Den nya användarstatistiksidan är här: renare, enklare och mer informativ!

UPPDATERING 2015-07-26: Fram till idag beräknades statistiken enbart utifrån stängda affärer, vilket inte ger hela bilden av investerarnas resultat. Från och med idag inkluderar all statistik uppgifter om öppna affärer.

Detta innebär till exempel att andelen lönsamma affärer och även antalet affärer inkluderar alla affärer du har öppna just nu.

Detta är ytterligare ett steg mot vårt mål att göra statistiken korrekt och riktigt representativ för våra investerares handelsaktiviteter, så att du kan fatta smarta och välgrundade kopieringsbeslut.

*   *   *

Användarstatistiksidan på eToro är förmodligen den viktigaste sidan du behöver titta på för att kunna fatta ett kopieringsbeslut.

Därför är vi glada över att kunna meddela att den nya uppfräschade statistiksidan äntligen är här!

Den nya sidan visar endast de viktigaste och mest relevanta uppgifterna, så nu är det lättare att få en övergripande bild av varje investerares resultat och handelsstil.

Observera att detta inte bara är en designändring – vi har ändrat formler, lagt till nya element och förbättrat befintliga komponenter – allt för att hjälpa dig att fatta mer informerade kopieringsbeslut.

Den nya statistiksidan är uppbyggd av fem kort:

  1. Resultat
  2. Risk
  3. Kopierare
  4. Handel
  5. Ytterligare information

Låt oss förklara mer om varje kort:

  1. Resultat

new stats performance

Här satsade vi på en helt ny strategi och visar varje användare och potentiell kopiering som en investeringsfond. Vi har därmed anpassat oss till branschstandarden och visar nu månatlig och årlig avkastning. Du kan se den månatliga avkastningen både i en tydlig tabell och i stapeldiagrammet.

Tillsammans med den här nya strategin har vi också ändrat hur vi beräknar månadsresultatet. Vi använder inte längre den modifierade Dietz-formeln, som har skapat många frågor bland er på grund av dess komplexitet. I stället bestämde vi oss för att satsa på denna enkla formel:

Där:

E1 – är det egna kapitalet i slutet av månaden

W – är det totala beloppet som tas bort från kontot under månaden*

E0 – är det egna kapitalet i början av månaden

D – är det totala beloppet som läggs till på kontot under månaden*

* pengar som läggs till på och tas bort från kontot kan inkludera men är inte begränsade till: insättningar, uttag, justeringar på grund av tekniska problem eller räntebetalningar.

För att förklara: Formeln representerar helt enkelt nettoförändringen i eget kapital under en viss månad.

Till exempel: Tänk dig att du började med 1 200 dollar i januari, förlorade 300 dollar på dina affärer och satte in ytterligare 800 dollar. Senare den månaden tjänade du 1 100 dollar på dina affärer, så att du den sista veckan i januari hade 2 800 dollar i kapital. Du beslutade dig för att ta ut 500 dollar för att köpa något fint till dig själv och därför var ditt kapital i slutet av januari 2 300 dollar. Så vad är din avkastning för januari?

E1 – ditt kapital i slutet av månaden är 2 300 dollar

W – är det totala beloppet som tas bort från kontot under månaden 500 dollar

E0– ditt kapital i början av månaden är 1 200 dollar

D – är det totala beloppet som läggs till på kontot under månaden

Avkastningen i januari är därför: 40 %.

Det årliga resultatet beräknas traditionellt genom att multiplicera de månatliga avkastningarna under året.

Om avkastningen över tolv månader är r1, r2, r3 … .r12 är den årliga avkastningen:

(1+r1) (1+r2) … (1+r12) -1

Så om detta är de månatliga avkastningarna:

yearly returns table

Är den årliga avkastningen:

(1 + 0,035) (1 + 0,01) (1 + 0,1) (1 – 0,15) (1 – 0,02) (1 + 0,07) (1 + 0,06) (1 – 0,05) (1 + 0,04) (1 + 0,12) (1 – 0,08) (1 + 0,03) – 1 = 13,92 %

  1. Risk

new stats risk

Som det gamla ordspråket säger, du måste våga satsa för att vinna, särskilt på finansmarknaderna.

Avkastningen som visas på resultatkortet uppnåddes inte utan risk och det är viktigt att känna till och förstå de risker som investeraren sannolikt kommer att ta framöver.

Vi introducerar riskpoäng – baserad på riskbedömningsberäkningar enligt branschstandard (VAR). Riskpoängen visar risken som investeraren tar på en skala från 1 till 10, där 1 betyder mycket låg risk och 10 betyder extremt riskabelt (som i – riskerar att rensa kontot utan restriktiva åtgärder).

Riskkortet visar följande delar:

Aktuell riskpoäng – är genomsnittet av användarens riskpoäng under de senaste sju dagarna. Här använder vi ett genomsnitt eftersom riskbenägna handlare kan stänga alla sina positioner för att försöka minska risken, men det är genomsnittet som berättar den verkliga historien.

Månatlig genomsnittlig riskpoäng – detta stapeldiagram visar den månatliga genomsnittliga riskpoängen för de senaste tolv månaderna. Jämfört med resultattabellen ovan visar poängen den verkliga risk- och belöningsbilden. Den visar också investerarens historik där du kan lära dig om hans/hennes risktagande.

Maximal Drawdown – visar den maximala förlusten som kontot ådragit sig under den valda perioden (dagligen, veckovis, hela tiden).

  1. Kopierare

new stats copiers

eToro är ett socialt investeringsnätverk, och dess styrka ligger i handlarnas visdom. Det är viktigt att lära sig vad andra handlare tycker om en investerare, inte bara via diskussioner utan även via faktiska investeringar.

Kopierarkortet visar precis det – antalet kopierare som kopierar den investeraren och kopierardiagrammet visar kopierarbelopp under de senaste tolv månaderna och kopieringstrender under de senaste sju dagarna, där du kan se förändringen i absolut antal kopierare och i procentandelar.

Ett nytt element som introduceras på detta kort är Kopieringens AUM, en siffra som representerar hur mycket pengar som för närvarande tilldelas för att kopiera investeraren. Det här är summan av alla pengar som kopierare investerat i handlaren, som visas i intervall på: under 50 000 dollar, 50 000–100 000 dollar, 100 000–300 000 dollar och över 300 000 dollar.

  1. Handel

new stats trading

Vi har tagit upp resultat, risk och kopierare, men det är också viktigt att lära sig hur investeraren uppnådde ovanstående resultat. Handelskortet visar viktig information om användarens handelshistorik och investeringsstil.

Kortets övre del visar totalt antal affärer och lönsamhet (tillsammans med genomsnittlig vinst och förlust) samt portföljfördelningen som en färgad stapel.

Den nedre delen av kortet visar investerarens topp tre investeringsinstrument vad gäller antal positioner. Med andra ord – vad gillar den här investeraren att handla? För vart och ett av de tre oftast handlade instrumenten (marknader eller personer) kan du se antalet positioner, lönsamhet och genomsnittlig vinst och förlust.

Det är viktigt att nämna att vi inte längre ser kopierade affärer som dina egna när vi skapar statistiken. Det innebär att själva kopieringsåtgärden räknas som en affär, med vinst eller förlust, och de kopierade affärer som gjorts av den kopierade användaren räknas inte till din statistik.

  1. Ytterligare information

Det här är annan viktig statistik som du bör ta hänsyn till när du kopierar en användare:

Aktiv sedan – det här är det datum då investeraren började handla med eToro. Det är viktigt att förstå om du tittar på en nybörjare som började handla för två veckor sedan eller en erfaren investerare som har handlat på vårt nätverk i över ett år.

Affärer per vecka – hur många affärer handlaren i genomsnitt öppnar varje vecka. Detta är en indikation på hans/hennes aktivitetsnivå. En handlare med i genomsnitt 50 affärer per vecka är mycket aktiv, medan en handlare med mindre än tre är mer av den långsiktiga investerartypen.

Genomsnittlig innehavstid – denna statistik visar vilken typ av handlare du tittar på. Är detta en daghandlare som bara håller affärerna öppna i några minuter, eller en långsiktig investerare som håller sina positioner öppna i månader?

Lönsamma veckor – visar procentandelen lönsamma veckor sedan användaren började handla med eToro. Många lönsamma veckor visar på kontinuitet.

Vi vill tacka alla eToro-medlemmar för er återkoppling som har väglett denna långa och eftertänksamma omvandlingsprocess. Hela konceptet bakom denna nya sida föddes genom att anta er synvinkel och ta hänsyn till vilken information ni behöver för att få bästa möjliga Copy Trading-erfarenhet.

Nu återstår bara att gå till eToro och ta en titt på sidan!

Vad tycker du om den nya statistiksidan? Vi vill gärna höra!