De FOMC-vergadering sluit een drukke september vol rapporten van centrale banken af.

Het Federal Open Market Commitee (FOMC) komt samen voor twee opeenvolgende dagen, 2122 september, en aan het einde daarvan zullen beleggers een beter beeld hebben van de plannen van de Fed voor toekomstige rentetarieven en haar standpunt inzake activa-aankopen.

Vorige FOMC-vergadering

Half augustus zijn de notulen van de FOMC-vergadering van juli gepubliceerd. Uit de notulenbleek dat als de economie zich ontwikkeld zoals verwacht, het verstandig zou zijn om het afbouwen van activa in overweging te nemen.

Het stelde: “Vooruitkijkend merkten meeste deelnemers op dat, als de economie zich breed ontwikkelde zoals zij verwachtten, zij het verstandig vonden om het tempo van de activa-aankopen dit jaar te verminderen omdat zij zagen dat aan het criteria van het Committee van ‘verdere aanzienlijke vooruitgang’ voldaan was met betrekking tot het prijsstabiliteitsdoel en zo goed als voldaan met betrekking tot het maximale werkgelegeneidsdoel.” 

Echter, er was geen overeenstemming over het exacte tijdsbestek. Hoewel enkele leden van het FOMC de mogelijkheid zagen om de activa-aankopen in de komende maanden af te bouwen, voorspelden anderen dat het alleen in het komende jaar zou gebeuren.

Deelnemers aan de vergadering merkten ook op dat zelfs als besloten wordt om de activa-aankopen af te bouwen, het belangrijk is om “de afwezigheid van een mechanische link tussen de timing van het afbouwen en een eventuele toename in het doelbereik van de federale fondsen” te benadrukken.

Het belang van de rapporten van het FOMC en de centrale banken

De FOMC-vergadering en de rapporten van de grote centrale banken zijn belangrijke gebeurtenissen voor investeerders. Veranderingen in het rentepercentage kan invloed hebben op hypotheken, daggeldleningen, buitenlandse valutakoersen en meer. Daarom worden alle beleidsuitspraken, toespraken, persconferenties of enige andere verklaring van de bestuurders van centrale banken nauwgezet gevolgd door beleggers die willen analyseren wat de verklaring kan betekenen voor toekomstig beleid.

Het is geen overstatement om te zeggen dat analysten ieder woord van de wereldwijde centrale banken nauwgezet volgen  –  om te proberen zelfs het kleinste inzicht op te pikken.

Neem bijvoorbeeld een monetaire beleidsverklaring van de Reserve Bank of Australia (RBA) in juli 2021 waarin het wissen van drie woorden uit een eerdere verklaring veel fronsen opleverde. In eerdere verklaringen zei RBA-bestuurder Philip Lowe dat een verhoging “onwaarschijnlijk is is voor 2024 op zijn vroegst.” Echter, in de verklaring van juli, liet hij de woorden “op zijn vroegst” achterwege en zei eenvoudigweg dat een verhoging “onwaarschijnlijk is tot 2024.” Financiële commentatoren die deze verklaringen op de voet volgen vermoedden dat wat eerst een belofte van Lowe was om de tarieven op het huidige niveau te handhaven tot 2024, nu niet meer dan een voorspelling was van hoe hij de ontwikkelingen zag, maar wat zeker kon veranderen.

Het doel van centrale banken

Hoewel iedere centrale bank haar missie iets anders vormgeeft, zijn er overeenkomsten. 

Een van de voornaamste doelen van centrale banken is te zorgen dat de valuta stabiel is en haar waarde behoudt. Een tweede doel is het opstellen van beleid dat economische groei en volledige werkgelegenheid zal faciliteren. 

Om deze doelen te bereiken, vergaderen de comités verschillende keren per jaar om beslissingen te nemen over het monetaire beleid. Het FOMC vergadert bijvoorbeeld acht keer per jaar. Daarnaast passen de Europese Centrale Bank, Bank of Canada en de Bank of England hun rentetarieven ook acht keer per jaar aan, terwijl de Reserve Board in Australia haar tarieven elf keer per jaar aanpast.

Een drukke maand vol rapporten van centrale banken

In september 2021 zijn al verschillende rapporten van centrale banken verschenen. Op 7 september publiceerde de Reserve Bank of Australia haar tarieven. Op 8 september publiceerde de Bank of Canada haar tarieven, en op dezelfde dag getuigden Andrew Bailey, bestuurder van de Bank of England, en leden van het Monetaire Beleidscomité voor de Treasurycommissie van het Britse parlament. Op 9 september publiceerde de Europese Centrale Bank haar monetaire verklaring, gevolgd door een persconferentie van de ECB-president Christine Lagarde. 

De RBA houdt vast aan de rentetarieven

In zijn verkaring over de monetaire beleidsbeslissing zei bestuurder Philip Lowe van de Reserve Bank of Australia dat het bestuur besloten had om de rentetarieven voor de korte termijn, ook bekend als het “cash rate target”, op 0,1% te handhaven, en  het rentetarief op de afwikkelingsbalans voor buitelandse valuta op 0% te handhaven. Verder wordt er vastgehouden aan het doel van 0,1% voor de Australische staatsobligaties van april 2024, en worden er per week voor 4 miljard AUD staatsobligaties opgekocht tot ten minste half februari 2022. 

De beslissing om het aankopen van staatsobligaties te verminderen van vijf miljard AUD tot vier miljard AUD in begin september was aangkondigt in de monetaire beleidsbeslissing van augustus 2021 Echter, in deze laatste verklaring blijft het opkopen met 4 miljard AUD per week tenminste doorgaan tot februari in plaats van november zoals aangekondigd in de verklaring van vorige maan.

Lowe zei ook dat de Delta-uitbraak de economische groei zal vertragen, maar niet stoppen. Echter, de verwachtingen voor de economische groei blijven onduidelijk.

De directe impact van de verklaring van de RBA was dat de Australische dollar steeg na het nieuws van de voorgenomen vermindering van het opkopen van obligaties, maar deze winst ging weer verloren nadat de bank herhaalde dat de inflatie veel hoger moet zijn om de rentetarieven te kunnen verhogen. 

Bank of Canada

In haarverklaring over de rentetarieven noemde de Bank of Canada (BoC) het doorgaande economisch herstel in het tweede kwartaal en een solide momentum bij het begin van het derde kwartaal, echter, storingen in de supply chain en toenemede Covid-19 gevallen kunnen het herstel in de weg staan. Hoewel de Candadese economie in het tweede kwartaal zwakker was dan verwacht, waren de slechte prestaties niet zichtbaar in alle sectoren. De BoC verwacht dat de economie sterker wordt in de tweede helft van 2021, maar een toename in Covid-19-gevallen en leveringsproblemen kunnen het herstel in de weg zitten.

De Raad van Bestuur van de BoC oordeelde dat de Canadese economie “aanzienlijke overcapaciteit heeft en dat het herstel uitzonderlijke monetaire beleidsondersteuning nodig blijft hebben’, en besloot daarom om het daggeldtarief op 0,25% te houden, wat de ondergrens wordt genoemd. De raad voorspelde dat dit tarief blijft aanhouden tot de tweede helft van 2022 als de “economische achterstand is geabsorbeerd” en het inflatiedoel van 2% is bereikt. De BoC blijft ook daargaan met haar kwantitatieve steunprogramma door $2 miljard (CAD) obligaties per week op te kopen.

Het directe gevolg van deze verklaring was dat de samengestelde S&P/TSX-index 64 punten daalde en dat de loonie, een bijnaam voor het valutapaar US dollar versus Candadese dollar (USDCAD), ook daalde.

Bailey van de Bank of England maakte zich zorgen over arbeidstekorten

Net als zijn collega’s in Canada en Australië noemde Andrew Bailey, bestuurder van de Bank of England, dat de economie vertraagd werd door een opleving in Covid-19-gevallen en tekorten in de supply chain.  In zijn getuignis van 8 september, voor de treasurycommissie van het parlament, stelde Bailey dat hij gelooft dat de grondstofprijzen uiteindelijk terug naar het normale niveau zullen keren en dat de tekorten in de voorraden zullen afnemen. Echter, hij uitte zijn zorgen over de tekorten op de arbeidsmarkt die voor inflatie op goederen en diensten kunnen zorgen.

Bailey zei ook dat het waarschijnlijk was dat het monetaire beleidscomité van de bank de rentetarieven in de komende jaren zal moeten verhogen om de inflatiedruk te bestrijden. Een interessante onthullig vond plaats toen hij de Britse MP’s vertelde dat het comité 4-4 verdeeld is over de vraag of de economie van England genoeg hersteld was om de noodmaatrgelen terug te draaien en de rentetarieven om geld te lenen te verhogen.

De ECB handhaaft haar monetaire beleid en bouwt het aankopen van activa af.

Na een week waarin Australië en het VK allemaal hun economisch beleid bespraken, waren alle ogen gericht op de Europese Centrale Bank (ECB) en hun rapport van 9 september. De Raad van Bestuur van de ECB besloot om het voornaamste rentetarief voor herfinanciering van operaties op 0%, de marginale beleningsfaciliteit op 0,25% en de depositofaciliteit op -0,5% te houden. 

De Raad van Bestuur stelde dat ze verwachten dat de belangrijkste rentetarieven van de ECB op hun huidige of een lager niveau blijven totdat de inflatie de 2% bereikt “ver voor het einde van de geprojecteerde horizon en duurzaam tijdens de rest van de geprojecteerde horizon” en gebaseerd op de beoordeling van de raad dat “vooruitgang in de onderliggende inflatie” gelijk opgaat met een stabiliserende inflatie op 2%. De belangrijkste econoom van de ECB verwacht dat dit gaat gebeuren in 2025.

De verklaring van de ECB stelt dat de maandelijkse netto aankopen onder het Asset Purchase Program blijven doorgaan op het niveau van 20 miljard. Onder het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) blijven de totale activa-aankopen op 1,85 miljard en zullen worden gehandhaafd tot eind maart 2022 op zijn vroegst. Echter, verwacht wordt dat het tempo zal veranderen. Gebaseerd op de financieringsomstandigheden en de inflatieverwachtingen zei de ECB dat “gunstige financieringsomstandigheden gehandhaafd kunnen worden door een gematigd lager tempo van de netto activa-aankopen.”

Alle ogen gericht op FOMC

Hoewel de rapporten van iedere centrale bank nuances hadden, waren er enkele algemene overeenkomsten.  

  • Australië, Canada en de ECB hielden allemaal vast aan hun rentepercentages. 
  • Hoewel de ECB de activa-aankopen niet af gaat bouwen zoals de RBA, wordt verwacht dat het tempo gematigd lager wordt. 
  • Er zjn zorgen over de economie, hoewel verwacht wordt dat de groei doorgaat is de tijdlijn onzeker.

Nu enkele van de grote wereldwijde economieën hun zegje gedaan hebben, verschuift de focus nu naar de FOMC-vegadering en de verklaring die op 22 september gepubliceerd wordt.