Co to jest DeFi?

Finansowa rewolucja, o której mówią wszyscy

„Zdecentralizowane finanse (DeFi) to inicjatywa, która ma na celu ominięcie tradycyjnych pośredników finansowych dzięki umieszczeniu usług finansowych w łańcuchu bloków (blockchain)”.

Zwolennicy DeFi wierzą, że podstawą przyszłej infrastruktury finansowej będą inteligentne kontrakty, a banki, brokerzy i inne instytucje finansowe odejdą w zapomnienie, zastąpione przez nową generację niezawodnych i transparentnych usług wykorzystujących łańcuch bloków.

Zamiast prostej decentralizacji transakcji — na wzór Bitcoina — DeFi dąży do decentralizacji całej branży finansowej. Jest to możliwe dzięki inteligentnym kontraktom, które są krótkimi fragmentami kodu komputerowego umożliwiającego wykonywanie złożonych transferów i umów w ramach łańcucha bloków, bez potrzeby angażowania instytucji centralnych.

Przypadki wykorzystania rozwiązań DeFi

Pierwsza fala innowacji DeFi pojawiła się w postaci „Pierwszych ofert monet” (ICO).. Umożliwiły one firmom zamianę podmiotów korporacyjnych i kont bankowych na inteligentne kontrakty i tokeny bazujące na technologii blockchain oraz pozyskanie milionowych funduszy bez potrzeby korzystania z usług gwardii urzędników strzegących tradycyjnych instytucji finansowych.

A od tego czasu postęp innowacji nie uległ spowolnieniu. Programiści związani z DeFi pracowicie budują infrastrukturę dla całego nowego świata usług opartych na technologii blockchain:

  • Zdecentralizowane giełdy, takie jak Uniswap, umożliwiają wszystkim inwestowanie z dowolnego miejsca dysponującego połączeniem z Internetem. Każdy może dokonywać bezpośredniej wymiany aktywów za pomocą inteligentnego kontraktu, bez konieczności funkcjonowania scentralizowanej giełdy z księgą zleceń.
  • Protokoły pożyczkowe, takie jak Aave i Compound, są opartym na technologii blockchain odpowiednikiem lombardów. Użytkownicy mogą przechowywać za pomocą inteligentnego kontraktu swoje kryptowaluty, po czym pożyczać je bez sprawdzania zdolności kredytowej.
  • Robodoradcy DeFi, tacy, jak Yearn, pełnią funkcję zdecentralizowanych doradców finansowych, automatycznie alokując cyfrowe aktywa w różnych protokołach DeFi, aby wypracować jak najwyższy zysk.

Zdecentralizowane alternatywy, w porównaniu z tradycyjnymi usługami finansowymi, oferują użytkownikom większą kontrolę nad funduszami, szybsze i bardziej transparentne transakcje oraz możliwość czerpania korzyści z zupełnie nowych rozwiązań finansowych.

Rozwiązanie Flash Loans firmy Aave pozwala inwestorom na spekulacje poprzez wdrażanie złożonych strategii handlowych bez konieczności uiszczania opłat z góry. Środki mogą być pożyczane natychmiast, pod warunkiem, że pożyczka zostanie spłacona jednorazowo za pomocą Ethereum. Natomiast projekt Automated Market Maker firmy Uniswap pozwala użytkownikom generować nagrody w postaci tokenów poprzez dostarczanie aktywów, w które inni mogą inwestować.

Razem powyższe innowacje DeFi tworzą nową formę świata finansów, która stanowi wyzwanie dla tradycyjnej branży finansowej. Niektórzy analitycy sugerują, że takie przełomowe innowacje, historycznie rzecz ujmując, mogą mieć takie samo znaczenie jak epokowe wynalazki, na przykład prasa drukarska czy Internet.

DeFiPortfolio od eToro

Od lipca 2021 roku, zdecentralizowane finanse przyczyniły się do zebrania 50 mld USD na inteligentne kontrakty oparte na łańcuchu bloków Ethereum, i jak na razie, nie zanosi się na jakiekolwiek spowolnienie. Zaskakujące tempo innowacji w rozwiązaniach DeFi sprawia, że nawet najbardziej wyedukowani inwestorzy mają kłopoty, aby za nimi nadążyć.

Dlatego właśnie eToro stworzyło DeFiPortfolio. Oferuje ono możliwość łatwej dywersyfikacji portfela i uzyskania ekspozycji na środowisko DeFi, a także automatycznego utrzymywania się w trendzie zdecentralizowanych innowacji finansowych poprzez okresowe korekty alokacji.

W portfelu zostały uwzględnione zarówno łańcuchy bloków obsługujące inteligentne kontrakty, jak i szereg wiodących protokołów, co daje możliwość ekspozycji na wiele aspektów środowiska DeFi — od Uniswap do Yearn i nie tylko — bez konieczności spędzania wielu godzin na wyszukiwaniu informacji.

Kryptoaktywa nie podlegają nadzorowi w niektórych krajach Unii Europejskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Brak ochrony konsumentów. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest oferowane przez eToro (Europe) Ltd., a usługi depozytowe świadczone są przez eToro Germany GmbH. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

59 Widoki