Poznaj Popularnego Inwestora — JianSwang

Jian Lim jest Popularnym Inwestorem na platformie eToro (występującym pod pseudonimem JianSwang), który koncentruje się na udowodnieniu, że każdy, kto jest gotów poświęcić czas i wysiłek na naukę inwestowania, może stać się odnoszącym sukcesy inwestorem. Lim, który uczył się inwestowania na własną rękę, a teraz z ponad ośmioletnim doświadczeniem, uważa, że jest żywym dowodem na słuszność tej idei. Jian znalazł swoje miejsce w eToro i chwali platformę za to, że zapewnia łatwy dostęp do tak wielu różnych aktywów finansowych na jednej platformie. W naszym wywiadzie Jian podkreśla, jak ważna jest cierpliwość w podejściu do inwestycji, jest ona kluczem do przetrwania trudnych czasów.

Zobacz profil Jiana Swanga

Proszę nam opowiedzieć trochę o sobie!

Inwestuję na giełdzie od ponad ośmiu lat i stosuję strategię top-down. Oznacza to, że badam możliwości dotyczące przyszłych makrotrendów i na tej podstawie identyfikuję obiecujące spółki.

Proszę nam opowiedzieć o Pana doświadczeniu finansowym.

Chociaż mam osiem lat doświadczenia w inwestowaniu, prawda jest taka, że nigdy nie można lub nie powinno się przestać uczyć o ciągle zmieniających się warunkach w społeczeństwie. Ostatnio zdobyłem dwa certyfikaty: International Advanced Wealth Management wydany przez CISI oraz Foundations of Financial Risk (FFR) wydany przez GARP. Jest to uzupełnienie mojego dyplomu z London School of Economics (LSE). Ostatecznie celem jest kontynuowanie nauki w jak najszerszym zakresie.

Jaka jest Pana strategia i czy zmieniał ją Pan ostatnio, aby dostosować się do zmiennych rynków? Gdzie przeprowadza Pan swoje badania?

Skupiam się głównie na długoterminowym inwestowaniu w akcje. Jednak okresowo i konsekwentnie dokonuję przeglądu moich inwestycji, aby upewnić się, że branże, w które inwestuję, są nadal istotne z fundamentalnego punktu widzenia, jako element moich starań, aby dostosować się do zmiennych rynków.. Prowadzę badania za pośrednictwem wielu publikacji finansowych, w tym gazet, artykułów, czasopism i nie tylko. Bardzo lubię Wall Street Journal, Financial Times i The Economist, które eToro oferuje swoim Popularnym Inwestorom. 

Uważam również, że niezwykle ważne jest uczenie się poprzez rozmowy z ludźmi z branż, w które zamierzam zainwestować. Ich wewnętrzna wiedza o branży może być niezbędna w uzyskaniu głębszego zrozumienia tej konkretnej branży i kierunku, w którym zmierza.  

Jak eToro wpłynęło na Pana sposób handlowania?

Mam wielkie szczęście, że znalazłem eToro jako platformę dla moich potrzeb inwestycyjnych. Platforma jest bardzo wygodna, ponieważ akcje z różnych rynków na całym świecie są dostępne w jednym miejscu.. Zdecydowanie będę dalej korzystał z eToro jako mojej głównej platformy inwestycyjnej.

Na jakie aktywa lub branże zwraca Pan teraz uwagę?

Jestem szczególnie zainteresowany tym, jak potoczy się rywalizacja pomiędzy firmami produkującymi pojazdy elektryczne (EV). Poza tym przyglądam się branży chipsów, branży reklamy cyfrowej i koncepcji metaverse, o której wszyscy mówią. 

Jaka była Pana ulubiona transakcja w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Skupiłem się na branży EV, ponieważ zauważyłem, że trend przesuwa się z samochodów benzynowych na elektryczne. Pomimo dużej zmienności, Tesla jest zdecydowanie nadal moim faworytem.

Czy inwestuje Pan w jakieś klasy aktywów poza akcjami, surowcami i kryptowalutami?

Nie. Inwestuję głównie w akcje, które pozostaną głównym składnikiem mojego portfela dla inwestycji długoterminowych.

Jaki jest Pana długoterminowy cel handlowy?

Dążę do tego, aby osiągać lepsze wyniki od znanych inwestorów. Chociaż jest to cel sam w sobie, mnie chodzi również o udowodnienie, że inwestorzy detaliczni, którzy są gotowi włożyć wysiłek w naukę, są w stanie odnosić sukcesy jako inwestorzy. 

Jakaś wiadomość dla kopiujących użytkowników lub potencjalnych kopiujących?

Po pierwsze, podstawą w inwestowaniu jest cierpliwość! Po drugie, nigdy nie jest za późno, aby zacząć inwestować. 

Do potencjalnych kopiujących, powiedziałbym, że jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na giełdzie, rozważ kopiowanie mnie. Byłbym zaszczycony mogąc zabrać Cię w moją podróż edukacyjną i inwestycyjną. Trzeba jednak pamiętać, że na rynkach zdarzają się wzloty i upadki, co może być trudne emocjonalnie. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że cierpliwość jest kluczem do inwestowania długoterminowego.

Zobacz profil Jiana Swanga

Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub nakłanianie do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych lub przyszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub produktu inwestycyjnego w pakiecie nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za poprawność lub kompletność treści niniejszej publikacji.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie powinien być traktowany jako porada dotycząca produktów finansowych, osobista rekomendacja, oferta lub nakłanianie do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu finansowego. Został on przygotowany bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej i potrzeb. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników i przyszłych wskazań nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za poprawność lub kompletność treści niniejszej publikacji.