 • Indeksuavhengig

En investeringsstrategi som baserer investeringer på forventet avkastning, uavhengig av indeksvekt.

 • Jordbruksprodukter

Industriell produksjon og distribusjon av landbruksutstyr, maskiner, lagring osv.

 • Kostnadsgjennomsnitt

En investeringsstrategi der investoren plasserer et fast beløp i en gitt investering, med jevne mellomrom (f.eks. månedlig). Investoren kjøper flere aksjer når prisen faller, og færre når prisen stiger.

 • Lav korrelasjon

Tematisk investering kan gi en lav korrelasjon av relativ avkastning til tradisjonelle vekststrategier og negativ korrelasjon av relativ avkastning til tradisjonelle verdistrategier, noe som medfører diversifisering.

 • Lavtematiske produkter

Teknologier, tjenester og løsninger som er uvesentlige for globale inntekter og/eller vekst, men er blant annet en faktor for forretningsmodell, strategi og forskning og utvikling (FoU) i et selskap.

M-T

 • Makroøkonomi

En underkategori innen økonomi, studie av økonomiens generelle bevegelser og adferd, som omfatter endringene i alle aspekter av økonomien, inkludert sysselsetting, inflasjon, vekstrate osv.

 • Megatrender

Globale, økonomiske krefter (som økningen av e-handel eller sosiale skift (millennials)), påvirker bedrifter og økonomier, samfunn, kulturer og liv.

 • MSCI World Index

En sentral, global indeks som dekker tusenvis av aksjer og varer i ulike kategorier. Brukes av fondsforvaltere over hele verden som målepinne for porteføljeresultater.

 • Porteføljebygging

Valg av temaer, segmenter eller områder basert på markedstrender.

 • Sammenstilte muligheter

Alle tenkelige forventede avkastninger, samt standardavvik som følge av bygging av porteføljer.

 • Sharpe-ratio

Det er et mål for den risikojusterte avkastningen for et tema. Du kan analysere risikoavkastningsegenskapene til hvert tema ved Sharpe-ratio. Det forklarer om avkastningen et tema har oppnådd skyldes for høy risiko eller smarte investeringsbeslutninger. På vår plattform har vi gitt en rangering fra 1 til 3, hvor 3 er den høyeste risikoplasseringen.

 • Superkredittsyklus

Den kontinuerlige, finansielle kredittsyklusen som endte i den globale finanskrisen i 2007.

 • Top-down/Bottom-up Investing

Top-down-investeringer analyserer først økonomiske og globale trender, deretter utviklingen som påvirker bestemte næringer, og til slutt hvilke selskaper som forventes å overprestere i disse bransjene. Investeringsbeslutninger fattes på dette grunnlaget. Bottom-up-investeringer fokuserer primært på å finne selskaper å investere i, med liten vekt på økonomiske trender.

U-Z

 • Urbanisering

Skiftet av befolkning fra bysentre eller landlige områder til forstedene.

 • Vekstmarkeder

Land som har potensial og infrastruktur som fullt utviklede markeder, men ennå ikke har den samme økonomiske utviklingen. De kan være volatile.

 • Wrap-konto

En metode for å konsolidere en investors portefølje mot et gebyr. Avgiften dekker alle administrasjonskostnader og provisjoner for kontoen og anses som mindre kostbart enn meglerkontoavgift.

Sammendrag

Ettersom tematiske investeringer blir stadig mer populære blant investorer, er etterspørselen etter pålitelige og mangfoldige investeringsmuligheter mer etterspurt enn noensinne. Med eToros Top Trader CopyFunds og Market CopyFunds kan langsiktige lavrisiko-investorer styre langsiktige tematiske investeringsporteføljer med ulike temaer og aktivaallokering tilpasset hver investors foretrukne investeringsstrategi.

170 Visninger