De prijzen voor natuurlijk gas schieten omhoog terwijl beleggers toekijken

Recordprijzen voor natuurlijk gas in Europa bieden mogelijkheden aan beleggers

Natuurlijk gas is een fundamentele grondstof in onze wereld. Het wordt gebruikt om warmte te leveren voor koken en verwarming, om energiecentrales to voorzien van brandstof om elektriciteit te leveren aan woningen en bedrijven naast het leveren van elektriciteit voor zaken die variëren van smartphones tot verkeerslichten.  Het levert brandstof voor industriële processen en is het centrale ingrediënt voor plastic, verf en mest om er een paar te noemen.

Het wijdverbreide gebruik van natuurlijk gas in ons dagelijks leven is waarom de recente prijsstijgingen van deze grondstof zo zorgwekkend zijn. In begin oktober bereikten de natuurlijke gasprijzen in Europa een nieuwe recordhoogte van $1.200 per 1.000 m3, equivalent van meer dan $100 per MWh. Op de Europse virtuele handelssite TTF bereikten de prijzen $116 per MWh, een vijfvoudige toename sinds het begin van het jaar. In 2020 was de EU afhankelijk van Rusland voor 43,4% van de natuurlijke gaslevering, wat zorgen gewekt heeft onder EU-functionarissen over de noodzaak de energielevering te diversificeren en de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. 

De toename in prijs heeft ook handelshuizen en andere beleggers geraakt die naar verluid meer dan $30 miljard aan short-posities op Europese markten hebben opgebouwd. 

Factoren die bijdragen aan de prijsstijging

 Factoren die bijdragen aan de prijsstijging zijn: opgebouwde vraag naar natuurlijk gas na de coronapandemie. Toegenomen levringen naar wereldwijde markten hebben geleid tot een afname in leveringen van gas aan Noordwest-Europa. Daarnaast hebben de lage temperaturen in Europa aan het eind van afgelopen winter geleid tot een toegenomen vraag naar gas op een tijd waarop de meeste leveranciers normaal hun voorraden bijvullen.

De toename in natuurlijke gasprijzen zorgt dat nutsbedrijvenelders gaan kijkennaar brandstoffen, zoals olie, en nu zelfs kolen, wat de afgelopen jaren weggehoond als de vuilste brandstof. Echter, mocht Europa naar kolen willen overstappen, dan zou dat daar een prijsstijging veroorzaken, en op dit gebied is Rusland niet in staat om aan alle vraag in Europa te voldoen.

Een perfecte storm voor het VK

In Groot-Britannië heeft het brandstoftekort ertoe geleid dat premier Boris Johnson het leger heeft moeten inschaken om de crisis te verlichten. Maar de brandstofcrisis is bijna een perfecte storm van factoren die allemaal tegelijk samenkomen. Om de CO2-uitstoot te beperken heeft Groot-Britannië recent toegestaan dat bedrijven hun gasopslagfaciliteiten mochten sluiten: kolencentrales zijn gesloten naast verouderde kerncentrales. Minder wind in begin september betekende minder elektriciteit van windturbines. Daarnaast is de levering van elektriciteit van Frankrijk aan Groot-Britannië verhinderd door een brand in een nationale gridfaciliteit. Zoalseen electriciteitsconsultant het zei: “Zes of zeven dingen zijn tegelijkertijd misgelopen.” 

Hoewel de Verenigde Staten een grote natuurlijke gasvoorraadheeft, zal ook daar een prijsstijging plaatsvinden, maar niet op dezelfde niveaus als in Europa en Azië, waar in sommige gevallen tot wel vijf keer meer betaald wordt als in de Verenigde Staten.

Beleggers willen van citroenen limonade maken

Consumenten in de hele wereld krijgen de op de ene of andere manier de rekening gepresenteerd voor deze prijsstijging. Elektriciteitsprijzen, verwarmingsapparaten, of bij het tankstation, het lijkt erop dat consumenten significant meer geld kwijt zijn dan in recente jaren. Hoewel dit ongetwijfeld velen hard zal raken, biedt de prijsstijging ook mogelijkheden.  

Bijvoorbeeld, stijgende natuurlijke gasprijzen zullen naar verwachting zorgen voor een stijging van de winst van Exxon Mobil in het derde kwartaal met ongeveer $700 miljoen, volgens het winstverwachtingenrapport. Exxon is slechts een van de vele bedrijven die in de supply chain van natuurlijk gas zitten. Veel van deze bedrijven bieden beleggingsmogelijkheden voor diegenen die willen profiteren van de prijsstijging. Natuurlijke gascontracten zijn omhooggeschoten naar ongekende hoogten sinds 2008. De prijzen hebben recent de $6-grens doorbroken, wat voor het lopende boekjaar een stijging van meer dan 100% betekent, en sinds april 2021 ongeveer 130%. 

Noorwegen, dat ongeveer 20% van het natuurlijke gas van de EU levert, heeft belooft om de export van natuurlijkgas naar heel Europa in oktober te vergroten. Ander gas kan ook de Europese markten bereken, hoewel de strenge winters in Europa extra druk zal geven op de al lage voorraden. Beleggers zullen deze ontwikkelingen ongetwijfeld volgen en proberen daar een slaatje uit te slaan door te kijken naar bedrijven die het meest gebaat zijn door de prijsstijging.

 

Voorspellingen bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze communicatie is alleen bedoeld ter informatie en voor educatieve doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of als een aanbod of verzoek om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelen of financiële situatie van een bepaalde ontvanger, en is niet opgesteld conform de juridische en reglementaire vereisten voor het promoten van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar eerdere of toekomstige prestaties van een financieel instrument, index of beleggingsproduct vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.

Deze communicatie is alleen bedoeld ter informatie en voor educatieve doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of als een aanbod of verzoek om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Het is voorbereid zonder uw doelen, financiële situatie of behoeften in acht te nemen. Verwijzingen naar eerdere of toekomstige prestaties vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.