Krypto for det tradisjonelle investorfellesskapet

Krypto er en unik aktivaklasse. Det første kryptoaktivumet, Bitcoin, ble lansert i 2009. Siden da har denne aktivaklassen generert fenomenal avkastning for langsiktige investorer. Men det har ikke alltid vært en behagelig reise. Langs veien har kryptoaktiva opplevd høye nivåer av volatilitet.

Kryptoaktiva har vist at de har mange bruksområder i den moderne verden. I dag er det bokstavelig talt tusenvis av innovative prosjekter som kjører i kryptoøkosystemet. Etter hvert som næringslivet fortsetter å ta i bruk teknologien, er det sannsynlig at dette økosystemet vil vokse.

Har krypto en plass i den tradisjonelle investorens portefølje i dag? Svaret på dette spørsmålet ser ut til å være ja, hvis undersøkelser fra store, globale finansinstitusjoner har rett. En rekke nylige studier har vist at når en liten mengde krypto legges til i en tradisjonell, balansert langsiktig portefølje, blir porteføljens totale risiko/avkastning betydelig forbedret, til tross for kryptoaktivumets iboende volatilitet. 

Derfor bør krypto legges til i en langsiktig portefølje

Fra et investeringsperspektiv er det flere store fordeler ved å eie kryptoaktiva. Dette kan omfatte: 

 • Potensialet for sterk langsiktig avkastning. Bare se på utviklingen til kryptoaktiva som Bitcoin og Ethereum i det lange løp. I løpet av den fem år lange perioden frem til 30. juni 2021 steg for eksempel Bitcoin fra rundt 680 USD1 til rundt 36 000 USD, noe som ga en avkastning på over 5 000 %, mens Ethereum steg fra 12,502 til 2 275 USD, noe som genererte en avkastning på over 18 000 %. Dette er imidlertid en ekstraordinær avkastning: Enhver investor bør huske at tidligere resultater ikke er en indikator på fremtidig avkastning. 

 • Økt diversifisering. Kryptoaktiva har generelt en lav korrelasjon til tradisjonelle aktiva som aksjer, obligasjoner, fast eiendom og råvarer. Dette betyr at krypto potensielt kan bidra til å diversifisere en langsiktig portefølje og gi lavere samlet risiko. Det er verdt å påpeke at, i forhold til tradisjonelle aktiva, tilbyr kryptoaktiva investorer noe nytt. Ta Bitcoin, for eksempel. Dette aktivumet er helt desentralisert, noe som betyr at det ikke kan kontrolleres av verdens myndigheter. I tillegg er det relativt sjeldent, siden det bare er 21 millioner Bitcoins som kan utvinnes totalt.

Slik kan en fordeling av krypto forbedre en porteføljes risiko/avkastningsprofil

Mange tradisjonelle investorer er bekymret for volatiliteten til kryptoaktiva, men en rekke studier har vist at en liten fordeling av kryptoer kan være gunstig med tanke på risiko/avkastning.

I 2020 testet Fidelity effekten av å legge til et lite beløp (1 til 3 %) av Bitcoin i en tradisjonell 60/40-balansert portefølje. Firmaet fant at porteføljer med Bitcoin-eksponering genererte betydelig høyere avkastning på lang sikt enn standard 60/40-porteføljen, uten et betydelig høyere risikonivå. Sharpe- forholdet – som måler en porteføljes risikojusterte avkastning – var mye høyere for porteføljene med Bitcoin-eksponering.

5-års gjennomsnittlig avkastning Annualisert volatilitet Sharpe-ratio
Balansert 60/40-portefølje 6,83 % 11,67 % 0,59
Balansert portefølje med 1 % Bitcoin 7,98 % 12,04 % 0,66
Balansert portefølje med 2 % Bitcoin 9,11 % 12,54 % 0,73
Balansert portefølje med 3 % Bitcoin 10,24 % 13,16 % 0,78

Kilde: Fidelity. Avkastning per 30. september 2020. 

Fidelitys resultater lignet på resultatene til WisdomTree, som i 2019 også sammenlignet den langsiktige utviklingen til en global portefølje på 60/40, med utviklingen av balanserte porteføljer med små beløp (1 til 3 %) av Bitcoin. WisdomTree fant at porteføljene med Bitcoin-eksponeringen genererte mye høyere avkastning på lang sikt uten et betydelig høyere risikonivå. Det som er spesielt interessant ved WisdomTree sin studie var at selv under de såkalte «kryptovintrene», da kryptoaktiva opplevde store nedturer, ble porteføljeresultatene ikke veldig påvirket. 

I det siste har analytikere fra Morningstar undersøkt effekten av å legge til 5 % Bitcoin-eksponering i en balansert portefølje av tradisjonelle aktiva. Igjen konkluderte de med at kryptoeksponeringen økte den samlede porteføljeavkastningen med en bred margin, uten å øke risikoen for mye. 

Undersøkelsen tyder på at det å legge til en liten mengde krypto i en tradisjonell, balansert portefølje kan lønne seg. Legges krypto til, kan det potensielt øke avkastningen, samtidig som den ikke har en betydelig innvirkning på risikoen. 

Slik legger du til krypto i en tradisjonell portefølje

Kryptoaktiva er fortsatt i sin spede begynnelse, og det er vanskelig å forutsi hvilke digitale aktiva som vil bli tatt i bruk over hele verden på lang sikt. Så når det gjelder å investere i krypto, er den mest fornuftige tilnærmingen å starte med en liten allokering og diversifisere kapital på tvers av flere forskjellige aktiva. 

I et forsøk på å hjelpe investorer med å få diversifisert eksponering mot krypto, har eToro utviklet en rekke innovative Portfolios som gir tilgang til flere digitale aktiva i én investering. Disse strekker seg fra enkle porteføljer som gir eksponering mot krypto ved hjelp av tradisjonelle metoder for å konstruere indekser, til mer avanserte porteføljer som aktivt handler med digitale aktiva. 

De som ønsker enkel eksponering mot kryptoaktiva, kan vurdere: 

 • CryptoPortfolio. Denne strategien tildeler kapital til en rekke store kryptoaktiva basert på markedsverdi og representasjon i kryptomarkedet.
 • Porteføljen CryptoEqual. Denne porteføljen gir like stor eksponering mot en rekke store kryptoaktiva. 
 • Porteføljen Crypto-currency. Denne porteføljen tildeler kapital til de to største kryptoaktivaene: Bitcoin og Ethereum. 

De som er mer avanserte innen kryptomarkedet og søker eksponering mot de siste kryptotrendene og banebrytende digitale aktivateknologier kan vurdere:

 • DeFiPortfolio. Denne porteføljen gir eksponering mot utvalgte kryptoaktiva som deltar i DeFi-revolusjonen, inkludert Ethereum. 

De som ønsker eksponering mot det bredere kryptoaktivaøkosystemet, kan vurdere:

 • Porteføljen BitcoinWorldWide. Denne porteføljen allokerer kapital til Bitcoin, samt aksjer i selskaper innenfor Bitcoin-verdikjeden, inkludert gruveselskaper, halvlederprodusenter, betalingsselskaper, børser, forvaltere og forsikringsselskaper. 

Sist men ikke minst kan de som ønsker mer aktiv forvaltet eksponering mot krypto, vurdere:

 • Porteføljen Napoleon-X. Dette er en langsiktig, aktivt forvaltet, kvantitativ strategi som handler BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, ADA/USD og BNB/USD-par med lik eksponering og regelmessig etterjustering. 
 • Porteføljen TIE Sentiment AI (tilbys kun i USA). Dette er en aktivt forvaltet strategi som bruker avansert dataanalyseteknologi til å handle kryptoaktiva. 

Med eToros Portfolios er det en enkel og grei prosess å legge til krypto i en portefølje. Med ett klikk kan du få tilgang til en rekke kryptoaktiva og umiddelbart diversifisere porteføljen din. 

Kilder:

 1. https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/history?period1=1420088400&period2=1514782800&interval=1wk&filter=history&frequency=1wk
 2. https://finance.yahoo.com/quote/ETH-USD/history?period1=1597104000&period2=1628640000&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true
 3. https://www.fidelitydigitalassets.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/FDAS/bitcoin-alternative-investment.pdf
 4. https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/other-documents/research/market-insights/wisdomtree_market-insight_bitcoin-in-portfolio_en.pdf
 5. https://www.morningstar.com/articles/1045168/how-a-little-bitcoin-can-change-your-6040-portfolio-a-lot
469 Visninger