Wij introduceren: gelijke nachtpremies in alle categorieën

Let op, wijzigingen aan de kosten zijn altijd van toepassing op openstaande posities. Kosten kunnen op elk moment worden bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en afhankelijk van de marktomstandigheden. We raden u aan om de kostenpagina van eToro regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de huidige kosten.

Bij eToro proberen we uw beleggingservaring continu te verbeteren door u een beleggingsplatform te bieden dat transparant is en tegelijkertijd te zorgen voor een gebruiksvriendelijke interface. Een manier hiervoor is de nachtpremies en weekendtarieven gelijk te stellen voor verschillende activa met één enkele formule voor elke activaklasse. Op deze manier kunt u eenvoudig precies bepalen welke kosten u betaalt en heeft u duidelijk inzicht in uw financiën op het platform.

Terwijl handelaren bij het kopen en verkopen van aandelen, ETF’s en cryptovaluta’s op eToro de onderliggende activa bezitten (bij koopposities zonder hefboom), zijn er rollover-kosten verbonden aan andere activa en posities met hefboom of verkoopposities op aandelen en ETF’s die worden verhandeld als CFD’s.

Let op, de nieuwe premies gelden per 8 juli 2018.

Wat doet eToro?

We maken alle kosten gelijk in verschillende activaklassen met behulp van één enkele formule voor specifieke groepen. Zo kunnen beleggers nu één enkele formule gebruiken voor een veel grotere groep instrumenten, in plaats van te zoeken naar de berekening van de kosten voor elk activum.
Tip: wanneer u een CFD-transactie opent, worden de nachtpremies en kosten weergegeven onderin het pop-upvenster ‘Open transactie’.

Overnight Fee

Hoe worden de kosten berekend?

De formule is voor elke activaklasse anders. De kosten worden berekend op basis van de marktomstandigheden en kunnen dagelijks aan wijzigingen onderhevig zijn. Het tarief is van toepassing tot de volgende berekening. Het tarief is van toepassing tot de volgende berekening. Dit zijn de nieuwe formules:

Indices
Voor koopposities (long): (eenheden * prijs) * (3% + LIBOR)/365
Voor verkoopposities (short): (eenheden * prijs) * (3% – LIBOR)/365

Voor koopposities wordt het gekochte aantal eenheden vermenigvuldigd met de prijs per eenheid. Dat wordt dan vermenigvuldigd met de marge van eToro plus de maandelijkse LIBOR (een internationale rente die banken gebruiken voor leningen) op het moment van de berekening. Het resultaat wordt gedeeld door 365 om de dagkosten te berekenen. Voor verkoopposities (short) wordt de LIBOR afgetrokken van de eToro-marge.

Voorbeeld: Annie koopt 1 eenheid SPX500 (prijs $ 2500) en de huidige LIBOR bedraagt 1,9597%.
De vergelijking is: (1 * $ 2500) * (3% + 1,9597%)/365 = $ 0,3397

Daarom bedraagt de nachtpremie voor die positie $ 0,3397.

Metalen en valuta’s met spot-prijs
Voor koopposities (long): (eenheden * prijs) * (MU/365) + eenheden * Tom-Next-tarief)
Voor verkoopposities (short): (eenheden * prijs) * (MU/365) – (eenheden * Tom-Next-tarief)

Voor koopposities (long) wordt het aantal eenheden vermenigvuldigd met de prijs per eenheid en vervolgens vermenigvuldigd met de dagelijkse vergelijking van de jaarlijkse eToro-marge (mark-up, MU), die 1,5% bedraagt voor spotmetalen en 1% voor valuta’s. Het aantal eenheden wordt dan vermenigvuldigd met het Tom-Next-tarief, een standaard kortetermijntarief voor de handel in metalen en valuta’s met spot-prijzen. Voor verkoopposities (short) wordt het deel van de vergelijking ‘aantal eenheden vermenigvuldigd met Tom-Next-tarief’ van de vergoeding afgetrokken.

Voorbeeld: Bob koopt 1 eenheid goud (prijs $ 1300 en de huidige Tom-Next is $ 0,07.
De vergelijking is dan: (1 * $ 1300)*(1,5%)/365 + (1 * $ 0,07) = $ 0,1234

Dit resulteert in een nachtpremie van $ 0,1234 voor die positie.

Energie met spot-prijs

eToro biedt Spot CFD-prijzen voor olie (OIL) en aardgas (NATGAS) zodat u posities kunt openen die niet onderhevig zijn aan een contract dat afloopt.

De prijs van de Spot CFD wordt afgeleid van de twee aankomende futures-contracten op de onderliggende grondstof. Het future-contract dat het eerste afloopt, heet de Front. Het future-contract dat daarna afloopt, heet de Next. Zodra het lopende contract afloopt, is de prijs die wij bieden gelijk aan die van het Front-maandcontract. Wanneer het Front-maandcontract afloopt, wordt het Next-maandcontract het Front-maandcontract.

Tussen de twee momenten waarop de contracten aflopen, beweegt de prijs zich geleidelijk langs een curve van de Front-prijs naar de Next-prijs, ongeacht marktkrachten. Om de winst die of het verlies dat ontstaat uit deze beweging te compenseren, omvat de nachtpremie die eToro in rekening brengt op olie (OIL) en aardgas (NATGAS) een aanpassing die de beweging langs de curve gedurende een dag crediteert of debiteert.

Voor koopposities (long): -{[(marge % * prijs)/365] + [1/AantDagen * (volgend – huidig)]} * eenheden

Voor verkoopposities (short): -{[(marge % * prijs)/ 365] – [1/AantDagen * (volgend – huidig)]} * eenheden

Een jaarlijks margepercentage wordt toegevoegd aan de huidige prijs van het instrument (zoals olie) en dan gedeeld door 365 om zo een dagtarief te berekenen. Voor koopposities tellen we daar het resultaat van een som bij op, waarbij 1 wordt gedeeld door het aantal dagen tussen de vervaldata van het huidige en het volgende contract voor het relevante instrument voor spot-prijzen van energie, vermenigvuldigd met het verschil tussen de prijs van beide contracten. Het resultaat daarvan wordt dan vermenigvuldigd met het aantal eenheden in de positie om de nachtpremie te berekenen. Alle negatieve getallen verwijzen naar een toeslag; alle positieve getallen hebben betrekking op een tegoed.

Catherine koopt één eenheid olie. De huidige prijs is $ 65 en de huidige marge is 2,5%. Het huidige contract verloopt over 22 dagen en de prijs van olie in dit contract is $ 64. Het volgende contract verloopt over 52 dagen en de prijs van olie in dit contract is $ 67.

De berekening is dan: -{[(0,025 * 65)/365] + [1/30 * (67-64)]} * 1

De nachtpremie voor de positie is dan -$ 0,1044

Let op: de bovenstaande uitleg komt overeen met een opwaarts aflopende termijncurve. Bij een neerwaarts hellende curve zijn de kosten voor kopen en verkopen omgekeerd.

Hoe beïnvloedt dit u?

De kosten zijn van toepassing op al uw posities in valuta’s, indices en grondstoffen die u ‘s nachts of in het weekend bezit. De nachtpremie voor elke positie wordt duidelijk weergegeven bij het openen van een nieuwe positie.

We begrijpen dat niet al onze beleggers de nachtpremie handmatig uitrekenen voor elk van hun posities. Maar omdat transparantie een van onze kernwaarden is, willen we u laten zien hoe onze kosten worden berekend. We hopen dat u nu beter begrijpt hoe onze kosten worden berekend en weet dat er geen willekeurige getallen worden toegevoegd aan uw posities, maar kosten die worden berekend conform de industriestandaarden.

Uw vermogen loopt risico. Dit is geen beleggingsadvies. Handelen in CFD.