Kilpajuoksu ilmastonmuutosratkaisujen löytämiseksi: 3 sijoitusmahdollisuutta

Ilmastonmuutos – joka voidaan määritellä maailmanlaajuisen lämpötilan nousuksi, jota ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ja niistä johtuvat suuret sääolosuhteiden muutokset kiihdyttävät – on yksi maailman suurimmista tämänhetkisistä haasteista. 

Viime vuosisadalla ihmisillä on ollut ennennäkemätön vaikutus maapallon ilmastojärjestelmään, ja he ovat aiheuttaneet valtavasti muutosta. Mikä vielä pahempaa, tällä muutoksella on nyt huolestuttavia vaikutuksia. Sen lisäksi, että se lisää äärimmäisten sääilmiöiden, kuten tulvien, myrskyjen, metsäpalojen ja kuivuuden, tiheyttä ja intensiteettiä, se vaikuttaa myös moniin luonnon ekosysteemeihin ja nopeuttaa monien lajien sukupuuttoon kuolemista. Se vaikuttaa jokaiseen maahan ja haittaa samalla taloutta ja elämää. 

Hallitusten toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi 

Viime vuosikymmeninä hallitukset ympäri maailmaa ovat tunnustaneet, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä. Ne ovat työskennelleet yhdessä näiltä tiimoilta poistaakseen hiilen taloudesta. 

Ensimmäinen maiden välinen sopimus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä oli Kioton pöytäkirja, joka allekirjoitettiin Kiotossa, Japanissa vuonna 1997 ja joka tuli voimaan vuonna 2005. Se edellyttää, että teollisuusmaat ja siirtymätalousmaat rajoittavat ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä sovittujen yksittäisten tavoitteiden mukaisesti. Lähes kaikki kansakunnat ovat nyt hyväksyneet tämän sopimuksen – Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. 

Äskettäin tuli voimaan Pariisin sopimus. Se on laillisesti sitova kansainvälinen ilmastonmuutossopimus, jonka tavoitteena on rajoittaa maapallon lämpeneminen selvästi alle kahteen Celsius-asteeseen teollisuutta edeltävällä kaudella vallinneesta tasosta. Pariisin sopimuksen päästötavoitteet edellyttävät, että kaikki osapuolet vähentävät hiilijalanjälkeään yli 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja poistavat sen vuoteen 2050 mennessä. 196 osapuolta hyväksyi tämän sopimuksen joulukuussa 2015 Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssissa (COP 21) Pariisissa.

Lisäksi yksittäiset maat ovat ottaneet käyttöön hiilidioksidiveroja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Näiden verojen tarkoituksena on tehdä hiilipäästöjen ”piilokustannuksista” näkyvämpiä. Suomi otti ensimmäisenä maana hiilidioksidiveron käyttöön vuonna 1990. Sen esimerkkiä on seurannut 18 muuta Euroopan maata. Tällä hetkellä Ruotsin hiilidioksidiveroprosentti on korkein. 

Olemme lisäksi nähneet viime vuosina merkittäviä kansalaisjärjestöjen ilmastonmuutoskampanjoita, mistä Race to Zero on erittäin hyvä esimerkki. Se on maailmanlaajuinen kampanja, jonka ovat käynnistäneet ilmastonmuutoksen huippuasiantuntijat. Sen tavoitteena on saada tukea yrityksiltä, kaupungeilta, alueilta ja sijoittajilta, jotta saavutetaan hiiletön elpyminen, joka estää tulevat uhat ja avaa ovet osallistavalle ja kestävälle kasvulle. 

Mistä kasvihuonekaasupäästöt tulevat? 

On selvää, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän on vähennettävä nopeasti kasvihuonekaasupäästöjä maailmanlaajuisesti. Tätä varten meidän on kuitenkin ensin ymmärrettävä, mistä päästöt tulevat. 

Alla oleva taulukko antaa jonkinlaisen kuvan asiasta ja näyttää maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen jakautumisen vuonna 2016. 

Lähde1

Tästä kaaviosta näemme, että lähes kolme neljäsosaa päästöistä tulee energiasektorilta. Energia-alalla kuljetusten osuus päästöistä on 16,2 prosenttia, ja kuljetusten alalla tieliikenteen (autot, kuorma-autot, rekat, moottoripyörät ja linja-autot) osuus päästöistä on noin 11,9 prosenttia. Noin 60 prosenttia tieliikenteen päästöistä aiheutuu henkilöliikenteestä ja loput 40 prosenttia maantiekuljetuksista. 

Kaaviosta käy myös ilmi, että lähes viidesosa maailman päästöistä on peräisin maataloudesta, metsätaloudesta ja maan käytöstä. Karja ja lanta aiheuttavat eniten päästöjä, ja niiden osuus on 5,8 % kokonaispäästöistä. Maatalouden osuus päästöistä on erittäin suuri, koska lehmien ja lampaiden kaltaiset eläimet tuottavat kasvihuonekaasuja, kun niiden ruoansulatusjärjestelmät hajottavat ruoan. Naudan- ja lampaanlihan tuotannolla on siis taipumus suureen hiilijalanjälkeen. 

Kaiken kaikkiaan tästä kaaviosta käy selvästi ilmi, että suurin osa maailman kasvihuonekaasupäästöistä johtuu pääasiassa kahdesta toimialasta. Koska hallituksiin ja yrityksiin kohdistuu paineita muuttaa käyttäytymistään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, voimme odottaa, että näillä aloilla tapahtuu tulevina vuosina paljon mullistuksia.

Mahdollisuus sijoittaa vihreisiin yrityksiin 

Koska ilmastonmuutos on niin tärkeä kysymys, yritykset eri puolilla maailmaa kilpailevat kehittääkseen innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat auttaa vapauttamaan maailmantalouden hiilestä. Juuri nyt yksityiseltä sektorilta virtaa investointiaalto huippuluokan teknisiin ratkaisuihin, jotka parantavat kestävää kehitystä, uusiutuvan energian teknologiasta kasviperäiseen lihaan. Tämä luo tuottoisia mahdollisuuksia yksityisille sijoittajille. Yritykset, jotka löytävät aitoja ratkaisuja ilmastonmuutokseen, synnyttävät vahvaa tuottoa sijoituksille. 

Ilmastonmuutosratkaisuihin sijoittamisesta kiinnostuneiden kannattaa harkita eräitä eToron Smart Portfolioita. Tässä on kolme salkkua, joilla voidaan sijoittaa kestävän kehityksen ratkaisuja kehittäviin yrityksiin: 

RenewableEnergy Smart Portfolio

RenewableEnergy Smart Portfolio allokoi pääomaa yrityksille, jotka pyrkivät kehittämään kestävämpiä energiaratkaisuja. Se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa johtaviin uusiutuvan energian yrityksiin, jotka käyttävät puhtaita energialähteitä, kuten aurinko, tuuli ja vety, sekä yrityksiin, jotka kehittävät uusiutuvan energian tuotannossa käytettävien järjestelmien taustalla olevia teknologioita.

Maailmanlaajuisilla uusiutuvan energian markkinoilla odotetaan voimakasta kasvua tulevina vuosina, koska aurinko-, tuuli- ja vetyenergian hiilijalanjälki on moninkertaisesti pienempi kuin fossiilisten polttoaineiden. Vuoteen 2025 mennessä markkinoiden arvon ennustetaan olevan noin 1,5 biljoonaa dollaria, kun se vuonna 2017 oli 928 miljardia dollaria2. Alan odotetaan kasvavan nopeimmin Aasian Tyynenmeren alueella, mutta mahdollisuuksia on todennäköisesti maailmanlaajuisesti. 

Driverless Smart Portfolio

eToron Driverless Smart Portfolio tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa autonomisia ajoneuvoja ja sähköajoneuvoja (EV) kehittäviin yrityksiin. Tämän salkun avulla sijoittajat voivat sijoittaa yrityksiin, jotka auttavat autoteollisuutta kehittymään kestävämmäksi. 

Sekä sähköajoneuvot että autonomiset ajoneuvot auttavat torjumaan ilmastonmuutosta tulevina vuosina. Sähköajoneuvot eivät tuota suoria päästöjä. Tämä merkitsee sitä, että ne voivat parantaa merkittävästi kaupunkialueiden ilmanlaatua. Jos koko maantieliikenne vaihtaisi käyttämään sähköä, voisimme mahdollisesti vähentää maailmanlaajuisia päästöjä lähes 12 prosenttia. 

Koska kestävään kehitykseen keskitytään juuri nyt erittäin paljon, sähköajoneuvojenkin markkinat kasvavat nopeasti. Viime vuonna kansainvälinen sähköajoneuvojen myynti kasvoi 43 %3 3,2 miljoonaan huolimatta siitä, että autojen kokonaismyynti laski 16 % koronaviruspandemian vuoksi. 

Tulevaisuudessa voimme odottaa sähköautojen, -bussien, -rekkojen ja muiden -ajoneuvojen markkinoiden jatkavan kasvuaan nopeaan tahtiin. Yksi syy tähän on, että hallitukset eri puolilla maailmaa painostavat auton valmistajia lopettamaan perinteisten polttomoottoriajoneuvojen valmistamisen. Esimerkiksi Norja aikoo luopua fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen myynnistä vuoteen 2025 mennessä. Samaan aikaan Japanin hallitus on päättänyt, että kaikkien uusien ajoneuvojen on oltava hybridejä tai täysin sähköisiä 2030-luvun puoliväliin mennessä. 

Autonomisilla ajoneuvoilla on myös oma tehtävänsä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kun kuljettajaton teknologia siirtyy valtavirtaan, yritykset tulevat todennäköisesti tarjoamaan ”liikkuvuutta palveluna”. Tämä muuttaa todennäköisesti rajusti auton omistusmallia ja vaikuttaa merkittävästi kaupunkialueiden tehokkuuteen. Tämä puolestaan vähentää päästöjä merkittävästi. 

FoodTech Smart Portfolio

FoodTech Smart Portfolio allokoi pääomaa yrityksille, jotka auttavat muuttamaan elintarviketeollisuutta ja tekemään siitä kestävämpää.  Se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yrityksiin, jotka harjoittavat elintarvikeinnovointia (viittaa kasvipohjaiseen lihaan), maatalousinnovoinnissa (miten kasvattaa enemmän vähemmällä), jätteiden vähentämisessä ja toimitusketjuinnovoinnissa. 

Elintarviketeollisuus on usein jättänyt ympäristön huomiotta pyrkiessään tuottamaan lisää ruokaa maailman kasvavalle väestölle. Nykyään elintarviketuotanto pakottaa maailman sen luonnollisille rajoille. Esimerkiksi lihan massatuotanto on yksi ilmastonmuutoksen pääasiallisista syistä. Tulevien sukupolvien ympäristön suojelemiseksi elintarviketuotannosta on tehtävä paljon kestävämpää. Monet yritykset kehittävät parhaillaan innovatiivisia ratkaisuja. 

Lopuksi totean, että kaikki nämä Smart Portfoliot ovat ympäristöystävällisiä. Kaikki kolme tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyötyä salkullaan sellaisten yritysten pitkän aikavälin kasvusta, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja auttaakseen maailmaa vähentämään päästöjä ja torjumaan ilmastonmuutosta. 

 

  1. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
  2. https://www.alliedmarketresearch.com/renewable-energy-market
  3. https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/global-sales-of-electric-cars-accelerate-fast-in-2020-despite-covid-pandemic

 

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski vivutuksen käytöstä johtuen. 67% sijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.

Smart Portfolios on eToro Europe Ltd:n tarjoama salkunhallintatuote, jonka on valtuuttanut ja jota sääntelee Cyprus Securities and Exchange Commission.

Smart Portfolioita ei tulisi pitää pörssinoteerattuina rahastoina tai riskirahastoina.

FCA: Smart Portfolios-tuote saattaa sisältää hinnanerosopimuksia.

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski vivutuksen käytöstä johtuen. 67% sijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.