Oljeprisen stiger over USD 80 – ekspertene tror at prisene kan fortsette å stige

Mandag den 11. oktober steg oljen over USD 80. Det var første gang siden 2014 at den omsettes over USD 80. Siden begynnelsen av september har oljen steget mer enn 15 %, med en rekke faktorer som bidrar til økningen.

Etterspørsel etter naturgass

Etterspørselen etter naturgass har økt over hele verden, og prisene har steget eksponentielt, spesielt i Nord-Europa, noe som får forbrukerne til å søke etter billigere erstatninger i form av olje. Et slikt bytte vil bare tjene til å forverre det nåværende underskuddet i oljemarkedet. Det saudiarabiske oljeselskapet Aramco anslår at mangelen på naturgass har ført til en økning på rundt 500 000 fat olje per dag. Andre beregninger tyder på at den potensielle økningen i etterspørselen kan nå to millioner fat per dag.

Til tross for den økende etterspørselen etter olje har OPEC+-produsentene bestemt seg for ikke å øke oljeforsyningen, og vil fortsette med sin forrige plan om bare å legge til 400 000 flere fat per dag i november. Blant OPEC+-landene er det noen som mener at en ny bølge av koronaviruspandemien kan skape nedgang i etterspørselen etter olje, og at en økning i oljeproduksjonen derfor ikke vil være en klok avgjørelse.

Invester i naturgass

Orkaner, dollardevaluering og økonomier som åpner

En annen faktor som bidrar til oppgangen i råvareprisene, er svekkelsen av amerikanske dollar. Oljeprisen stiger også etter hvert som økonomiene tar opp farten og åpner igjen. Noen tror at det ikke blir flere nedstenginger på grunn av koronaviruset, og at Delta var den siste betydelige bølgen av pandemien.

I september var det også forstyrrelser i forsyningskjeden i den sørlige delen av USA på grunn av orkanen Ida, da flere raffinerier i stater rundt Mexicogolfen ble stengt.

Hvor høyt kan prisene gå?

En strateg for JP Morgan anslo at olje kunne handles mellom $ 130 og $ 150 og at økonomien kunne håndtere det. Andre analytikere sier at det kan oppstå hyperinflasjon på grunn av den amerikanske regjeringens overdrevne forbruk, og at oljen kan komme opp i $ 180 innen utgangen av 2022. Det har også kommet negative prognoser for oljemarkedet som går ut på at den nåværende prisen på $ 80 er ubegrunnet høy.

Invester i olje

Investeringsmuligheter

Selv om forbrukerne står overfor høyere energipriser, er investorene ute etter å tjene penger på et marked som ser ut til å ha bare en oppside. Investorer kan søke eksponering mot oljeproduserende selskaper eller firmaer i forsyningskjeden.

Basert på tro på mangfold og tematisk trading har eToro opprettet OilWorldWide Smart Portfolio, som diversifiserer aktiva blant verdens ledende oljerelaterte selskaper, olje-ETF-er og direktederivater av oljeprisen. Uansett vil investorer fortsette å følge nøye med på den nåværende energikrisen og mulighetene den byr på.