Nå er den nye siden for brukerstatistikk her: Renere, enklere og mer informativ!

Oppdatering 26.07.2015: Frem til i dag ble statistikken beregnet ut fra kun lukkede posisjoner, men vi så at det ikke representerer alle investorenes prestasjoner. Fra og med i dag vil all statistikken inneholde informasjon om åpne posisjoner.

Dette betyr at for eksempel prosentvis lønnsomme posisjoner og til og med antall posisjoner, omfatter alle åpne posisjoner som du har for øyeblikket.

Dette er et nytt skritt mot vårt mål om å gjøre statistikken nøyaktig og virkelig representativ for våre investors handelsaktiviteter, slik at du kan ta smarte og informerte kopieringsbeslutninger.

*   *   *

Brukerstatistikksiden på eToro er trolig den viktigste siden du må se på for å kunne ta en avgjørelse om å kopiere noen.

Med det i tankene er vi glade for å kunngjøre at den nye reviderte statistikksiden er endelig her!

Den nye siden er fylt med kun den viktigste og mest relevante informasjonen, så det er nå lettere å få et samlet bilde av hver investors prestasjoner og handelsstil.

Vær oppmerksom på at dette ikke bare er en designendring – vi har endret formler, lagt til nye elementer og forbedret eksisterende komponenter. Alt for å bidra til at du kan ta mer informerte kopieringsbeslutninger.

Den nye statistikksiden er bygget opp av 5 kort:

  1. Avkastning
  2. Risiko
  3. Kopierere
  4. Handler
  5. Ytterligere info

La oss fortelle mer om hvert kort:

  1. Avkastning

new stats performance

Vi valgte en helt annen tilnærming, og anser hver bruker og potensiell kopibeslutning som et investeringsfond. Som sådan har vi tatt i bruk bransjestandarder og viser nå månedlig og årlig avkastning. Du kan se den månedlige avkastningen både i en tydelig tabell og i det medfølgende strekdiagrammet.

Sammen med denne nye tilnærmingen har vi også endret måten vi beregner månedlige resultater på. Vi bruker ikke lenger den modifiserte Dietz-formelen, som har ført til mange spørsmål fra dere på grunn av dens kompleksitet. I stedet bestemte vi oss for å bruke denne enkle formelen:

Der:

E1 – er egenkapitalen på slutten av måneden

W – er det totale beløpet som er fjernet fra kontoen i løpet av måneden*

E0 – er egenkapitalen på starten av måneden

D er det totale beløpet som er lagt til kontoen i løpet av måneden*

*beløpene som er lagt til og fjernet fra kontoen kan omfatte, uten å være begrenset til: Innskudd, uttak og justeringer på grunn av tekniske problemer eller rentebetalinger.

Forklaring: Denne formelen representerer bare netto endring i egenkapitalen i en gitt måned.

Eksempel: Anta at du i januar hadde en startkapital på $ 1 200, du tapte $ 300 gjennom handler, og satte inn ytterligere $ 800. Senere den måneden fikk du $ 1 100 gjennom handler, slik at du i den siste uken i januar hadde $ 2 800 i egenkapital. Du bestemte deg for å ta ut $ 500 for å kjøpe noe fint til deg selv, og derfor var egenkapitalen din ved utgangen av januar $ 2 300. Så hva var avkastningen for januar?

E1 – $ 2 300 er egenkapitalen på slutten av måneden

W – $ 500 er det totale beløpet som er fjernet fra kontoen i løpet av måneden

E0 – $ 1 200 er egenkapitalen på starten av måneden

D – $ 800 er det totale beløpet som er lagt til kontoen i løpet av måneden

Altså var avkastningen for januar: 40 %.

Den årlige avkastningen beregnes tradisjonelt ved å multiplisere månedlige avkastninger gjennom året.

Hvis avkastningen over 12 måneder er r1,r2,r3….r12, er den årlige avkastningen:

(1+r1)(1+r2)…(1+r12) – 1

Så hvis dette er den månedlige avkastningen:

yearly returns table

Er den årlige avkastningen:

(1+0,035)(1+0,01)(1+0,1)(1–0,15)(1–0,02)(1+0,07)(1+0,06)(1–0,05)(1+0,04)(1+0,12)(1–0,08)(1+0,03)–1=13,92 %

  1. Risiko

new stats risk

Som det heter seg, er det ingen belønning uten risiko, særlig i finansmarkedene.

Avkastningen som vises på resultatkortet ble ikke oppnådd uten risiko, og det er viktig å kjenne og forstå risikoen som en investor trolig vil ta fremover.

Vi lanserer Risikovurdering – basert på bransjestandard for risikovurdering (VAR), viser risikovurderingen risikoen som investoren tar på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyr veldig lav risiko og 10 betyr ekstremt risikabelt (ergo: sannsynlig at kontoen tømmes uten restriktive tiltak).

Risikokortet viser følgende elementer:

Nåværende risikoscore – det faktiske gjennomsnittet de siste 7 dager av brukerens risikovurdering. Vi bruker et gjennomsnitt fordi risikovillige brukere kan lukke alle sine posisjoner for å prøve å redusere risikoen, men det er gjennomsnittet som forteller den virkelige historien.

Månedlig gjennomsnittlig risikovurdering – dette linjediagrammet viser gjennomsnittet for månedlig risikovurdering de siste 12 månedene. Sammenlignet med resultattabellen ovenfor, viser den deg den virkelige risikoen og avkastningen. Det viser deg også investorens historie, så du kan lære mer om vedkommendes risikotendenser.

Maks tap – maksimalt tap er det største tapet som kontoen har hatt i løpet av den valgte perioden (daglig, ukentlig, all historikk).

  1. Kopierere

new stats copiers

eToro er et sosialt investeringsnettverk, og dets styrke er i mengdens visdom. Det er viktig å lære hva nettverket synes om en investor, ikke bare når det gjelder diskusjoner, men i form av faktiske investeringer.

Kopikortet viser akkurat det – mengden brukere som for øyeblikket kopierer denne investoren, samt kopidiagrammet som viser kopimengder for de siste 12 månedene og kopitrenden de siste 7 dagene, hvor du kan se endringen i absolutt antall som kopierer og i prosent.

Et nytt element vi introduserer på dette kortet er kopi-AUM, en figur som representerer hvor mye penger som er brukt for å kopiere investoren. Dette er faktisk summen av alle midler som brukerne har investert i å kopiere denne brukeren, vist i intervaller på: Under $ 50K, $ 50K – $ 100K, $ 100K – $ 300K og over $ 300K.

  1. Handler

new stats trading

Vi har dekket avkastning, risiko og kopibrukere, men det er også viktig å lære hvordan en investor oppnådde resultatene ovenfor. Handelskortet viser viktig informasjon om brukerens handelshistorie og investeringsstil.

Den øvre delen av kortet viser totalt antall handler og lønnsomhet (sammen med gjennomsnittlig avkastning og tap), samt porteføljedistribusjonen som vises som en farget strek.

Den nedre delen av dette kortet viser investorens topp 3 investeringsaktiva når det gjelder antall posisjoner. Med andre ord – hva liker denne investoren å handle i? For hver av de tre oftest handlede aktiva (markeder eller personer) kan du se antall posisjoner, lønnsomhet og gjennomsnittlig avkastning og tap.

Det er viktig å nevne at ved å generere denne statistikken vises ikke lenger kopierte handler som dine egne. Dette betyr at kopihandlingen i seg selv regnes som en handel med fortjeneste eller tap, og de kopierte handlene som er gjort av den kopierte brukeren teller ikke i forhold til statistikken.

  1. Ytterligere info

Dette er andre viktige statistikker som du bør ta hensyn til når du kopierer en bruker:

Aktiv siden – Dette er datoen investoren begynte å handle med eToro. Det er viktig å vite om du ser på en nybegynner, som begynte å handle for 2 uker siden, eller en erfaren investor som har handlet på nettverket vårt i over et år.

Handler per uke – Hvor mange handler denne brukeren åpner hver uke i gjennomsnitt. Dette er en indikasjon på vedkommendes aktivitetsnivå. En bruker med 50 handler per uke i gjennomsnitt er veldig aktiv, mens en bruker med mindre enn 3 er mer av den langsiktige typen.

Gjennomsnittlig beholdningstid – Denne statistikken viser hvilken type bruker du ser på. Er dette en dagtrader, med åpne posisjoner i noen få minutter, eller en langsiktig investor som holder posisjonene åpne over måneder?

Lønnsomme uker – Viser andelen lønnsomme uker i prosent siden denne brukeren begynte å handle med eToro. En høy andel lønnsomme uker viser gjentakende lønnsomhet over tid.

Vi vil gjerne takke alle medlemmene av eToro-fellesskapet som har gitt oss tilbakemeldingene som har bidratt til denne lange og gjennomtenkte omformingsprosessen. Hele ideen bak denne nye siden startet med å sette deres meninger ut i livet og vurdere hvilken informasjon dere trenger for å få best mulig nytte av Copy Trading.

Alt som gjenstår nå er å logge på eToro og se på de nye sidene selv!

Hva synes du om den nye statistikksiden? Vi vil gjerne høre hva du mener!