Den nye side for brugerstatistik er her: tydeligere, enklere og mere informativ!

OPDATERING 26/07/2015: Til og med i dag blev statistikker kun beregnet på basis af lukkede handler, hvilket vi fandt ikke udgjorde det fulde billede af investorernes resultater. Fra og med i dag vil alle statistikker omfatte åbne handelsoplysninger.

Det betyder, at f.eks. procentandelen af rentable handler og endda antallet af handler vil inkludere enhver handel, du i øjeblikket har åben.

Dette er et yderligere skridt på vejen til vores mål om at gøre statistikker nøjagtige og virkelig repræsentative for vores investorers handelsaktiviteter, således at du kan træffe kloge og velinformerede kopieringsbeslutninger.

*   *   *

Siden for brugerstatistik på eToro er sandsynligvis vigtigste side, du skal kigge på for at træffe en kopieringsbeslutning.

Med det i tankerne er vi glade for at kunne meddele, at den nyopdaterede side for brugerstatistik endelig er her!

Den nye side er fyldt med kun de vigtigste og mest relevante oplysninger, så det nu er nemmere at danne sig et overordnet billede af hver investors resultater og handelsstil.

Vær opmærksom på, at dette ikke kun handler om en designændring – vi har ændret formler, tilføjet nye elementer og forbedret eksisterende komponenter – med henblik på at hjælpe dig med at træffe mere informerede kopieringsbeslutninger.

Den nye side for brugerstatistik er opbygget på 5 kort:

  1. Resultat
  2. Risiko
  3. Kopierende
  4. Handel
  5. Yderligere oplysninger

Lad os uddybe de enkelte kort:

  1. Resultat

new stats performance

Vi valgte en helt anden tilgang her, hvor vi kiggede på hver enkelt bruger og mulig kopiering som en investeringsfond. Som sådan har vi tilpasset os industristandarden og viser nu månedlige og årlige afkast. Du kan se de månedlige afkast både i en tydelig tabel samt i det medfølgende søjlediagram.

Sammen med denne nye tilgang har vi ligeledes ændret måden, hvorpå vi beregner det månedlige resultat. Vi benytter ikke længere den ændrede Dietz-formel, som gav anledning til en række spørgsmål fra jer pga. dens kompleksitet. Vi har i stedet besluttet at benyttet denne enkle formel:

Hvor:

E1 – er egenkapitalen sidst på måneden

W – er det samlede beløb, der er fjernet fra kontoen inden for måneden*

E0 – er egenkapitalen først på måneden

D – er det samlede beløb, der er tilføjet kontoen inden for måneden*

*midler tilføjet og fjernet fra kontoen kan omfatte, men er ikke begrænset til: Indskud, hævninger, justeringer på grund af tekniske problemer eller rentebetalinger.

Forklaring: Denne formel gengiver ganske enkelt egenkapitalens nettoændring i løbet af en given måned.

Eksempel: Du har i januar en startkapital på $1200, du tabte $300 gennem handler og indbetalte yderligere $800. Senere på måneden opnåede du en gevinst på $1100 gennem handler, så at du i den sidste uge i januar havde en egenkapital på $2800. Du besluttede at udbetale $500 til at købe noget til dig selv, og derfor var din kontobeholdning sidst i januar $2300. Så hvad var dit afkast for januar?

E1 – $2300 er egenkapitalen sidst på måneden

W – 500 $ er det samlede beløb, der er fjernet fra kontoen inden for måneden

E0– $1200 er egenkapitalen først på måneden

D – 800 $ er det samlede beløb, der er tilføjet kontoen inden for måneden

Afkastet for januar var derfor: 40 %.

Det årlige resultat beregnes traditionelt som at gange de månedlige afkast i løbet af året.

Hvis afkastene i løbet af 12 måneder er r1,r2,r3….r12, så er det årlige afkast:

(1+r1)(1+r2)…(1+r12) -1

Så hvis disse er de månedlige afkast:

yearly returns table

Det årlige afkast er:

(1+0,035)(1+0,01)(1+0,1)(1-0,15)(1-0,02)(1+0,07)(1+0,06)(1-0,05)(1+0,04)(1+0,12)(1-0,08)(1+0,03)-1=13,92 %

 

  1. Risiko

new stats risk

Som det gamle ordsprog siger, opnår man ikke nogen uden risiko, især på de finansielle markeder.

Afkastet vist i resultatkortet blev ikke opnået uden risiko, og det er vigtigt at kende og forstå de risici, som investoren sandsynligvis vil tage fremadrettet.

Vi introducerer Risikoscoren – risikoscoren, der er baseret på industristandardens risikovurderingsberegninger (VAR), viser risikoen, investoren tager på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder en meget lav risiko og 10 betyder ekstremt risikabelt (dvs. vil sandsynligvis sprænge kontoen, hvis der ikke tages restriktive foranstaltninger).

Risikokortet viser følgende elementer:

Nuværende risikoscore – er faktisk de seneste 7 dages gennemsnit af brugerens risikoscore. Vi benytter et gennemsnit her, da risikable handlere kan lukke alle deres positioner for at prøve at reducere deres risiko, men det er dog gennemsnittet, der fortæller den sande historie.

Månedlig gennemsnitlig risikoscore – dette søjlediagram viser den månedlige risikoscores gennemsnit i løbet af de seneste 12 måneder. Sammenlignet med ovenstående resultattabel viser den dig billedet af den reelle risiko og belønning. Den viser dig ligeledes investorens historik, hvor du kan lære om vedkommendes tendenser inden for risikovillighed.

Maks. nedtrækning – den maksimale nedtrækning er det største tab, kontobeholdningen led i den valgte periode (daglig, ugentlig, siden kontoens oprettelse).

  1. Kopierende

new stats copiers

eToro er et socialt investeringsnetværk, og dets styrke i ligger fællesskabets visdom. Det er vigtigt at lære, hvad fællesskabet tænker om en investor, ikke kun i form af diskussioner, men i form af faktiske investeringer.

Kopierende-kortet viser præcis det – antallet af kopierende, der kopierer denne investor, samt diagram over kopierende, der viser antallet af kopierende for de sidste 12 måneder og trenden for kopierende i de sidste 7 dage, hvor du kan se ændringen i det absolutte antal kopierende og i procentdele.

Et nyt element, vi introducerer i dette kort, er Copy AUM, et tal, der repræsenterer, hvor mange penge der på nuværende tidspunkt er afsat til kopiering af investoren. Dette er faktisk summen af alle de midler, som kopierende har investeret i denne handler, vist i intervaller på: Under 50K $, 50K-100K $, 100K-300K $ og over 300K $.

  1. Handel

new stats trading

Vi har dækket resultat, risiko og kopierende, men det er også vigtigt at lære, hvordan denne investor har opnået ovenstående resultater. Handelskortet viser vigtige oplysninger om brugerens handelshistorik og investeringsstil.

Den øverste del af kortet viser de samlede handler og rentabilitet (sammen med gennemsnitlig fortjeneste og tab) samt porteføljespredningen vist som en farvet søjle.

Den nederste del af dette kort viser investorens 3 mest anvendte investeringsinstrumenter med hensyn til antal positioner. Med andre ord – hvad synes denne investor synes bedst om at handle med? For hver af de 3 oftest handlede instrumenter (markeder eller personer) kan du se antallet af positioner, rentabilitet og gennemsnitlig fortjeneste og tab.

Det er vigtigt at nævne, at ved at generere disse statistikker ser vi ikke længere kopierede handler som din egne. Det betyder, at selve kopieringshandlingen regnes som en handel med fortjeneste eller tab, og de kopierede handler foretaget af den kopierede bruger tæller ikke med i dine statistikker.

  1. Yderligere oplysninger

Dette er andre vigtige statistikker, som du bør overveje, når du kopierer en bruger:

Aktiv siden – Det er den dato, investoren begyndte at handle med eToro. Det er vigtigt at forstå, om du kigger på en nybegynder, der begyndte at handle for 2 uger siden, eller en erfaren investor, der har handlet på vores netværk i over et år.

Handler pr. uge – Hvor mange handler denne handler åbner hver uge i gennemsnit. Dette er en angivelse af vedkommendes aktivitetsniveau. En handler med 50 handler pr. uge i gennemsnit er meget aktiv, hvorimod en handler med mindre end 3 er mere en langsigtet investortype.

Gennemsnitlig holdetid – Denne statistik viser, hvilken slags handler du kigger på. Er dette en daghandler, der kun holder handler åbne nogle få minutter, eller en langsigtet investor, der holder sine positioner åbne i måneder?

Rentable uger – Viser, hvilken procentandel af uger, siden denne bruger startede med at handle med eToro, har været rentable. En høj procentandel for rentable uger viser konsistens over tid.

Vi vil gerne takke alle eToro-medlemmerne, der har givet os feedback, som har styret denne lange og tankevækkende opdateringsproces. Hele den begrebsmæssige ramme bag denne nye side udsprang af at tage hensyn til dine synspunkter og overveje, hvilke oplysninger du har brug for for at få den bedst mulige kopihandel (Copy Trading)-oplevelse.

Nu mangler I bare at gøre én ting. Gå til eToro, og se den nye side!

Hvad synes du om den nye side for statistikker? Vi vil meget gerne høre din mening!