De nieuwe pagina met gebruikersstatistieken is er: overzichtelijker, eenvoudiger en informatiever!

UPDATE 26/07/2015: Tot nu toe werden de statistieken uitsluitend berekend op basis van gesloten transacties. We vonden dit niet representatief voor de algehele prestaties van beleggers. Vanaf vandaag zullen ook openstaande transacties worden meegenomen in alle statistieken.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het percentage winstgevende transacties en het aantal transacties straks alle transacties bevatten die u op dat moment hebt openstaan.

Hiermee komt ons doel om de statistieken zo nauwkeurig mogelijk te maken een stap dichterbij. Bovendien geeft het een goed beeld van de handelsactiviteiten van onze beleggers, zodat u een slimme en geïnformeerde kopieerkeuze kunt maken.

*   *   *

De pagina met gebruikersstatistieken is waarschijnlijk de belangrijkste pagina om een juiste kopieerbeslissing te kunnen nemen.

We melden dan ook met trots dat de vernieuwde pagina met statistieken er eindelijk is!

Op de nieuwe pagina staat uitsluitend de belangrijkste en meest relevante informatie. Dit maakt het eenvoudiger om een algemeen beeld te vormen van de prestaties en handelsstijl van iedere belegger.

Let wel, we hebben niet alleen het ontwerp aangepast. We hebben ook de formules gewijzigd, nieuwe elementen toegevoegd en bestaande onderdelen uitgebreid om u te helpen een meer geïnformeerde keuze te maken.

De nieuwe pagina met statistieken is opgebouwd uit vijf overzichten:

  1. Prestaties
  2. Risico
  3. Kopieerders
  4. Handelen
  5. Extra informatie

Laten we elk overzicht nader bekijken:

  1. Prestaties

new stats performance

We hebben hier voor een compleet andere aanpak gekozen, waarbij we elke gebruiker en potentiële kopie zien als een beleggingsfonds. We laten nu maandelijkse en jaarlijkse rendementen zien in overeenstemming met de industrienorm.  De maandelijkse rendementen worden zowel in een overzichtelijke tabel als in de bijbehorende staafdiagram weergegeven.

Naast deze nieuwe aanpak hebben we ook de manier waarop we de maandelijkse resultaten berekenen, gewijzigd. We gebruiken niet langer de zogeheten ‘Modified Dietz’-formule, die bij de gebruikers voor veel vragen zorgde vanwege de complexiteit ervan. In plaats daarvan hebben we besloten om deze simpele formule te gebruiken:

Waarbij:

E1 – het vermogen aan het eind van de maand is

W – is het totale bedrag dat binnen de maand van het account is verwijderd*

E0 – het vermogen aan het begin van de maand is

D – is het totale bedrag dat binnen de maand aan het account is toegevoegd*

*fondsen die aan het account worden toegevoegd en verwijderd, kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: stortingen, opnames, aanpassingen vanwege technische problemen of rentebetalingen.

Ter verduidelijking: deze formule geeft simpelweg de netto-verandering in vermogen in een bepaalde maand weer.

Bijvoorbeeld: Stel dat u in januari begon met een vermogen van $ 1.200, $ 300 verloor met handelen en een extra bedrag stortte van $ 800. Later die maand verdiende u $ 1.100 met handelen, zodat uw vermogen in de laatste week van januari $ 2.800 was. U besloot $ 500 op te nemen om iets leuks voor uzelf te kopen waardoor uw vermogen aan het eind van de maand op $ 2.300 stond. Wat is uw rendement voor januari?

E1 – $ 2.300 is het vermogen aan het eind van de maand

W – $ 500 is het totale bedrag dat binnen de maand van het account is verwijderd

E0– $ 1.200 is het vermogen aan het begin van de maand

D – $ 800 is het totale bedrag dat binnen de maand aan het account is toegevoegd

Het rendement voor januari is daarom: 40%.

De jaarlijkse prestatie wordt traditioneel berekend door de maandelijkse rendementen gedurende het jaar te vermenigvuldigen.

Indien de rendementen van 12 maanden r1,r2,r3….r12 zijn, dan is het jaarlijks rendement:

(1+r1)(1+r2)…(1+r12) -1

Als dit dus de maandelijkse rendementen zijn:

yearly returns table

Dan is het jaarlijks rendement:

(1+0,035)(1+0,01)(1+0,1)(1-0,15)(1-0,02)(1+0,07)(1+0,06)(1-0,05)(1+0,04)(1+0,12)(1-0,08)(1+0,03)-1=13,92%

  1. Risico

new stats risk

Volgens een oud gezegde is er geen rendement zonder risico, zeker in de financiële wereld.

De rendementen onder ‘Prestaties’ zijn niet behaald zonder risico. Het is belangrijk om te weten en te begrijpen wat de risico’s zijn die de belegger bereid is om te nemen.

We presenteren de Risicoscore – berekend op basis van het risicobeoordelingsmodel (VAR), de risicoscore geeft het risico weer dat de belegger neemt op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 een laag risico betekent en 10 een zeer hoog risico (als in – alles op de account kunnen verliezen zonder beperkende maatregelen te nemen).

Het risico-overzicht toont de volgende elementen:

Huidige risicoscore – de gemiddelde risicoscore van de gebruiker over de afgelopen zeven dagen We gebruiken hier een gemiddelde, omdat risicovolle handelaren al hun posities kunnen sluiten om zo hun risico te verlagen. Het gemiddelde laat echter de waarheid zien.

Gemiddelde risicoscore per maand – deze staafdiagram laat de gemiddelde risicoscore per maand zien over de afgelopen 12 maanden. Vergeleken met de bovenstaande prestatietabel laat dit een reëel beeld zien van het risico en de beloning. Het laat ook de geschiedenis van de belegger zien, zodat u meer te weten komt over zijn/haar risicogedrag.

Max. afname – de maximale afname is het grootste verlies dat het vermogen op de account leed tijdens de geselecteerde periode (dagelijks, wekelijks, gehele periode).

  1. Kopieerders

new stats copiers

eToro is een sociaal beleggingsnetwerk en de kracht ervan ligt in de ‘wijsheid van de massa’. Het is belangrijk te weten wat de gemeenschap van een belegger vindt. Niet alleen in de vorm van discussies, maar ook in de zin van daadwerkelijke investeringen.

Het kopieerdersoverzicht laat precies dat zien: het aantal kopieerders dat momenteel de belegger kopieert, en de kopieertabel die het aantal kopieerders in de afgelopen 12 maanden en de kopieertrend van de afgelopen zeven dagen toont. Hier ziet u de verandering in absolute aantallen en in percentages.

Een nieuw element dat we hier introduceren is de ‘Copy AUM’, een cijfer dat aangeeft hoeveel kapitaal momenteel is toegewezen aan het kopiëren van de belegger. Dit is de optelsom van alle fondsen die kopieerders hebben geïnvesteerd in deze handelaar, weergegeven in de volgende categorieën: minder dan $ 50K, $ 50K-$ 100K, $ 100K-$ 300K en meer dan $ 300K.

  1. Handelen

new stats trading

We hebben de prestaties, het risico en de kopieerders besproken, maar het is ook belangrijk te weten hoe de belegger de bovenstaande resultaten heeft behaald. Het handelsoverzicht toont belangrijke informatie over de handelsgeschiedenis en de beleggingsstijl van de gebruiker.

Het bovenste deel van het overzicht toont de totale transacties en winstgevendheid (samen met gemiddelde winst en verlies) en de samenstelling van de portefeuille in de vorm van een gekleurde balk.

Het onderste deel van dit overzicht toont de top 3 beleggingsinstrumenten van de belegger op basis van het aantal posities. Met andere woorden, waar handelt de belegger graag in? Voor elk van de drie meest verhandelde instrumenten (markten of mensen) kunt u het aantal posities, de winstgevendheid en de gemiddelde winst en verlies zien.

Het is belangrijk te vermelden dat we bij het genereren van deze statistieken de gekopieerde transacties niet meer beschouwen als die van u. Dit betekent dat het kopiëren van een belegger als een transactie wordt meegerekend (met winst of verlies). maar dat de transacties die gedaan worden door de gekopieerde gebruiker niet meetellen voor uw statistieken.

  1. Extra informatie

Er zijn nog andere belangrijke statistieken waarmee u rekening moet houden als u een gebruiker kopieert:

Actief sinds – Dit is de datum waarop de belegger is begonnen met handelen op eToro. Het is belangrijk te weten of u op zoek bent naar een nieuwe handelaar, die twee weken geleden begonnen is met handelen, of een ervaren belegger die al meer dan een jaar handelt op ons netwerk.

Transacties per week – Het aantal transacties dat deze handelaar gemiddeld opent per week. Dit geeft aan hoe actief hij/zij is. Een handelaar met gemiddeld 50 transacties per week is zeer actief, terwijl een handelaar met minder dan drie transacties per week meer een langetermijnbelegger is.

Gemiddelde aanhoudtijd – Dit geeft aan met wat voor soort handelaar u te maken hebt. Is het een daghandelaar die posities slechts een paar minuten openhoudt of een langetermijnbelegger die zijn/haar posities maandenlang openhoudt?

Winstgevende weken – Laat zien hoeveel weken (in percentage) winstgevend zijn geweest sinds de gebruiker is begonnen met handelen op eToro. Een hoog percentage winstgevende weken toont een gelijkmatig verloop.

We willen alle eToro-leden hartelijk bedanken voor hun feedback tijdens dit langdurige en weloverwogen vernieuwingsproces. Het volledige conceptuele kader achter deze nieuwe pagina is ontstaan uit het integreren van uw meningen en het overwegen van de informatie u nodig hebt voor de best mogelijke Copy Trading-ervaring.

Het enige wat u nu nog hoeft te doen, is naar eToro te gaan om de nieuwe pagina te bekijken!

Wat vindt u van de nieuwe pagina met statistieken? We horen het graag!