Seznamte se s Populárním investorem JianSwangem

Jian Lim je Populární investor na platformě eToro (vystupující pod jménem JianSwang), který se zaměřuje na to, aby dokázal, že úspěšným investorem se může stát každý, kdo je ochoten věnovat čas a úsilí studiu v oblasti investic. Lim, který se naučil investovat sám a nyní má více než osmileté zkušenosti, je přesvědčen, že je živoucím důkazem této myšlenky. Jian našel domov na platformě eToro a chválí ji za snadný přístup k tolika různým finančním aktivům na jedné platformě. V našem rozhovoru Jian zdůrazňuje, že při přístupu k investicím je důležité být trpělivý, což je klíčové pro překonání těžkých časů.

Zobrazit profil Jiana Swanga

Řekněte nám něco o sobě!

Na akciových trzích investuji již více než osm let a používám strategii shora dolů. To znamená, že zkoumám možnosti budoucích makrotrendů a na jejich základě identifikuji slibné společnosti.

Řekněte nám něco o svém zázemí ve finančnictví.

Ačkoli mám s investováním osmileté zkušenosti, ve skutečnosti se člověk nikdy nemůže nebo by se neměl přestat učit o neustále se měnících podmínkách ve společnosti. Nedávno jsem získal certifikát CISI Mezinárodní pokročilá správa majetku a certifikát GARP Základy finančního rizika (FFR). To je doplněk k mému titulu z London School of Economics (LSE). Nakonec je cílem i nadále se co nejvíce učit.

Jaká je vaše strategie a změnil jste ji v poslední době, abyste se přizpůsobil volatilním trhům? Kde provádíte svůj výzkum?

Zaměřuji se především na dlouhodobé investování do akcií. Přesto své investice pravidelně a důsledně přezkoumávám, abych se ujistil, že odvětví, do kterých investuji, jsou stále relevantní, což je součástí mé snahy přizpůsobit se volatilním trhům. Provádím průzkum prostřednictvím mnoha finančních publikací včetně novin, článků, časopisů a dalších. Velmi se mi líbí Wall Street Journal, Financial Times a The Economist, které všechny eToro poskytuje svým Populárním investorům. 

Považuji také za nesmírně důležité učit se prostřednictvím rozhovorů s lidmi z oborů, do kterých chci investovat. Jejich interní znalost oboru může být nepostradatelná pro hlubší pochopení konkrétního odvětví a směru, kterým se ubírá.

Jak eToro ovlivnilo váš způsob obchodování?

Mám velké štěstí, že jsem našel eToro jako platformu pro svou investiční cestu. Platforma je velmi vstřícná v tom, že akcie na různých trzích po celém světě jsou k dispozici na jediné platformě. Určitě budu i nadále používat eToro jako svou hlavní investiční platformu.

Která aktiva nebo odvětví nyní sledujete?

Zvláště mě zajímá, jak dopadne soutěž mezi společnostmi vyrábějícími elektromobily. Kromě toho se dívám na odvětví čipů, odvětví digitální reklamy a koncept metaverzu, o kterém všichni mluví. 

Jaký byl váš nejoblíbenější obchod za posledních 12 měsíců?

Zaměřil jsem se na odvětví elektromobilů, protože jsem zaznamenal trend přechodu od benzinových vozů k elektromobilům. Navzdory výkyvům je Tesla rozhodně stále mým favoritem.

Investujete do nějakých tříd aktiv mimo akcie, komodity a kryptoměny?

Ne. Investuji především do akcií, které zůstanou hlavní složkou mého portfolia pro dlouhodobé investice.

Jaký je váš dlouhodobý obchodní cíl?

Mým cílem je překonat investory zvučných jmen. Tento cíl je sice důležitý sám o sobě, ale pro mě to znamená také dokázat, že drobní investoři, kteří jsou ochotni vynaložit úsilí na to, aby se naučili tuto oblast, jsou schopni být velmi úspěšnými investory. 

Nějaký vzkaz těm kdo kopírují nebo zvažují kopírování obchodů?

Za prvé, klíčem při investování je trpělivost! Za druhé, nikdy není pozdě začít investovat. 

Potenciálním kopírujícím bych vzkázal, že pokud máte zájem investovat na burze, zvažte kopírování mých obchodů. Bude mi ctí, když vás provedu svou cestou učení a investování. Mějte na paměti, že na trzích dochází k vzestupům a pádům, což může být emočně náročné. Důležité je si uvědomit, že při dlouhodobém investování je klíčová trpělivost.

Zobrazit profil Jiana Swanga

Toto sdělení slouží pouze pro informační a vzdělávací účely a nemělo by být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení ani za nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez zohlednění investičních cílů nebo finanční situace konkrétního příjemce a nebyl připraven v souladu s právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Jakékoli odkazy na minulou nebo budoucí výkonnost finančního nástroje, indexu nebo balíčku investičních produktů nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. eToro neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace.

Toto sdělení slouží pouze k obecným informačním a vzdělávacím účelům a nemělo by být považováno za radu ohledně finančních produktů, osobní doporučení ani za nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního produktu. Sdělení bylo připraveno, aniž by bralo v potaz vaše cíle, finanční situaci či potřeby. Veškeré odkazy na minulou výkonnost a budoucí náznaky nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. eToro neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace.