Poznajcie uczestnika programu Popular Investor @techiemetal, który inwestuje, korzystając z pomocy przyjaciół.

Podobnie jak w śpiewanej przez Joe Cockera piosence „With a Little Help From My Friends”, Zack Winter z Nowej Zelandii, znany też jako @techiemetal, inwestuje i kształtuje swój portfel dzięki pomocy swoich przyjaciół z eToro.

Gdy szukam uczestnika programu Popular Investor (PI), w którego chciałbym zainwestować, zazwyczaj wybieram osoby inwestujące w określony, dobrze im znany instrument lub segment — jednak z tym użytkownikiem jest zupełnie inaczej. Prawie 20% jego portfela stanowią kopiowani przez niego inni uczestnicy programu Popular Investor, tacy jak goldoilstocks, jaynemesis, tradingrelax czy mefeee.

Przyglądając się bliżej jego portfelowi, można zauważyć, że jest on bardzo zróżnicowany, co pozytywnie wpływa na jego zrównoważenie:

Kopiowani przez niego inwestorzy wykorzystują instrumenty takie jak platyna, złoto czy bitcoin, jak również fundusze ETF oparte na EFA, co daje im ekspozycję na rynki w Europie, Australii i Azji. W ten sposób wykorzystuje on potencjał kryjący się w tych sektorach i krajach:

Analizując jego ekspozycję na rynek w czasie, można zauważyć, że większość jego środków pozostaje zainwestowana, co sprawia, że użytkownicy kopiujący go w modelu CopyTrading mogą liczyć na realne zyski:

Zack jest wspaniałym dowodem pozytywnego oddziaływania strony Editor’s Choice: nasi użytkownicy po prostu go lubią. Na początku maja miał zaledwie 5 kopiujących, a obecnie zdobył ich ponad 100.

Czytając jego biogram, również można się o nim sporo dowiedzieć:

„Inwestuję 10% w metale, 10% w akcje spółek technologicznych i 20% w kryptowaluty, takie jak bitcoin, a także w kilka indeksów na poziomie 10% oraz w kilka funduszy ETF — też 10%. Zawsze samodzielnie ustalam limity zleceń stop loss i take profit. Zachowuję pewną elastyczność w stosowaniu wag, a przy nadarzających się okazjach zajmuję pozycje krótkie. Inwestuję również około 20% środków w ramach inwestowania społecznościowego, gdzie użytkownicy mają swoje kategorie, i dołączam do portfela tych z nieco inną / hedgingową mentalnością. Do zwykłego inwestowania przy transakcjach średnioterminowych wykorzystuję macierz decyzyjną opartą o kombinację wskaźników, które sprawdziły się w długim terminie — szczególnie w okresach zmienności. Wybieram również mniejsze pozycje dla krótkoterminowych zysków, gdy po prostu chcę wykorzystać wyprzedaże lub sprzedać aktywa wcześniej, opierając się na pozyskanych informacjach. Większość inwestycji staram się jednak trzymać przez kilka miesięcy, stosując niską dźwignię lub czekając, aż zyski osiągną zadowalający poziom. Jeśli chcesz osiągnąć dobre wyniki, kopiuj ten rachunek, inwestując przynajmniej 1500 USD”.

Jak wyglądają aspekty ryzyka i zysków oraz inne statystyki? Można to sprawdzić samodzielnie:

W porównaniu do indeksu S&P 500, wyniki Zacka są imponujące:

Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, jak użytkownicy eToro inwestują z pomocą swoich przyjaciół.

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzykuj tylko tyle kapitału, ile możesz stracić. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.

Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych. Niniejszy post nie stanowi porady inwestycyjnej.

Wszystkie dane i wykresy są aktualne na dzień 21 maja 2017 r. Aktualne informacje można znaleźć na profilu użytkownika @techiemetal.

81 Widoki