Möt Popular Investor JianSwang

Jian Lim är en Popular Investor på eToro-plattformen (som går under namnet JianSwang), och som är fokuserad på att bevisa att alla som är villiga att lägga ner tid och kraft på att lära sig om investeringar kan bli framgångsrika inom området. Jian, som lärde sig att investera på egen hand och nu har över åtta års erfarenhet, säger att han är ett levande bevis på detta. Han har hittat hem på eToro och berömmer plattformen för att den ger enkel tillgång till så många olika finansiella tillgångar på en plattform. I vår intervju betonar Jian vikten av att ha tålamod när man närmar sig investeringar, vilket är viktigt för att ta sig igenom svåra tider.

Besök Jian Swangs profil

Berätta lite om dig själv!

Jag har investerat på aktiemarknaderna i över åtta år och använder en top-down-strategi. Detta innebär att jag utforskar möjligheterna om framtida makrotrender och identifierar lovande företag utifrån det.

Berätta om din ekonomiska bakgrund.

Även om jag har åtta års erfarenhet av investeringar, är verkligheten att man aldrig kan eller bör sluta lära sig om de ständigt föränderliga förhållandena i samhället. Nyligen slutförde jag ett certifikat i internationell avancerad välfärdshantering av CISI och ett certifikat i grundvalar för finansiell risk (FFR) av GARP. Detta är ett tillägg till min examen från London School of Economics (LSE). När allt kommer omkring är målet att fortsätta lära sig så mycket som möjligt.

Vad är din strategi och har du ändrat den på senaste tiden för att anpassa dig till de volatila marknaderna? Var gör du din research?

Jag fokuserar främst på långsiktig aktieinvestering. Men jag granskar mina investeringar regelbundet och konsekvent för att se till att de branscher jag investerar i fortfarande är relevanta, som en del av mina ansträngningar att anpassa mig till de volatila marknaderna. Jag gör min research genom många finansiella publikationer, däribland tidningar, artiklar, tidskrifter med mera. Jag tycker mycket om Wall Street Journal, Financial Times och The Economist, och eToro tillhandahåller alla dessa till sina Popular Investors. 

Jag tycker också att det är oerhört viktigt att lära sig genom att prata med människor i branscher där jag vill investera. Deras insider-kunskap om branschen kan vara oumbärlig för att få en djupare förståelse för den specifika branschen och i vilken riktning den går.  

Hur har eToro påverkat ditt sätt att handla?

Jag är mycket lyckligt lottad att jag hittade eToro som en plattform för min investeringsresa. Plattformen är till enorm hjälp eftersom aktier på olika marknader över hela världen är tillgängliga på en enda plattform. Jag kommer definitivt att fortsätta att använda eToro som min huvudsakliga investeringsplattform.

Vilka tillgångar eller branscher har du ögonen på nu?

Jag är särskilt intresserad av att se hur konkurrensen mellan elfordonsföretag (EV) kommer att bli. Förutom det tittar jag på chippbranschen, den digitala reklambranschen och metaverse-konceptet som alla pratar om. 

Vilken var din favoritaffär under de senaste tolv månaderna?

Jag har fokuserat på elfordonsbranschen när jag såg trenden skifta från bensinbilar till elbilar. Trots volatiliteten är Tesla definitivt fortfarande min favorit.

Investerar du i några tillgångstyper utöver aktier, råvaror och kryptovalutor?

Nej. Jag investerar främst i aktier som kommer att förbli den viktigaste delen av min portfölj för långsiktiga investeringar.

Vad är ditt långsiktiga handelsmål?

Jag strävar efter att överträffa handlare som investerar i stora namn. Även om detta är ett fristående mål, handlar det för mig också om att bevisa att privatinvesterare som är villiga att satsa på att lära sig kan bli mycket framgångsrika investerare. 

Något meddelande till kopierare eller potentiella kopierare?

För det första är tålamod nyckeln till att investera! För det andra är det aldrig för sent att börja investera. 

För potentiella kopierare skulle jag säga att om du är intresserad av att investera på aktiemarknaden, överväg att kopiera mig. Jag skulle känna mig hedrad att få ta dig med på min lärande- och investeringsresa. Tänk på att det finns upp- och nedgångar på marknader, vilket kan vara svårt känslomässigt. Kom ihåg att tålamod är viktigt när man investerar långsiktigt.

Besök Jian Swangs profil

Detta material är endast avsett för information och utbildning och bör inte tolkas som rådgivning, en personlig rekommendation och är inte heller ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja finansiella produkter. Detta material har tagits fram utan att ta hänsyn till några specifika investeringsmål eller finansiell situation och har inte tagits fram i enlighet med de lagliga och reglerande kraven för att främja oberoende research. Hänvisningar till tidigare resultat och framtida indikationer för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och ska inte betraktas som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro företräder inte och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i detta material.

Detta material är endast avsett för allmän information och utbildning och bör inte tolkas som rådgivning om finansiella produkter, en personlig rekommendation och är inte heller ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja finansiella produkter. Det har utarbetats utan hänsyn till dina mål, behov eller din ekonomiska situation. Hänvisningar till tidigare resultat och framtida indikationer är inte, och ska inte betraktas som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro företräder inte och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i detta material.