Posiedzenie FOMC kończy pracowity wrzesień raportów banków centralnych

Posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) odbędzie się w ciągu dwóch kolejnych dni (2122 września), a po jego zakończeniu inwestorzy będą mieli lepszy obraz planu Fed co do przyszłych stóp procentowych i perspektyw skupu aktywów.

Ostatnie posiedzenie FOMC

W połowie sierpnia ukazał się protokół z lipcowego posiedzenia FOMC. Z notatek ze spotkania wynikało, że jeśli gospodarka będzie rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami, należałoby zacząć rozważać ograniczenie zakupów aktywów.

W dokumencie tym stwierdzono: „Patrząc w przyszłość, większość uczestników zauważyła, że pod warunkiem, że gospodarka będzie się rozwijać w szerokim zakresie zgodnie z ich przewidywaniami, właściwe będzie rozpoczęcie zmniejszania tempa zakupów aktywów w tym roku, ponieważ według nich kryterium „znacznego dalszego postępu” Komitetu jest spełnione w odniesieniu do celu stabilności cen i bliskie spełnienia w odniesieniu do celu maksymalnego zatrudnienia”. 

Dokładne ramy czasowe nie zostały jednak uzgodnione. Choć niektórzy członkowie FOMC widzieli możliwość ograniczenia zakupów aktywów w najbliższych miesiącach, inni przewidywali, że nastąpi to dopiero w przyszłym roku.

Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę, że nawet jeśli zapadnie decyzja o ograniczeniu zakupów aktywów, ważne jest podkreślenie „braku mechanicznego powiązania między terminem taperingu a ewentualnym wzrostem przedziału docelowego dla stopy funduszy federalnych”.

Znaczenie raportów FOMC i banków centralnych

Posiedzenie FOMC, jak również raporty innych głównych banków centralnych, są ważnymi wydarzeniami dla inwestorów. Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na kredyty hipoteczne, kredyty overnight, kursy walutowe i inne. Dlatego też każde oświadczenie polityki monetarnej, przemówienie, konferencja prasowa lub inne oświadczenie prezesów banków centralnych są uważnie śledzone przez inwestorów, którzy analizują, co dane oświadczenie może oznaczać dla przyszłej polityki.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że analitycy śledzą i analizują każde słowo ze strony światowych banków centralnych próbując uzyskać nawet najmniejszy wgląd w sytuację.

Weźmy na przykład oświadczenie polityki monetarnej wydane przez Bank Rezerw Australii (RBA) w lipcu 2021 r., w którym usunięcie trzech słów z poprzedniego oświadczenia wzbudziło wiele kontrowersji. W poprzednich wypowiedziach gubernator RBA Philip Lowe powiedział, że podwyżka jest „mało prawdopodobna do 2024 roku, najwcześniej”. W lipcowym oświadczeniu zrezygnował jednak ze słów „najwcześniej”, a sformułowanie brzmiało po prostu, że podwyżka jest „mało prawdopodobna do 2024 roku”. Komentatorzy finansowi po tych wypowiedziach domyślili się, że to, co wcześniej było obietnicą gubernatora Lowe’a, że utrzyma stopy na dotychczasowym poziomie do 2024 roku, teraz jest jedynie prognozą tego, jak widzi on rozwój sytuacji, ale z dużym prawdopodobieństwem może się zmienić.

Cel działania banków centralnych

Choć każdy bank centralny nieco inaczej definiuje swoją misję, istnieją wspólne mianowniki. 

Jednym z głównych celów banków centralnych jest upewnienie się, że waluta jest stabilna i zachowuje swoją wartość. Drugim celem jest ustalenie polityk, które ułatwią wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie. 

Aby osiągnąć te cele, komitety banków centralnych spotykają się o różnych porach roku, aby decydować o polityce monetarnej. Na przykład, FOMC spotyka się osiem razy w roku. Ponadto, Europejski Bank Centralny, Bank Kanady i Bank Anglii również ustalają swoje stopy procentowe osiem razy w roku, podczas gdy Rada Rezerw w Australii ustala swoje stopy jedenaście razy w roku.

Pracowity miesiąc raportów banków centralnych

Wrzesień 2021 roku przyniósł już różne raporty banków centralnych. 7 września Bank Rezerw Australii wydał oświadczenie w sprawie stóp procentowych. 8 września Bank Kanady wydał oświadczenie w sprawie stóp procentowych, a tego samego dnia prezes Banku Anglii Andrew Bailey i członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej zeznawali przed Komisją Skarbu brytyjskiego parlamentu. 9 września Europejski Bank Centralny wydał oświadczenie monetarne, po którym odbyła się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde. 

RBA nie zmienia zdania w sprawie stóp procentowych

W swojej decyzji o polityce monetarnej gubernator Banku Rezerw Australii Philip Lowe powiedział, że rada zdecydowała się utrzymać krótkoterminową stopę procentową, znaną również jako „docelowa stopa pieniężna”, na poziomie 0,1%, a oprocentowanie sald rozliczeń walutowych na poziomie 0%. Ponadtopodtrzymałby cel 0,1% dla australijskich obligacji rządowych z kwietnia 2024 roku i skupowałby papiery rządowe w tempie 4 mld AUD tygodniowo co najmniej do połowy lutego 2022 roku. 

Decyzja o zmniejszeniu zakupów rządowych papierów wartościowych z pięciu miliardów AUD do czterech miliardów AUD począwszy od września, została ogłoszona w decyzji o polityce monetarnej z sierpnia 2021 roku. Jednak w najnowszym oświadczeniu zakupy w tempie 4 mld AUD tygodniowo będą kontynuowane co najmniej do lutego, w przeciwieństwie do listopadowej daty, o której była mowa w zeszłomiesięcznym oświadczeniu.

Lowe wspomniał również, że epidemia wirusa w wariancie Delty spowolni wzrost gospodarczy, ale go nie wyhamuje. Jednak prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego pozostają niejasne.

Bezpośrednim skutkiem wypowiedzi RBA był wzrost dolara australijskiego na wieść o planowanym ograniczeniu skupu obligacji, jednak zyski te zostały utracone po tym, jak bank powtórzył, że aby móc podnieść stopy procentowe, musiałaby pojawić się znacznie wyższa inflacja. 

Bank Kanady

W swoim oświadczeniu o stopach procentowych Bank Kanady (BoC) stwierdził, że globalne ożywienie gospodarcze utrzymało się w drugim kwartale, a solidne tempo wchodzi w trzeci kwartał, jednak zakłócenia w łańcuchu dostaw i rosnąca liczba przypadków Covid-19 mogą utrudnić dalszy postęp. Podczas gdy drugi kwartał kanadyjskiej gospodarki był słabszy niż oczekiwano, słabe wyniki nie były widoczne we wszystkich sektorach. BoC oczekuje, że gospodarka umocni się w drugiej połowie 2021 r., ale wzrost liczby przypadków Covid-19 i ograniczenia w podaży mogą utrudnić ożywienie.

Rada Zarządzająca BoC oceniła, że kanadyjska gospodarka: „ma znaczną nadwyżkę mocy produkcyjnych i że ożywienie nadal wymaga nadzwyczajnego wsparcia ze strony polityki pieniężnej”, a co za tym idzie, postanowiła utrzymać docelową stopę overnight na poziomie 0,25%, zwaną dolną granicą. Rada przewiduje, że takie tempo utrzyma się do drugiej połowy 2022 r., kiedy to „gospodarczy luz zostanie wchłonięty”, a cel inflacyjny na poziomie 2% zostanie osiągnięty. BoC będzie również kontynuował swój program luzowania ilościowego poprzez skup obligacji w tempie 2 miliardów dolarów (CAD) tygodniowo.

Bezpośrednim skutkiem tej wypowiedzi był spadek indeksu S&P/TSX composite o 64 punkty oraz spadek kursu loonie, czyli pary walutowej dolar amerykański versus dolar kanadyjski (USDCAD).

Bailey z Banku Anglii martwi się o niedobory siły roboczej

Podobnie jak jego koledzy z Kanady i Australii, prezes Banku Anglii, Andrew Bailey, wspomniał, że gospodarka spowalnia z powodu nawrotu przypadków Covid-19 i niedoboru łańcucha dostaw. W swoim zeznaniu 8 września przed Komisją Skarbu Parlamentu, Bailey stwierdził, że wierzy, iż ceny towarów w końcu wrócą do normy, ponieważ z czasem niedobór dostaw będzie się zmniejszał. Wyraził jednak zaniepokojenie niedoborem na rynku pracy, który może generować wzrost inflacji na towary i usługi.

Bailey powiedział również, że jest prawdopodobne, iż Komitet Polityki Pieniężnej banku będzie musiał podnieść stopy procentowe w najbliższych latach, aby zwalczyć presję inflacyjną. Prawdziwą sensacją była jego wypowiedź do brytyjskich deputowanych, że komisja podzieliła się 4-4 w kwestii tego, czy gospodarka Anglii ożywiła się na tyle, by zacząć ograniczać środki nadzwyczajne i podnosić stopy procentowe.

EBC kontynuuje politykę monetarną, spowalniając tempo skupu aktywów

Po tygodniu, w którym Australia, Kanada i Wielka Brytania omawiały swoje polityki gospodarcze, wszystkie oczy zwrócone były na Europejski Bank Centralny (ECB) i jego raport 9 września. Rada Prezesów EBC postanowiła utrzymać stopę procentową podstawowych operacji refinansujących na poziomie 0%, kredytu marginalnego na poziomie 0,25%, a depozytu w banku centralnym na poziomie -0,5%. 

Rada Prezesówwspomniała, że oczekuje, iż podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie 2% „znacznie przed końcem horyzontu projekcji i trwale przez resztę horyzontu projekcji”, w oparciu o ocenę Rady, że „postęp inflacji bazowej” jest równoznaczny ze stabilizacją inflacji na poziomie 2%. Główny ekonomista EBC uważa, że tak się stanie do 2025 roku.

W oświadczeniu EBC czytamy, że miesięczne zakupy netto w ramach programu skupu aktywów będą kontynuowane w tempie 20 mld . W ramach programu Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) łączna wartość zakupów aktywów pozostanie na poziomie 1,85 mld EUR i będzie kontynuowana najwcześniej do końca marca 2022 r. Oczekuje się jednak, że tempo to ulegnie zmianie. W oparciu o warunki finansowania i perspektywy inflacji, EBC stwierdził, że „korzystne warunki finansowania mogą być utrzymane przy umiarkowanie niższym tempie zakupów aktywów netto”.

Wszystkie oczy zwrócone na FOMC

Chociaż każdy raport banku centralnego zawierał różne niuanse, istniały pewne ogólne cechy wspólne.  

  • Australia, Kanada i EBC utrzymały swoje stopy procentowe. 
  • Chociaż EBC nie będzie ograniczał zakupów aktywów, tak jak RBA, oczekuje się, że ich tempo będzie umiarkowanie niższe. 
  • Istnieje obawa o gospodarkę, choć oczekuje się, że wzrost będzie kontynuowany, ale harmonogram pozostaje niejasny.

Po tym jak niektóre z głównych światowych gospodarek miały już swoje zdanie, uwaga skupia się teraz na posiedzeniu FOMC i oświadczeniu, które ma zostać opublikowane 22 września.