Uusi käyttäjätilastosivu on valmis: nyt se on entistä siistimpi ja helppokäyttöisempi ja sisältää enemmän tietoa!

PÄIVITYS 26.7.2015: Tähän päivään asti tilastot laskettiin ainoastaan suljettujen kauppojen perusteella. Meistä tämä ei kuitenkaan antanut kattavaa kuvaa sijoittajien suorituskyvystä. Tästä päivästä alkaen kaikissa tilastoissa on myös avointen kauppojen tiedot.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tuottoisien kauppojen prosenttimäärä ja jopa kaupankäyntien lukumäärä sisältää kaikki tällä hetkellä avoimena olevat kauppasi.

Uudistus tuo meitä lähemmäksi tavoitettamme tehdä tarkkoja tilastoja, jotka kuvastavat aidosti sijoittajiemme kaupankäyntitoimia, jolloin voit tehdä fiksuja ja tietoon pohjautuvia kopiointipäätöksiä.

*   *   *

eToron käyttäjätilastosivu on luultavasti tärkein sivu, johon sinun tule tutustua kopiointipäätöstä tehtäessä.

Siksi meidän on ilo ilmoittaa, että uusi parannettu tilastosivu on vihdoin julkaistu!

Uudella sivulla on ainoastaan tärkeimmät ja olennaisimmat tiedot, joiden avulla voit muodostaa kokonaiskuvan kunkin sijoittajan suorituskyvystä ja kaupankäyntityylistä.

Muutos ei koske ainoastaan ulkonäköä. Olemme muuttaneet kaavoja, lisänneet uusia elementtejä ja tehostaneet olemassa olevia komponentteja – jotta kopiointipäätöksesi voisi perustua puhtaasti tietoon.

Uuteen tilastosivuun kuuluu 5 korttia:

  1. Suorituskyky
  2. Riski
  3. Kopioijat
  4. Kaupankäynti
  5. Lisätietoa

Tässä hieman lisätietoa kustakin kortista:

  1. Suorituskyky

new stats performance

Otimme täysin uuden lähestymistavan, sillä tutkimme kutakin käyttäjää ja potentiaalista kopiointia sijoitusrahastona. Olemme nyt mukautuneet alan standardeihin: näytämme sekä kuukausi- että vuosituotot. Voit tarkastella kuukausivoittoja sekä taulukosta että oheisesta palkkikaaviosta.

Uuden lähestymistavan myötä olemme muuttaneet myös tapaamme laskea kuukausittainen suorituskyky. Emme enää käytä muunnettua Dietz-kaavaa, jonka monimutkaisuus on herättänyt hämmennystä monien joukossa. Päätimme ottaa käyttöön seuraavan yksinkertaisen kaavan,

jossa:

E1 – on pääoma kuun lopussa

W – on tililtä kuukauden aikana poistettujen varojen kokonaismäärä*

E0 – on kuukauden alun pääoma

D – on tilille kuukauden aikana lisättyjen varojen kokonaismäärä*

*tilille lisätyt ja tililtä poistetut varat voivat sisältää, rajoittamatta: talletukset, nostot, teknisistä ongelmista johtuvat oikaisut ja korkomaksut.

Tämä kaava edustaa yksinkertaisuudessaan pääoman nettomuutosta tietyssä kuussa.

Esimerkiksi: Kuvitellaan, että tammikuussa alun pääoma oli 1 200 dollaria. Menetit 300 dollaria kaupankäynnissä ja talletit vielä 800 dollaria lisää. Myöhemmin samassa kuussa ansaitsit 1 100 dollaria kaupankäynnistä, joten tammikuun viimeisellä viikolla pääomasi oli 2 800 dollaria. Päätit nostaa 500 dollaria ostaaksesi itsellesi jotakin kivaa, joten pääomasi oli 2 300 dollaria tammikuun lopussa. Mikä siis on tammikuun tuottosi?

E1 – 2 300 dollaria on pääoma kuun lopussa

W – 500 on tililtä kuukauden aikana poistettujen varojen kokonaismäärä

E0– 1 200 dollaria on kuukauden alun pääoma

D – 800 on tilille kuukauden aikana lisättyjen varojen kokonaismäärä

Näin ollen tammikuun tuotto oli 40 %.

Vuosisuorituskyky lasketaan perinteisesti kertomalla kuukausituotot koko vuodelta.

Jos 12 kuukauden tuotot ovat r1,r2,r3….r12 (r= tuotto), vuosituotto on:

(1+r1)(1+r2)…(1+r12) -1

Jos nämä ovat kuukausituotot:

yearly returns table

Vuosituotto on:

(1+0,035)(1+0,01)(1+0,1)(1-0,15)(1-0,02)(1+0,07)(1+0,06)(1-0,05)(1+0,04)(1+0,12)(1-0,08)(1+0,03)-1=13,92 %

  1. Riski

new stats risk

Kuten vanha sanonta kuuluu, se ei pelaa joka pelkää. Rahoitusmarkkinoilla sanonta on erityisen paikkansapitävä.

Suorituskykykortissa näkyviin voittoihin ei pääse ilman riskinottoa, ja onkin tärkeää tiedostaa ja sisäistää riskit, joita sijoittaja tiellään kohtaa.

Otamme käyttöön riskipisteytyksen. Riskipisteytys perustuu alan standardimallisiin riskinarviointilaskemiin (VAR), ja se näyttää sijoittajan ottaman riskin asteikolla 1–10, jossa 1 tarkoittaa hyvin pientä riskiä ja 10 tarkoittaa erittäin suurta riskiä (joka todennäköisesti tyhjentää tilin, ellei rajoittaviin toimenpiteisiin ryhdytä).

Riskikortissa on seuraavat osat:

Nykyinen riskipisteytys: käyttäjän keskimääräinen riskipisteytys viimeisten 7 päivän ajalta. Käytämme sanaa keskimääräinen, sillä riskeeraavat sijoittajat voivat sulkea positionsa riskinsä pienentämiseksi. Vain keskimääräinen lukema kertoo asioiden todellisen laidan.

Kuukausittainen riskipisteytyksen keskiarvo: tässä palkkikaaviossa näytetään kuukausittaisen riskipisteytyksen keskiarvo viimeisten 12 kuukauden ajalta. Yllä olevaan suorituskykytaulukkoon verrattuna se antaa sinulle todellisen kuvan riskeistä ja palkkioista. Se näyttää lisäksi sijoittajan historian, josta saat hyödyllistä tietoa hänen riskinottotaipumuksistaan.

Suurin kumulatiivinen tappio: suurin kumulatiivinen tappio kertoo, mikä oli suurin tappio, joka kohdistui tilin saldoon valitulla aikavälillä (päivittäin, viikoittain, aina).

  1. Kopioijat

new stats copiers

eToro on sosiaalinen sijoitusverkosto, jonka vahvuus piilee joukkoviisaudessa. On tärkeää tietää, mitä mieltä yhteisö on sijoittajasta – eikä pelkästään puheen tasolla vaan myös todellisia sijoituksia silmällä pitäen.

Kopioijien kortti näyttää juuri tämän: kuinka monta kopioijaa kopioi kyseistä sijoittajaa juuri nyt. Lisäksi kopioijien kaaviossa näkyvät kopioijien lukumäärät viimeisten 12 kuukauden ajalta ja kopioijien suuntauksen viimeisen 7 päivän ajalta. Kaaviossa näkyy muutos kopioijien absoluuttisessa määrässä ja prosenteissa.

Olemme lisäämässä tähän korttiin Kopion AUM -luvun, joka näyttää, minkä verran rahaa on kohdistettuna juuri nyt sijoittajan kopiointiin. Tämä on todellisuudessa varojen kokonaissumma, jonka kaikki kopioijat ovat sijoittaneet tähän kaupankäyjään. Vaihtoehtoina ovat alle 50 000 $, 50 000 – 100 000 $, 100 000 – 300 000 $ ja yli 300 000 $.

  1. Kaupankäynti

new stats trading

Olemme puhuneet suorituskyvystä, riskistä ja kopioijista, mutta on yhtä tärkeää tietää, miten kyseinen sijoittaja saavutti yllä mainitut tulokset. Kaupankäyntikortti näyttää tärkeää tietoa käyttäjän kaupankäyntihistoriasta ja sijoitustyylistä.

Kortin yläosassa näytetään kaupankäyntien kokonaismäärä ja tuottavuus (sekä keskimääräinen voitto ja tappio) sekä salkun hajautuminen väripalkkina.

Tämän kortin alaosa näyttää sijoittajan 3 pääsijoitusvälinettä positioiden lukumäärän perusteella. Toisin sanoin: millä tämä kaupankäyjä käy mielellään kauppaa? Kunkin 3 eniten kaupankäynnissä käytetyn välineen (markkinat tai ihmiset) suhteen voit nähdä positioiden lukumäärän, tuottavuuden ja keskimääräisen voiton ja tappion.

On tärkeää huomauttaa, että näitä tilastoja luotaessa emme enää tarkastele kopioituja kauppoja ominasi. Tämä tarkoittaa, että kopiointitoimenpidettä pidetään sinänsä kaupankäyntinä, tuotolla tai tappiolla, ja että kopioidun käyttäjän tekemät kopioidut kaupat eivät vaikuta tilastoihisi.

  1. Lisätietoa

Tässä on muita tärkeitä tilastoja, jotka kannattaa ottaa huomioon käyttäjää kopioitaessa:

Aktiivinen alkaen: päivämäärä, jolloin sijoittaja aloitti kaupankäynnin eToron kanssa. On tärkeää tiedostaa, onko kyseessä oleva kaupankäyjä vasta-alkaja, joka aloitti kaupankäynnin 2 viikkoa sitten, vai onko kyseessä kokenut sijoittaja, joka on käynyt kauppaa verkostossamme jo yli vuoden ajan.

Kauppoja viikossa: kuinka monta kauppaa tämä kaupankäyjä avaa viikossa keskimäärin. Tämä osoittaa hänen aktiivisuustasonsa. Kaupankäyjä, jolla on keskimäärin 50 kauppaa viikossa, on hyvin aktiivinen. Kaupankäyjä, jolla on alle 3 kauppaa, on tyypiltään pitkän aikavälin sijoittaja.

Keskimääräinen pitoaika: tämä tilasto näyttää, minkä tyyppisestä kaupankäyjästä on kyse. Onko kyseessä päiväkaupankäyjä, joka pitää kauppoja auki vain muutaman minuutin, vai onko kyseessä pitkän aikavälin sijoittaja, joka pitää positionsa auki monen kuukauden ajan?

Voitolliset viikot: näyttää, mikä on voitollisten viikkojen prosenttimäärä siitä hetkestä alkaen, jolloin käyttäjä alkoi käydä kauppaa eTorossa. Jos voitollisten viikkojen lukema on suuri, menestys on pitkäaikaista.

Tahdomme kiittää kaikkia eToron yhteisön jäseniä kallisarvoisesta palautteesta, joka on ohjannut meitä tässä pitkässä ja harkitussa uudelleensuunnittelussa. Tämän sivun taustalla oleva käsitteellinen viitekehys perustuu sinun jakamaasi näkemykseen ja siihen, että tahdoimme antaa sinulle juuri ne tiedot, joita paras mahdollinen Copy Trading -kokemus edellyttää.

Suuntaa siis eToro-palveluun ja näe omin silmin, mitä uusi sivu pitää sisällään!

Mitä pidät uudesta tilastosivusta? Tahdomme kuulla mielipiteesi!