Niveaus Popular Investor: Gids voor upgrades en betalingen

Veel van onze Popular Investors (PI’s) vragen vaak hoe upgrades in het programma werken. Daarom hebben we een beknopte gids samengesteld die het proces hopelijk zal vereenvoudigen en u zal helpen om beter te begrijpen hoe u in rang kunt stijgen.

In rang stijgen

Het Popular Investor-programma heeft vier rangen (of niveaus): Cadet, Champion, Elite en Elite Pro. Elke rang heeft zijn eigen vereisten en beloningen. Wanneer een Popular Investor voldoet aan de criteria om naar het volgende niveau te gaan, dan zal hij of zij automatisch geüpgraded worden. 

Let op dat Popular Investors altijd moeten voldoen aan de vastgestelde vereisten van elk niveau. Popular Investors die niet aan de vereisten voldoen, zullen in niveau dalen. Om weer geüpgraded te worden naar het vorige niveau, moet u voldoen aan alle criteria, inclusief de minimale tijd in het huidige niveau.

Upgrades worden voor de 10e van elke maand uitgevoerd, ongeveer op hetzelfde moment wanneer Popular Investors betalingen ontvangen. Als u een Popular Investor bent, dan kunt u er gerust op zijn dat u de betalingen en upgrades ontvangt die u verdient. Het is dus niet nodig om een upgrade of betaling aan te vragen.

Om een upgrade en betaling te ontvangen voor alle niveaus, moet u:

Let op dat alle betalingen en upgrades gebaseerd zijn op de gemiddelde maandelijkse AOB (activa onder beheer) en het gemiddeld maandelijks eigen vermogen. Dit betekent dat uw dagelijkse AOB en eigen vermogen elke dag van de kalendermaand bij sluiting opgeteld worden en vervolgens de laatste dag van de maand een gemiddelde berekend wordt.

Daarnaast heeft elk niveau zijn eigen onderscheidende vereisten (ook voor personen die in niveau gedaald zijn):

Champion

 • Gemiddelde maandelijkse AOB van $ 50K+
 • Gemiddeld maandelijks eigen vermogen van $ 5K+
 • 2 maanden in het Cadet-niveau
 • Minimaal 10 kopieerders

Elite

 • Gemiddelde maandelijkse AOB van $ 500K+
 • Gemiddeld maandelijks eigen vermogen van $ 25K+
 • 4 maanden in het Champion-niveau
 • Elite-strategieverklaring (zal door het Popular Investor-team gestuurd worden na de upgrade)
 • Kwalificatie in beleggingsbeheer

Elite Pro

Maandelijkse betalingen werken als volgt:

Champion

 • $ 400 (vast) of $ 800 (vast)

Elite

 • 1,5% (jaarlijks) of 2% (jaarlijks)

Elite Pro

 • 2% (jaarlijks) of 2,5% (jaarlijks)

Betalingen aan Popular Investors worden bepaald op basis van de groei van hun gemiddelde AOB van maand op maand. Personen met een groei van meer dan 1% krijgen de hogere uitbetaling voor hun respectievelijke niveau.

Elite Popular Investor Lisa Williams heeft bijvoorbeeld een gemiddelde AOB van $ 650K in september 2021 en een gemiddelde AOB van $ 700K in oktober 2021, wat betekent dat haar AOB-groei van maand op maand 7,7% is. Haar betaling in oktober 2021 zal $ 1167 zijn op basis van de volgende berekening ($ 700.000 x 2%)/12 maanden.

We hopen dat het bovenstaande de verschillende criteria die nodig zijn voor elk niveau en de vereiste kwalificaties verduidelijkt. Als u voldoet aan alle vereisten en nog steeds niet geüpgraded bent, neem dan contact op met uw accountmanager of de klantenservice.

396 Weergaven