De race om oplossingen voor klimaatverandering te vinden: 3 beleggingsmogelijkheden

Klimaatverandering, die kan worden gedefinieerd als de stijging van de wereldwijde temperaturen die wordt versneld door de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen en de daaruit voortvloeiende grote veranderingen in de weerpatronen, is een van de grootste uitdagingen waar de wereld op dit moment mee te maken heeft. 

In de afgelopen eeuw hebben mensen een ongekende invloed gehad op het klimaatsysteem van de aarde en een enorme hoeveelheid verandering veroorzaakt. Nog erger, deze verandering heeft nu zorgwekkende gevolgen. Niet alleen verhoogt het de frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen, stormen, bosbranden en droogte, maar het beïnvloedt ook een breed scala aan natuurlijke ecosystemen en versnelt het uitsterven van een breed scala aan soorten. Het treft elk land en verstoort daarbij de economie en het leven van mensen. 

Overheidsingrijpen om de klimaatverandering te bestrijden 

In de afgelopen decennia hebben de regeringen van de hele wereld erkend dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd om de klimaatverandering te beperken. Met dat in gedachten hebben ze samengewerkt om het gebruik van fossiele brandstoffen in de economie te beperken. 

De eerste overeenkomst tussen de landen om een mandaat te geven voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, was het Kyoto Protocol, dat in 1997 in Kyoto, Japan, werd afgerond en in 2005 in werking is getreden. Dit vereist dat geïndustrialiseerde landen en overgangseconomieën de uitstoot van broeikasgassen beperken en verminderen in overeenstemming met overeengekomen individuele doelstellingen. Bijna alle landen zijn het nu eens geworden met dit verdrag, met de opmerkelijke uitzondering van de VS. 

De laatste tijd is het Klimaatovereenkomst van Parijs in werking getreden. Dit is een wettelijk bindend internationaal verdrag betreffende klimaatverandering dat tot doel heeft de opwarming van de aarde tot onder de twee graden Celsius boven het pre-industriële niveau te beperken. De emissiedoelstellingen van de overeenkomst van Parijs vereisen dat alle partijen hun CO2-voetafdruk in 2030 met meer dan 50% verminderen en tussen nu en 2050 elimineren. Het verdrag is in december 2015 door 196 partijen aangenomen op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP 21) in Parijs.

De afzonderlijke landen hebben ook CO2-heffingen ingesteld in een poging om de klimaatverandering te bestrijden. Deze belastingen zijn bedoeld om de ‘verborgen’ kosten van de CO2-uitstoot beter zichtbaar te maken. Finland was het eerste land dat in 1990 een CO2-belasting invoerde. Sindsdien zijn daar 18 andere Europese landen bijgekomen. Op dit moment heeft Zweden het hoogste CO2-belastingtarief. 

Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren belangrijke klimaatveranderingscampagnes van niet-gouvernementele organisaties gezien, waarvan Race To Zero een heel goed voorbeeld is. Dit is een wereldwijde campagne die wordt gelanceerd door top experts op het gebied van klimaatverandering. Het doel is om steun te krijgen van bedrijven, steden, regio’s en beleggers om zo een CO2-vrij herstel tot stand te brengen dat toekomstige bedreigingen voorkomt en inclusieve, duurzame groei mogelijk maaktontgrendelt. 

Waar komen de broeikasgasemissies vandaan? 

Het is duidelijk dat we, om de klimaatverandering te bestrijden, wereldwijd snel de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. Om dat te doen, moeten we echter eerst begrijpen waar de emissies vandaan komen. 

De onderstaande grafiek biedt wat inzicht in deze kwestie, die de verdelng van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2016 laat zien.

Bron1

Uit deze grafiek blijkt dat bijna driekwart van de emissies afkomstig is van de energiesector. In de energiesector is het vervoer verantwoordelijk voor 16,2% van de uitstoot en binnen het vervoer is het wegvervoer (auto’s, vrachtwagens, vrachtwagens, motorfietsen en bussen) verantwoordelijk voor zo’n 11,9% van de uitstoot. Zo’n 60% van de uitstoot van het wegvervoer komt van het passagiersverkeer, terwijl de resterende 40% van goederenvervoer over de weg afkomstig is. 

De grafiek laat ook zien dat bijna een vijfde van de wereldwijde uitstoot afkomstig is van landbouw, bosbouw en landgebruik. Hier zijn vee en mest met 5,8% van de totale uitstoot de grootste boosdoeners. De reden dat de landbouw zo’n grote bijdrage levert aan de uitstoot, is dat dieren als koeien en schapen broeikasgassen produceren wanneer hun spijsverteringssystemen voedsel afbreken. De productie van rundvlees en lamsvlees gaat dus meestal gepaard met veel CO2-uitstoot. 

In het algemeen blijkt uit deze grafiek dat er twee belangrijke sectoren zijn die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Met overheden en bedrijven die onder druk staan om hun gedrag te veranderen om zo de klimaatverandering een halt toe te roepen, kunnen we in de komende jaren veel verstoringen in deze sectoren verwachten.

De mogelijkheid om in groene bedrijven te beleggen 

Aangezien klimaatverandering zo’n belangrijk probleem is, zijn bedrijven over de hele wereld in de race om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de wereldwijde economie kunnen helpen te vergroenen. Op dit moment stroomt een ware golf aan investeringen vanuit de particuliere sector naar geavanceerde technologische oplossingen die de duurzaamheid verbeteren, van technologie voor duurzame energie tot plantaardig vlees. Dit creëert lucratieve mogelijkheden voor particuliere beleggers. De bedrijven die echte oplossingen voor de klimaatverandering vinden, zorgen voor een sterk beleggingsrendement. 

Degenen die geïnteresseerd zijn in het beleggen in oplossingen voor klimaatverandering, kunnen een aantal van eToro’s Smart Portfolios in overweging nemen. Drie portefeuilles met aandelen van bedrijven die duurzame oplossingen ontwikkelen, zijn: 

De RenewableEnergy Smart Portfolio

De RenewableEnergy Smart Portfolio wijst kapitaal toe aan bedrijven die duurzamere energieoplossingen proberen te ontwikkelen. Het bevat aandelen van toonaangevende bedrijven in duurzame energie die gebruik maken van schone energiebronnen, zoals zon, wind en waterstof, en van bedrijven die de technologieën ontwikkelen achter de systemen die worden gebruikt voor de productie van duurzame energie.

De wereldwijde markt voor hernieuwbare energie lijkt in de komende jaren sterk te groeien als gevolg van het feit dat de CO2-voetafdruk van zonne-, wind- en waterstofstroom vele malen lager is dan die van fossiele brandstoffen. In 2025 zal de markt naar verwachting zo’n $ 1,5 biljoen waard zijn, een stijging ten opzichte van $ 928 miljard in 2017.2 De sector zal naar verwachting het snelst groeien in de Aziatisch-Pacifische regio, maar er zijn waarschijnlijk kansen over de hele wereld. 

De Driverless Smart Portfolio

eToro’s Driverless Smart Portfolio bevat aandelen van bedrijven die autonome voertuigen en elektrische voertuigen (EV’s) ontwikkelen. Met deze portefeuille kunnen mensen beleggen in bedrijven die de auto-industrie helpen om duurzamer te worden. 

In de komende jaren zullen zowel elektrische voertuigen als autonome voertuigen de klimaatverandering helpen bestrijden. Elektrische voertuigen produceren geen directe emissies. Dit betekent dat ze de luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden aanzienlijk kunnen verbeteren. Als het hele wegvervoer elektrisch zou zijn, zouden we de wereldwijde uitstoot mogelijk met bijna 12% kunnen verminderen. 

Omdat er op dit moment zoveel aandacht is voor duurzaamheid, groeit de markt voor elektrische voertuigen snel. Afgelopen jaar steeg de wereldwijde omzet van elektrische auto’s met 43%1  naar 3,2 miljoen, ondanks het feit dat de totale verkoop van auto’s met 16% daalde als gevolg van de coronapandemie. 

In de toekomst kunnen we verwachten dat de markt voor elektrische auto’s, bussen, vrachtwagens en andere voertuigen snel blijft groeien. Een van de redenen hiervoor is dat overheden in de hele wereld de druk op autofabrikanten opvoeren om te stoppen met de productie van traditionele voertuigen met verbrandingsmotoren. Zo is Noorwegen van plan om de verkoop van voertuigen met fossiele brandstoffen in 2025 geleidelijk af te schaffen. In de tussentijd heeft de Japanse overheid besloten dat alle nieuwe voertuigen in het midden van de 2030 hybride of volledig elektrisch moeten zijn. 

Autonome voertuigen zullen ook een rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Naarmate ‘bestuurderloze’ technologie een reguliere technologie wordt, zien we dat bedrijven ‘mobiliteit als dienst’ aanbieden. Dit zal waarschijnlijk het eigendomsmodel van auto’s drastisch veranderen en grote invloed hebben op de stedelijke efficiëntie. Dit zal op zijn beurt de uitstoot aanzienlijk verminderen. 

De FoodTech Smart Portfolio

De FoodTech Smart Portfolio wijst kapitaal toe aan bedrijven die de voedselsector helpen om te vormen en duurzamer maken. Het bevat aandelen van bedrijven die zich bezighouden met voedselinnovatie (d.w.z. op planten gebaseerd vlees), innovatie in de landbouw (groeien met minder), afvalvermindering en innovatie in de toeleveringsketen. 

In een poging om meer voedsel voor de groeiende wereldbevolking te produceren, heeft de voedingsindustrie in het verleden het milieu vaak buiten beschouwing gelaten. Vandaag de dag pusht de voedselproductie de wereld tot aan zijn natuurlijke grenzen. Zo is de massavleesproductie een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering. Om het milieu voor toekomstige generaties te beschermen, moet de voedselproductie veel duurzamer worden. Veel bedrijven werken momenteel aan innovatieve oplossingen. 

Tot slot: al deze Smart Portfolios hebben een milieuvriendelijk instelling. Alle drie bieden beleggers de mogelijkheid om hun portefeuilles te positioneren om te profiteren van de groei op de lange termijn van bedrijven die duurzame oplossingen ontwikkelen die de wereld zullen helpen om de uitstoot te verminderen en de klimaatverandering te bestrijden. 

 

  1. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
  2. https://www.alliedmarketresearch.com/renewable-energy-market
  3. https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/global-sales-of-electric-cars-accelerate-fast-in-2020-despite-covid-pandemic

 

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het gebruik van hefbomen een hoog risico op verlies van geld met zich mee. 67% van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s via deze aanbieder. Ga na of u begrijpt hoe CFD’s werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.

Smart Portfolios is een portefeuillebeheerproduct dat wordt geleverd door eToro Europe Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Smart Portfolios mogen niet beschouwd worden als via aandelenbeurzen verhandelde fondsen (Exchange Traded Funds – ETF’s) of als hedgefondsen.

FCA: Smart Portfolios is een product dat CFD’s kan bevatten.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het gebruik van hefbomen een hoog risico op verlies van geld met zich mee. 67% van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s via deze aanbieder. Ga na of u begrijpt hoe CFD’s werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.